موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب جبر خطی مقدماتی
Elementary Linear Algebra 8th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر خطی مقدماتی

Elementary Linear Algebra 8th Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ron Larson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کارگاه آموزشی الکترونیک برای علاقمندان
Electronics Workshop Companion for Hobbyists 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب کارگاه آموزشی الکترونیک برای علاقمندان

Electronics Workshop Companion for Hobbyists 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Stan Gibilisco
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترونیک، مخابرات و شبکه های V
Electronics, Communications and Networks V: Proceedings of the 5th International Conference on Electronics, Communications and Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک، مخابرات و شبکه های V

Electronics, Communications and Networks V: Proceedings of the 5th International Conference on Electronics, Communications and Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Amir Hussain
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فعل و انفعالات اسپین الکترون در شیمی و زیست شناسی: اصول، روش ها، واکنش مکانیسم، پدیده های مغناطیسی، بررسی ساختار
Electron Spin Interactions in Chemistry and Biology: Fundamentals, Methods, Reactions Mechanisms, Magnetic Phenomena, Structure Investigation
نام کتاب:

دانلود کتاب فعل و انفعالات اسپین الکترون در شیمی و زیست شناسی: اصول، روش ها، واکنش مکانیسم، پدیده های مغناطیسی، بررسی ساختار

Electron Spin Interactions in Chemistry and Biology: Fundamentals, Methods, Reactions Mechanisms, Magnetic Phenomena, Structure Investigation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Gertz Likhtenshtein
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امواج الکترومغناطیسی فراصوت
Electromagnetic Ultrasonic Guided Waves
نام کتاب:

دانلود کتاب امواج الکترومغناطیسی فراصوت

Electromagnetic Ultrasonic Guided Waves
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Songling Huang , Shen Wang , Weibin Li and Qing Wang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تداخلات الکترومغناطیسی
Electromagnetic Interactions
نام کتاب:

دانلود کتاب تداخلات الکترومغناطیسی

Electromagnetic Interactions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Slobodan Danko Bosanac
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروشیمی N4 ماکروسایکلیک کمپلکس های فلزی
Electrochemistry of N4 Macrocyclic Metal Complexes: Volume 2: Biomimesis, Electroanalysis and Electrosynthesis of MN4 Metal Complexes 2nd ed. 2016 Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروشیمی N4 ماکروسایکلیک کمپلکس های فلزی

Electrochemistry of N4 Macrocyclic Metal Complexes: Volume 2: Biomimesis, Electroanalysis and Electrosynthesis of MN4 Metal Complexes 2nd ed. 2016 Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Jose H. Zagal and Fethi Bedioui
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروشیمی: جلد 11 - نانوسیستم الکتروشیمی
Electrochemistry: Volume 11 - Nanosystems Electrochemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروشیمی: جلد 11 - نانوسیستم الکتروشیمی

Electrochemistry: Volume 11 - Nanosystems Electrochemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Jay D Wadhawan , Richard G Compton and Pia De Richemont
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احیاء الکتروشیمیایی دی اکسید کربن: اصول و فن آوری
Electrochemical Reduction of Carbon Dioxide: Fundamentals and Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب احیاء الکتروشیمیایی دی اکسید کربن: اصول و فن آوری

Electrochemical Reduction of Carbon Dioxide: Fundamentals and Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Jinli Qiao , Yuyu Liu and Jiujun Zhang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  دینامیک جامد سخت با محدودیت های کلی با رویکردی مولتی بادی
Dynamics of the Rigid Solid with General Constraints by a Multibody Approach 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک جامد سخت با محدودیت های کلی با رویکردی مولتی بادی

Dynamics of the Rigid Solid with General Constraints by a Multibody Approach 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Nicolae Pandrea and Nicolae-Doru Stanescu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صوت شناسی زیر آب و دینامیک اقیانوس
Underwater Acoustics and Ocean Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب صوت شناسی زیر آب و دینامیک اقیانوس

Underwater Acoustics and Ocean Dynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Lisheng Zhou , Xu Wen , Qianliu Cheng and Hangfang Zhao
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی نساجی الیاف
The Chemistry of Textile Fibres
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی نساجی الیاف

The Chemistry of Textile Fibres
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » صنایع نساجی
نویسنده: Robert R Mather and Roger H Wardman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی گرد و غبار کیهانی
The Chemistry of Cosmic Dust Gld Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی گرد و غبار کیهانی

The Chemistry of Cosmic Dust Gld Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: David A Williams and Cecchi-Pestellini
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولد نظریه
The Birth of Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب تولد نظریه

The Birth of Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Andrew Cole
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  گشتاور مغناطیسی غیر عادی موآن
The Anomalous Magnetic Moment of the Muon
نام کتاب:

دانلود کتاب گشتاور مغناطیسی غیر عادی موآن

The Anomalous Magnetic Moment of the Muon
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Friedrich Jegerlehner
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل کننده های محدود از لحاظ ساختاری: تجزیه و تحلیل و سنتز
Structurally Constrained Controllers: Analysis and Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل کننده های محدود از لحاظ ساختاری: تجزیه و تحلیل و سنتز

Structurally Constrained Controllers: Analysis and Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Somayeh Sojoudi , Javad Lavaei and Amir G. Aghdam
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمایش های فضا و نجوم
Space and Astronomy Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمایش های فضا و نجوم

Space and Astronomy Experiments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Pamela Walker and Elaine Wood
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راه حل های سیستم های غیرخطی شرودینگر
Solutions of Nonlinear Schrӧdinger Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب راه حل های سیستم های غیرخطی شرودینگر

Solutions of Nonlinear Schrӧdinger Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Zhijie Chen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فیزیک از زاویه های مختلف: معرفی تعادل شیمیایی، سینتیک و الکتروشیمی توسط آزمایش های متعدد
Physical Chemistry from a Different Angle: Introducing Chemical Equilibrium, Kinetics and Electrochemistry by Numerous Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فیزیک از زاویه های مختلف: معرفی تعادل شیمیایی، سینتیک و الکتروشیمی توسط آزمایش های متعدد

Physical Chemistry from a Different Angle: Introducing Chemical Equilibrium, Kinetics and Electrochemistry by Numerous Experiments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Georg Job , Regina Rüffler , Robin Fuchs and Hans U. Fuchs
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فیزیک
Physical Chemistry: A Modern Introduction, Second Edition 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فیزیک

Physical Chemistry: A Modern Introduction, Second Edition 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: William M. Davis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 34 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر