موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فیزیک خورشیدی و فضا
Solar and Space Physics: A Science for a Technological Society
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک خورشیدی و فضا

Solar and Space Physics: A Science for a Technological Society
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Committee on a Decadal Strategy for Solar and Space Physics and Space Studies Board
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی فضاهای زیرزمینی برای توسعه شهرسازی پایدار
Underground Engineering for Sustainable Urban Development
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی فضاهای زیرزمینی برای توسعه شهرسازی پایدار

Underground Engineering for Sustainable Urban Development
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Committee on Underground
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 75 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بامی در انتهای دنیا؛ کشف کوه‌های ترانسانتارکتیک
The Roof at the Bottom of the World: Discovering the Transantarctic Mountains
نام کتاب:

دانلود کتاب بامی در انتهای دنیا؛ کشف کوه‌های ترانسانتارکتیک

The Roof at the Bottom of the World: Discovering the Transantarctic Mountains
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Edmund Stump
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفکر همانند محاسبات کامپیوتری
Thinking as Computation: A First Course
نام کتاب:

دانلود کتاب تفکر همانند محاسبات کامپیوتری

Thinking as Computation: A First Course
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Hector J. Levesque
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی بلندر: راهنمای ضروری برای آموزش بلندر 2.6
Blender Foundations: The Essential Guide to Learning Blender 2.6
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی بلندر: راهنمای ضروری برای آموزش بلندر 2.6

Blender Foundations: The Essential Guide to Learning Blender 2.6
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Roland Hess
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 87.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی استودیو ضبط
Recording Studio Design
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی استودیو ضبط

Recording Studio Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Philip Newell
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 38.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی سیگنال صوتی کوچک
Small Signal Audio Design
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی سیگنال صوتی کوچک

Small Signal Audio Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Douglas Self
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اوربیتال مولکولی و واکنش های شیمیایی آلی
Molecular Orbitals and Organic Chemical Reactions
نام کتاب:

دانلود کتاب اوربیتال مولکولی و واکنش های شیمیایی آلی

Molecular Orbitals and Organic Chemical Reactions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Ian Fleming
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختارگرایی جدید: طراحی، مهندسی و تکنولوژی های معماری
The New Structuralism: Design, Engineering and Architectural Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختارگرایی جدید: طراحی، مهندسی و تکنولوژی های معماری

The New Structuralism: Design, Engineering and Architectural Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Rivka Oxman and Robert Oxman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 40.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هواشناسی
Mesoscale Meteorology in Midlatitudes
نام کتاب:

دانلود کتاب هواشناسی

Mesoscale Meteorology in Midlatitudes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Paul Markowski and Yvette Richardson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 31.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر و مثلثات
Algebra and Trigonometry
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر و مثلثات

Algebra and Trigonometry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Cynthia Y. Young
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 25.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار مهندسی
Engineering Statistics
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار مهندسی

Engineering Statistics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Douglas C. Montgomery , George C. Runger and Norma F. Hubele
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی و محاسبات علمی مبتنی بر داده ها
Data-Driven Modeling & Scientific Computation: Methods for Complex Systems & Big Data
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی و محاسبات علمی مبتنی بر داده ها

Data-Driven Modeling & Scientific Computation: Methods for Complex Systems & Big Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: J. Nathan Kutz
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واژه نامه علوم زمین
Dictionary of Earth Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب واژه نامه علوم زمین

Dictionary of Earth Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Michael Allaby
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل شی گرا و طراحی سیستم های اطلاعاتی: مدل سازی با UML، OCL و IFML
Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل شی گرا و طراحی سیستم های اطلاعاتی: مدل سازی با UML، OCL و IFML

Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Raul Sidnei Wazlawick
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیوشیمی و شیمی هسته ای
Radiochemistry and Nuclear Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیوشیمی و شیمی هسته ای

Radiochemistry and Nuclear Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Gregory Choppin , Jan-Olov Liljenzin , Jan Rydberg and Christian Ekberg
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 42.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتابLTE-پیشرفته: رویکرد عملی سیستم ها برای درک 3GPP LTE که فناوری های دسترسی رادیو 10 و 11 را آزاد می نمایند
LTE-Advanced: A Practical Systems Approach to Understanding 3GPP LTE Releases 10 and 11 Radio Access Technologies
نام کتاب:

دانلود کتابLTE-پیشرفته: رویکرد عملی سیستم ها برای درک 3GPP LTE که فناوری های دسترسی رادیو 10 و 11 را آزاد می نمایند

LTE-Advanced: A Practical Systems Approach to Understanding 3GPP LTE Releases 10 and 11 Radio Access Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Sassan Ahmadi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 22.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میدان الکتریکی زمین: منابع از خورشید تا گل
The Earth's Electric Field: Sources from Sun to Mud
نام کتاب:

دانلود کتاب میدان الکتریکی زمین: منابع از خورشید تا گل

The Earth's Electric Field: Sources from Sun to Mud
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Michael C. Kelley
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی حمل و نقل هوایی هواپیمایی عمومی: روش ها و رویه های کاربردی
General Aviation Aircraft Design: Applied Methods and Procedures
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی حمل و نقل هوایی هواپیمایی عمومی: روش ها و رویه های کاربردی

General Aviation Aircraft Design: Applied Methods and Procedures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Snorri Gudmundsson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 148 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیرساخت های زیر زمینی: برنامه ریزی، طراحی، و ساخت و ساز
Underground Infrastructures: Planning, Design, and Construction
نام کتاب:

دانلود کتاب زیرساخت های زیر زمینی: برنامه ریزی، طراحی، و ساخت و ساز

Underground Infrastructures: Planning, Design, and Construction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: R K Goel , Bhawani Singh and Jian Zhao
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر