موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب دینامیک الکترونیکی و هسته ای در سیستم های مولکولی
Electronic and Nuclear Dynamics in Molecular Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک الکترونیکی و هسته ای در سیستم های مولکولی

Electronic and Nuclear Dynamics in Molecular Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Yuichi Fujimura and Hirofumi Sakai
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 20,000 رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستگاه های حرکت الکترومکانیکی
Electromechanical Motion Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب دستگاه های حرکت الکترومکانیکی

Electromechanical Motion Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Paul C. Krause , Oleg Wasynczuk and Steven D. Pekarek
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل گذرا الکترومغناطیسی و تکنیک های رله محافظ برای ترانسفورماتور های قدرت
Electromagnetic Transient Analysis and Novell Protective Relaying Techniques for Power Transformers
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل گذرا الکترومغناطیسی و تکنیک های رله محافظ برای ترانسفورماتور های قدرت

Electromagnetic Transient Analysis and Novell Protective Relaying Techniques for Power Transformers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Xiangning Lin , Jing Ma , Qing Tian and Hanli Weng
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترولیت ها برای باتری های لیتیوم و لیتیوم-یون
Electrolytes for Lithium and Lithium-Ion Batteries
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترولیت ها برای باتری های لیتیوم و لیتیوم-یون

Electrolytes for Lithium and Lithium-Ion Batteries
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Richard T Jow , Kang Xu , Oleg Borodin and Makoto Ue
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروشیمی ذرات و قطرات بی حرکت: آزمایشات با الکترود های سه فاز
Electrochemistry of Immobilized Particles and Droplets: Experiments with Three-Phase Electrodes
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروشیمی ذرات و قطرات بی حرکت: آزمایشات با الکترود های سه فاز

Electrochemistry of Immobilized Particles and Droplets: Experiments with Three-Phase Electrodes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Fritz Scholz , Uwe Schröder and Rubin Gulaboski
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترو آنالیز در سلول های سوخت: رویکرد بدون پلاتین و کم پلاتین
Electrocatalysis in Fuel Cells: A Non- and Low- Platinum Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترو آنالیز در سلول های سوخت: رویکرد بدون پلاتین و کم پلاتین

Electrocatalysis in Fuel Cells: A Non- and Low- Platinum Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Minhua Shao
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشتقات برق
Electricity Derivatives
نام کتاب:

دانلود کتاب مشتقات برق

Electricity Derivatives
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Rene Aid
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میدان الکتریکی کنترل مغناطیسی و انتقال الکترونیکی در فرومغناطیس / ساختار گوناگون فروالکتریک
Electric-Field Control of Magnetization and Electronic Transport in Ferromagnetic/Ferroelectric Heterostructures
نام کتاب:

دانلود کتاب میدان الکتریکی کنترل مغناطیسی و انتقال الکترونیکی در فرومغناطیس / ساختار گوناگون فروالکتریک

Electric-Field Control of Magnetization and Electronic Transport in Ferromagnetic/Ferroelectric Heterostructures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Sen Zhang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیم کشی برق صنعتی
Electrical Wiring Industrial
نام کتاب:

دانلود کتاب سیم کشی برق صنعتی

Electrical Wiring Industrial
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Stephen L. Herman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 29.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماشین های الکتریکی: اصول ریاضی توپولوژی ماشین ها
Electrical Machines: Mathematical Fundamentals of Machine Topologies
نام کتاب:

دانلود کتاب ماشین های الکتریکی: اصول ریاضی توپولوژی ماشین ها

Electrical Machines: Mathematical Fundamentals of Machine Topologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Dieter Gerling
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی برق: اصول و کاربردها
Electrical Engineering: Principles & Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی برق: اصول و کاربردها

Electrical Engineering: Principles & Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Allan R. Hambley
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کیفیت برق قدرت
Electric Power Quality
نام کتاب:

دانلود کتاب کیفیت برق قدرت

Electric Power Quality
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Surajit Chattopadhyay , Madhuchhanda Mitra and Samarjit Sengupta
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میدانهای الکتریکی در کامپوزیت‌های دی‌الکتریک و کاربردهای آنها
Electric Fields in Composite Dielectrics and their Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب میدانهای الکتریکی در کامپوزیت‌های دی‌الکتریک و کاربردهای آنها

Electric Fields in Composite Dielectrics and their Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Tadasu Takuma and Boonchai Techaumnat
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد و قدرت صنایع
Economics and Power-intensive Industries
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد و قدرت صنایع

Economics and Power-intensive Industries
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Helga Kristjánsdóttir
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راه حل های پل اقتصادی بر اساس رولپلاک های کامپوزیتی ابتکاری و اباتمنت های یکپارچه: اکوپل
Economical Bridge Solutions based on innovative composite dowels and integrated abutments: Ecobridge
نام کتاب:

دانلود کتاب راه حل های پل اقتصادی بر اساس رولپلاک های کامپوزیتی ابتکاری و اباتمنت های یکپارچه: اکوپل

Economical Bridge Solutions based on innovative composite dowels and integrated abutments: Ecobridge
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Edward Petzek and Radu Bancila
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 38.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی اقتصادی بازار و برنامه ریزی برای سیستم های برق قدرت
Economic Market Design and Planning for Electric Power Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی اقتصادی بازار و برنامه ریزی برای سیستم های برق قدرت

Economic Market Design and Planning for Electric Power Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: James Momoh and Lamine Mili
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منابع ولتاژ CMOS: یک دیدگاه تحلیلی و عملی
CMOS Voltage References: An Analytical and Practical Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب منابع ولتاژ CMOS: یک دیدگاه تحلیلی و عملی

CMOS Voltage References: An Analytical and Practical Perspective
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Chi-Wah Kok and Wing-Shan Tam
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 30,000 رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک صدای آواز
Dynamics of the Singing Voice
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک صدای آواز

Dynamics of the Singing Voice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Meribeth A. Dayme and A. Besterman
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک لیزر های نقطه کوانتومی: اثرات بازخورد نوری و تزریق خارجی نوری
Dynamics of Quantum Dot Lasers: Effects of Optical Feedback and External Optical Injection
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک لیزر های نقطه کوانتومی: اثرات بازخورد نوری و تزریق خارجی نوری

Dynamics of Quantum Dot Lasers: Effects of Optical Feedback and External Optical Injection
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Christian Otto
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حراج طیف پویا در ارتباطات بی سیم
Dynamic Spectrum Auction in Wireless Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب حراج طیف پویا در ارتباطات بی سیم

Dynamic Spectrum Auction in Wireless Communication
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Yanjiao Chen and Qian Zhang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر