موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی با R
Introduction to Stochastic Processes with R
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی با R

Introduction to Stochastic Processes with R
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Robert P. Dobrow
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر حافظه دسترسی تصادفی مغناطیسی
Introduction to Magnetic Random-Access Memory 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر حافظه دسترسی تصادفی مغناطیسی

Introduction to Magnetic Random-Access Memory 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Bernard Dieny , Ronald B. Goldfarb and Kyung-Jin Lee
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 92.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر نظریه های برنامه نویسی
Introduction to Coding Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر نظریه های برنامه نویسی

Introduction to Coding Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Jurgen Bierbrauer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های غشایی یکپارچه و فرآیندها
Integrated Membrane Systems and Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های غشایی یکپارچه و فرآیندها

Integrated Membrane Systems and Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Angelo Basile , Catherine Charcosset
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری یکپارچه از زمین: نظریه ها و کاربردها
Integrated Imaging of the Earth: Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری یکپارچه از زمین: نظریه ها و کاربردها

Integrated Imaging of the Earth: Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Max Moorkamp , Peter G. Leli?vre , Niklas Linde and Amir Khan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  هترو اپیتاکسی نیمه هادی ها: نظریه، رشد و ویژگی نمایی
Heteroepitaxy of Semiconductors: Theory, Growth, and Characterization
نام کتاب:

دانلود کتاب هترو اپیتاکسی نیمه هادی ها: نظریه، رشد و ویژگی نمایی

Heteroepitaxy of Semiconductors: Theory, Growth, and Characterization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: John E. Ayers , Tedi Kujofsa , Paul Rago and Johanna Raphael
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پمپ های حرارتی در صنایع فرایند شیمیایی
Heat Pumps in Chemical Process Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب پمپ های حرارتی در صنایع فرایند شیمیایی

Heat Pumps in Chemical Process Industry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Anton A. Kiss , Carlos A. Infante Ferreira
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پالایش نفت
Handbook of Petroleum Refining
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پالایش نفت

Handbook of Petroleum Refining
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: James G. Speight
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک شکستگی: اصول و کاربرد ها
Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک شکستگی: اصول و کاربرد ها

Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Surjya Kumar Maiti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Eureka Math Pre-K Study Guide
Eureka Math Pre-K Study Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب Eureka Math Pre-K Study Guide

Eureka Math Pre-K Study Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Great Minds
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبادل یونی زیست محیطی : اصول و طراحی
Environmental Ion Exchange: Principles and Design, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تبادل یونی زیست محیطی : اصول و طراحی

Environmental Ion Exchange: Principles and Design, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Anthony M. Wachinski
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سازگاری الکترومغناطیسی
Electromagnetic Compatibility: Analysis and Case Studies in Transportation 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سازگاری الکترومغناطیسی

Electromagnetic Compatibility: Analysis and Case Studies in Transportation 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Donald G. Baker
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتابسالنامه رسانه های آموزشی و فناوری – جلد 36، 2011
Educational Media and Technology Yearbook: Volume 36, 2011
نام کتاب:

دانلود کتابسالنامه رسانه های آموزشی و فناوری – جلد 36، 2011

Educational Media and Technology Yearbook: Volume 36, 2011
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Michael Orey , Stephanie A. Jones , Robert Maribe Branch
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک لیزر های نقطه کوانتومی: اثرات بازخورد نوری و تزریق خارجی نوری
Dynamics of Quantum Dot Lasers: Effects of Optical Feedback and External Optical Injection
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک لیزر های نقطه کوانتومی: اثرات بازخورد نوری و تزریق خارجی نوری

Dynamics of Quantum Dot Lasers: Effects of Optical Feedback and External Optical Injection
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Christian Otto
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاتالیزای ترکیبی: طراحی کاتالیزورها کارآمد برای سنتز
Cooperative Catalysis: Designing Efficient Catalysts for Synthesis 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتالیزای ترکیبی: طراحی کاتالیزورها کارآمد برای سنتز

Cooperative Catalysis: Designing Efficient Catalysts for Synthesis 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: René Peters
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب همرفتی جریان و انتقال حرارت از سطوح موجی: مایعات ویسکوز، محیط های متخلخل و نانوسیالها
Convective Flow and Heat Transfer from Wavy Surfaces: Viscous Fluids, Porous Media, and Nanofluids
نام کتاب:

دانلود کتاب همرفتی جریان و انتقال حرارت از سطوح موجی: مایعات ویسکوز، محیط های متخلخل و نانوسیالها

Convective Flow and Heat Transfer from Wavy Surfaces: Viscous Fluids, Porous Media, and Nanofluids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Aroon Shenoy , Mikhail Sheremet and Ioan Pop
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طیف سنجی کایروپتیکال - اصول و کاربرد ها
Chiroptical Spectroscopy: Fundamentals and Applications 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طیف سنجی کایروپتیکال - اصول و کاربرد ها

Chiroptical Spectroscopy: Fundamentals and Applications 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Prasad L. Polavarapu
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنتز شیمیایی با استفاده از فلزات بسیار واکنش پذیر
Chemical Synthesis Using Highly Reactive Metals
نام کتاب:

دانلود کتاب سنتز شیمیایی با استفاده از فلزات بسیار واکنش پذیر

Chemical Synthesis Using Highly Reactive Metals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Reuben D. Rieke
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حمل و نقل حامل در ترانزیستورهای MOS در مقیاس نانو
Carrier Transport in Nanoscale MOS Transistors
نام کتاب:

دانلود کتاب حمل و نقل حامل در ترانزیستورهای MOS در مقیاس نانو

Carrier Transport in Nanoscale MOS Transistors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Hideaki Tsuchiya and Yoshinari Kamakura
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی کربوکاسیون - کاربرد ها در سنتز آلی1
Carbocation Chemistry: Applications in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی کربوکاسیون - کاربرد ها در سنتز آلی1

Carbocation Chemistry: Applications in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Jie Jack Li
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر