موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب احیاء الکتروشیمیایی دی اکسید کربن: اصول و فن آوری
Electrochemical Reduction of Carbon Dioxide: Fundamentals and Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب احیاء الکتروشیمیایی دی اکسید کربن: اصول و فن آوری

Electrochemical Reduction of Carbon Dioxide: Fundamentals and Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Jinli Qiao , Yuyu Liu and Jiujun Zhang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  دینامیک جامد سخت با محدودیت های کلی با رویکردی مولتی بادی
Dynamics of the Rigid Solid with General Constraints by a Multibody Approach 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک جامد سخت با محدودیت های کلی با رویکردی مولتی بادی

Dynamics of the Rigid Solid with General Constraints by a Multibody Approach 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Nicolae Pandrea and Nicolae-Doru Stanescu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صوت شناسی زیر آب و دینامیک اقیانوس
Underwater Acoustics and Ocean Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب صوت شناسی زیر آب و دینامیک اقیانوس

Underwater Acoustics and Ocean Dynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Lisheng Zhou , Xu Wen , Qianliu Cheng and Hangfang Zhao
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی نساجی الیاف
The Chemistry of Textile Fibres
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی نساجی الیاف

The Chemistry of Textile Fibres
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » صنایع نساجی
نویسنده: Robert R Mather and Roger H Wardman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی گرد و غبار کیهانی
The Chemistry of Cosmic Dust Gld Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی گرد و غبار کیهانی

The Chemistry of Cosmic Dust Gld Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: David A Williams and Cecchi-Pestellini
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولد نظریه
The Birth of Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب تولد نظریه

The Birth of Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Andrew Cole
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  گشتاور مغناطیسی غیر عادی موآن
The Anomalous Magnetic Moment of the Muon
نام کتاب:

دانلود کتاب گشتاور مغناطیسی غیر عادی موآن

The Anomalous Magnetic Moment of the Muon
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Friedrich Jegerlehner
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل کننده های محدود از لحاظ ساختاری: تجزیه و تحلیل و سنتز
Structurally Constrained Controllers: Analysis and Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل کننده های محدود از لحاظ ساختاری: تجزیه و تحلیل و سنتز

Structurally Constrained Controllers: Analysis and Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Somayeh Sojoudi , Javad Lavaei and Amir G. Aghdam
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمایش های فضا و نجوم
Space and Astronomy Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمایش های فضا و نجوم

Space and Astronomy Experiments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Pamela Walker and Elaine Wood
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راه حل های سیستم های غیرخطی شرودینگر
Solutions of Nonlinear Schrӧdinger Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب راه حل های سیستم های غیرخطی شرودینگر

Solutions of Nonlinear Schrӧdinger Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Zhijie Chen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فیزیک از زاویه های مختلف: معرفی تعادل شیمیایی، سینتیک و الکتروشیمی توسط آزمایش های متعدد
Physical Chemistry from a Different Angle: Introducing Chemical Equilibrium, Kinetics and Electrochemistry by Numerous Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فیزیک از زاویه های مختلف: معرفی تعادل شیمیایی، سینتیک و الکتروشیمی توسط آزمایش های متعدد

Physical Chemistry from a Different Angle: Introducing Chemical Equilibrium, Kinetics and Electrochemistry by Numerous Experiments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Georg Job , Regina Rüffler , Robin Fuchs and Hans U. Fuchs
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فیزیک
Physical Chemistry: A Modern Introduction, Second Edition 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فیزیک

Physical Chemistry: A Modern Introduction, Second Edition 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: William M. Davis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 34 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فوتونیک، اصول فوتونیک و فیزیک
Photonics, Fundamentals of Photonics and Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب فوتونیک، اصول فوتونیک و فیزیک

Photonics, Fundamentals of Photonics and Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: David L. Andrews
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فوتونیک و الکترونیک با ژرمانیوم
Photonics and Electronics with Germanium
نام کتاب:

دانلود کتاب فوتونیک و الکترونیک با ژرمانیوم

Photonics and Electronics with Germanium
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Kazumi Wada and Lionel C. Kimerling
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فوتونیک
Photonics: A Short Course
نام کتاب:

دانلود کتاب فوتونیک

Photonics: A Short Course
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Vittorio Degiorgio and Ilaria Cristiani
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرجع بسته بندی فوتونی: فیبر تراشه کوپلینگ نوری اجزاء، محاسبات عمومی، ماژول
Photonic Packaging Sourcebook: Fiber-Chip Coupling for Optical Components, Basic Calculations, Modules
نام کتاب:

دانلود کتاب مرجع بسته بندی فوتونی: فیبر تراشه کوپلینگ نوری اجزاء، محاسبات عمومی، ماژول

Photonic Packaging Sourcebook: Fiber-Chip Coupling for Optical Components, Basic Calculations, Modules
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Ulrich Fischer-Hirchert
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوشیمی: گذشته، حال و آینده
Photochemistry: Past, Present and Future 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوشیمی: گذشته، حال و آینده

Photochemistry: Past, Present and Future 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Angelo Albini
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرآیند های تشکیل مواد: شبیه سازی، ترسیم، هیدروفرمینگ و ساخت افزودنی
Material Forming Processes: Simulation, Drawing, Hydroforming and Additive Manufacturing
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیند های تشکیل مواد: شبیه سازی، ترسیم، هیدروفرمینگ و ساخت افزودنی

Material Forming Processes: Simulation, Drawing, Hydroforming and Additive Manufacturing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Bouchaib Radi and Abdelkhalak El Hami
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی عملکرد آماری
Exploring the Practice of Statistics & EESEE/CrunchIt
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی عملکرد آماری

Exploring the Practice of Statistics & EESEE/CrunchIt
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: David S. Moore , George P. McCabe and Bruce A. Craig
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک ذرات در سال جهانی نجوم
Particle Physics At The Year Of Astronomy
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک ذرات در سال جهانی نجوم

Particle Physics At The Year Of Astronomy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Alexander I Studenikin
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر