موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سرنوشت دیجیتال
Digital Destiny: How the New Age of Data Will Transform the Way We Work, Live, and Communicate
نام کتاب:

دانلود کتاب سرنوشت دیجیتال

Digital Destiny: How the New Age of Data Will Transform the Way We Work, Live, and Communicate
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Shawn DuBravac and Gary Shapiro
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندسه دیجیتال و گسسته: نظریه و الگوریتم
Digital and Discrete Geometry: Theory and Algorithms
نام کتاب:

دانلود کتاب هندسه دیجیتال و گسسته: نظریه و الگوریتم

Digital and Discrete Geometry: Theory and Algorithms
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Li Chen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه منابع دریایی
Development of Marine Resources
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه منابع دریایی

Development of Marine Resources
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Patrick Prouzet and André Monaco
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه ابزار های امنیتی WSN و کاربرد های شبکه های WBAN
Developing Security Tools of WSN and WBAN Networks Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه ابزار های امنیتی WSN و کاربرد های شبکه های WBAN

Developing Security Tools of WSN and WBAN Networks Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Mohsen A. M. El-Bendary
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی معماری های شبکه روی تراشه 2D و 3D
Designing 2D and 3D Network-on-Chip Architectures
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی معماری های شبکه روی تراشه 2D و 3D

Designing 2D and 3D Network-on-Chip Architectures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Konstantinos Tatas , Kostas Siozios , Dimitrios Soudris and Axel Jantsch
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و مدلسازی واسطه ها، خازن ها و موجبر های همسطح در ده ها گیگاهرتز فرکانس
Design and Modeling of Inductors, Capacitors and Coplanar Waveguides at Tens of GHz Frequencies
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و مدلسازی واسطه ها، خازن ها و موجبر های همسطح در ده ها گیگاهرتز فرکانس

Design and Modeling of Inductors, Capacitors and Coplanar Waveguides at Tens of GHz Frequencies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Naser Pour Aryan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی پی برای خاکهای متورم شونده
Foundation Engineering for Expansive Soils
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی پی برای خاکهای متورم شونده

Foundation Engineering for Expansive Soils
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: John D. Nelson , Kuo Chieh Chao , Daniel D. Overton and Erik J. Nelson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی مدارهای مجتمع و سیستم های 3D
Design of 3D Integrated Circuits and Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی مدارهای مجتمع و سیستم های 3D

Design of 3D Integrated Circuits and Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Rohit Sharma
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و تجزیه و تحلیل آزمایش
Design and Analysis of Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و تجزیه و تحلیل آزمایش

Design and Analysis of Experiments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Douglas C. Montgomery
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خشک شدن ترک ها و الگوهایشان: سازند و مدلسازی در علوم و طبیعت
Desiccation Cracks and their Patterns: Formation and Modelling in Science and Nature
نام کتاب:

دانلود کتاب خشک شدن ترک ها و الگوهایشان: سازند و مدلسازی در علوم و طبیعت

Desiccation Cracks and their Patterns: Formation and Modelling in Science and Nature
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Lucas Goehring , Akio Nakahara , Tapati Dutta , So Kitsunezaki and Sujata Tarafdar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستیابی به نرم افزار با کیفیت : از جمله کاربرد آن در ایمنی مربوط به سیستم
Achieving Quality Software: Including Its Application to Safety-Related Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب دستیابی به نرم افزار با کیفیت : از جمله کاربرد آن در ایمنی مربوط به سیستم

Achieving Quality Software: Including Its Application to Safety-Related Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: D. J. Smith
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظارت و تجزیه و تحلیل بر ترافیک داده ها
Data Traffic Monitoring and Analysis: From Measurement, Classification, and Anomaly Detection to Quality of Experience
نام کتاب:

دانلود کتاب نظارت و تجزیه و تحلیل بر ترافیک داده ها

Data Traffic Monitoring and Analysis: From Measurement, Classification, and Anomaly Detection to Quality of Experience
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Ernst Biersack , Christian Callegari and Maja Matijasevic
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ: کشف، تجزیه و تحلیل، تجسم و ارائه داده ها
Data Science and Big Data Analytics: Discovering, Analyzing, Visualizing and Presenting Data
نام کتاب:

دانلود کتاب علم اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ: کشف، تجزیه و تحلیل، تجسم و ارائه داده ها

Data Science and Big Data Analytics: Discovering, Analyzing, Visualizing and Presenting Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: EMC Education Services
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های مرکز داده: توپولوژی ها، معماری ها و ویژگی های تحمل خطا
Data Center Networks: Topologies, Architectures and Fault-Tolerance Characteristics
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های مرکز داده: توپولوژی ها، معماری ها و ویژگی های تحمل خطا

Data Center Networks: Topologies, Architectures and Fault-Tolerance Characteristics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Yang Liu , Jogesh K Muppala , Malathi Veeraraghavan and Dong Lin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های جذب فرکانس برای حلقه های فاز قفل شده
Frequency Acquisition Techniques for Phase Locked Loops
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های جذب فرکانس برای حلقه های فاز قفل شده

Frequency Acquisition Techniques for Phase Locked Loops
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Daniel B. Talbot
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واکنش های سیکلومتالاسیون: محصولات حلقه ای پنج عضوی به عنوان معرف های جهانی
Cyclometalation Reactions: Five-Membered Ring Products as Universal Reagents
نام کتاب:

دانلود کتاب واکنش های سیکلومتالاسیون: محصولات حلقه ای پنج عضوی به عنوان معرف های جهانی

Cyclometalation Reactions: Five-Membered Ring Products as Universal Reagents
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Iwao Omae
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جوانه و مجسمه نیم تنه: مناظر شهری در شرق آلمان پس از اتحاد مجدد
Bloom and Bust: Urban Landscapes in the East since German Reunification
نام کتاب:

دانلود کتاب جوانه و مجسمه نیم تنه: مناظر شهری در شرق آلمان پس از اتحاد مجدد

Bloom and Bust: Urban Landscapes in the East since German Reunification
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Gwyneth Cliver and Carrie Smith-Prei
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کیفیت مکانیزم  خدمات در نسل بعدی شبکه های ناهمگن (ISTE)
End-to-End Quality of Service Mechanisms in Next Generation Heterogeneous Networks (ISTE)
نام کتاب:

دانلود کتاب کیفیت مکانیزم خدمات در نسل بعدی شبکه های ناهمگن (ISTE)

End-to-End Quality of Service Mechanisms in Next Generation Heterogeneous Networks (ISTE)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Abdelhamid Mellouk
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انقلاب انرژی: فیزیک و وعده تکنولوژی کارآمد
Energy Revolution: The Physics and the Promise of Efficient Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب انقلاب انرژی: فیزیک و وعده تکنولوژی کارآمد

Energy Revolution: The Physics and the Promise of Efficient Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Mara Prentiss
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امنیت و توسعه انرژی
Energy Security and Development: The Global Context and Indian Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب امنیت و توسعه انرژی

Energy Security and Development: The Global Context and Indian Perspectives
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: B. Sudhakara Reddy and Sergio Ulgiati
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر