موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب رشد کلاسیک و تصادفی لاپلاس
Classical and Stochastic Laplacian Growth
نام کتاب:

دانلود کتاب رشد کلاسیک و تصادفی لاپلاس

Classical and Stochastic Laplacian Growth
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Bjorn Gustafsson , Razvan Teodorescu and Alexander Vasil'ev
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنولوژی فرآیند شیمیایی
Chemical Process Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنولوژی فرآیند شیمیایی

Chemical Process Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Jacob A. Moulijn , Michiel Makkee and Annelies E. van Diepen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توپولوژی جبری بیش از یک زمینه
A1-Algebraic Topology over a Field
نام کتاب:

دانلود کتاب توپولوژی جبری بیش از یک زمینه

A1-Algebraic Topology over a Field
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Fabien Morel
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نسبیت و کیهان شناسی
A College Course on Relativity and Cosmology
نام کتاب:

دانلود کتاب نسبیت و کیهان شناسی

A College Course on Relativity and Cosmology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Ta-Pei Cheng
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اساس نظریه پرایمر: تجزیه و تحلیل هارمونی کاربردی و عددی
A Basis Theory Primer: Applied and Numerical Harmonic Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب اساس نظریه پرایمر: تجزیه و تحلیل هارمونی کاربردی و عددی

A Basis Theory Primer: Applied and Numerical Harmonic Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Christopher Heil
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندسه نیمه خطی درونه گیریها: روابط نمودار ها و کدها
Geometry of Semilinear Embeddings: Relations to Graphs and Codes
نام کتاب:

دانلود کتاب هندسه نیمه خطی درونه گیریها: روابط نمودار ها و کدها

Geometry of Semilinear Embeddings: Relations to Graphs and Codes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Mark Pankov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکستن پارادایم در فیزیک اتمی و مولکولی
Breaking Paradigms in Atomic and Molecular Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب شکستن پارادایم در فیزیک اتمی و مولکولی

Breaking Paradigms in Atomic and Molecular Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Eugene Oks
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکتشاف جهان نامرئی: از سیاه چاله ها تا ابر ریسمانها
Exploring the Invisible Universe: From Black Holes to Superstrings
نام کتاب:

دانلود کتاب اکتشاف جهان نامرئی: از سیاه چاله ها تا ابر ریسمانها

Exploring the Invisible Universe: From Black Holes to Superstrings
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Belal E Baaquie and Frederick H Willeboordse
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 21.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیمه هادی های رقیق نیترید هیدروژنه: تئوری، خواص و کاربرد ها
Hydrogenated Dilute Nitride Semiconductors: Theory, Properties, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نیمه هادی های رقیق نیترید هیدروژنه: تئوری، خواص و کاربرد ها

Hydrogenated Dilute Nitride Semiconductors: Theory, Properties, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Gianluca Ciatto
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته
Advanced Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته

Advanced Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: C. B. Gupta
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانومواد و نانوتکنولوژی پیشرفته
Advanced Nanomaterials and Nanotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب نانومواد و نانوتکنولوژی پیشرفته

Advanced Nanomaterials and Nanotechnology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: P. K. Giri , D. K. Goswami and A. Perumal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقشه شهری باز در علم GIS: تجارب، پژوهش، و کاربردها
OpenStreetMap in GIScience: Experiences, Research, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نقشه شهری باز در علم GIS: تجارب، پژوهش، و کاربردها

OpenStreetMap in GIScience: Experiences, Research, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Jamal Jokar Arsanjani , Alexander Zipf , Peter Mooney and Marco Helbich
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضی دوره دبستان
SAT Math Prep Course
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضی دوره دبستان

SAT Math Prep Course
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jeff Kolby
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های جدید در هولوگرافی دیجیتال
New Techniques in Digital Holography
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های جدید در هولوگرافی دیجیتال

New Techniques in Digital Holography
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Pascal Picart
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک با ذرات باردار به دام افتاده
Physics with Trapped Charged Particles: Lectures from the Les Houches Winter School
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک با ذرات باردار به دام افتاده

Physics with Trapped Charged Particles: Lectures from the Les Houches Winter School
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Martina Knoop , Niels Madsen and Richard C Thompson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 32.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردهای زیست محیطی تجزیه و تحلیل ابزاری شیمیایی
Environmental Applications of Instrumental Chemical Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردهای زیست محیطی تجزیه و تحلیل ابزاری شیمیایی

Environmental Applications of Instrumental Chemical Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Mahmood Barbooti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری شیمیایی: تحولات کلیدی در شیمی کاربردی و علوم مواد
Chemical Technology: Key Developments in Applied Chemistry and Materials Science
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری شیمیایی: تحولات کلیدی در شیمی کاربردی و علوم مواد

Chemical Technology: Key Developments in Applied Chemistry and Materials Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Nekane Guarrotxena , Gennady E. Zaikov , A. K. Haghi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنالیز عددی سازه
Numerical Structural Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز عددی سازه

Numerical Structural Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Steven O'Hara
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول طراحی سیستم های هیدرولیک
Principles of Hydraulic Systems Design
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول طراحی سیستم های هیدرولیک

Principles of Hydraulic Systems Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Peter Chapple
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انجام آمار اشتباه
Statistics Done Wrong: The Woefully Complete Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب انجام آمار اشتباه

Statistics Done Wrong: The Woefully Complete Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Alex Reinhart
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر