موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب دریای یخ: فیزیک و سنجش از دور
Sea Ice: Physics and Remote Sensing
نام کتاب:

دانلود کتاب دریای یخ: فیزیک و سنجش از دور

Sea Ice: Physics and Remote Sensing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Mohammed Shokr and Nirmal Sinha
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 67.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل i-Smooth: نظریه و کاربرد ها
i-Smooth Analysis: Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل i-Smooth: نظریه و کاربرد ها

i-Smooth Analysis: Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: A. V. Kim
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی فرکانس های رادیویی توسط مدارات مجتمع
Radio-Frequency Integrated-Circuit Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی فرکانس های رادیویی توسط مدارات مجتمع

Radio-Frequency Integrated-Circuit Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Cam Nguyen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 26.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر هاف جبری
An Introduction to Hopf Algebras
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر هاف جبری

An Introduction to Hopf Algebras
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Robert G. Underwood
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک کوانتومی مقدماتی فناوری نانو کاربردی
Introductory Quantum Mechanics for Applied Nanotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک کوانتومی مقدماتی فناوری نانو کاربردی

Introductory Quantum Mechanics for Applied Nanotechnology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Dae Mann Kim
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زلزله ناشی از تپش سازه
Earthquake-Induced Structural Pounding
نام کتاب:

دانلود کتاب زلزله ناشی از تپش سازه

Earthquake-Induced Structural Pounding
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Robert Jankowski and Sayed Mahmoud
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های یکپارچه: نوآوری ها و کاربردها
Integrated Systems: Innovations and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های یکپارچه: نوآوری ها و کاربردها

Integrated Systems: Innovations and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Madjid Fathi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال با کاربردها
Calculus with Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال با کاربردها

Calculus with Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Margaret L. Lial , Raymond N. Greenwell and Nathan P. Ritchey
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آینده هوشمند
Future Smart: Managing the Game-Changing Trends that Will Transform Your World
نام کتاب:

دانلود کتاب آینده هوشمند

Future Smart: Managing the Game-Changing Trends that Will Transform Your World
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: James Canton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابرسیالهای جدید
Novel Superfluids: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب ابرسیالهای جدید

Novel Superfluids: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Karl-Heinz Bennemann and John B. Ketterson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی، مفهوم ظریف: کشف بلوک های فاینمن از لایبنیتس به انیشتین
Energy, the Subtle Concept: The discovery of Feynman's blocks from Leibniz to Einstein
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی، مفهوم ظریف: کشف بلوک های فاینمن از لایبنیتس به انیشتین

Energy, the Subtle Concept: The discovery of Feynman's blocks from Leibniz to Einstein
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Jennifer Coopersmith
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول مزدوج مخلوطهای پلیمری، کوپلیمرها و مواد مرکب: سنتز، خواص، و کاربردها
Fundamentals of Conjugated Polymer Blends, Copolymers and Composites: Synthesis, Properties, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مزدوج مخلوطهای پلیمری، کوپلیمرها و مواد مرکب: سنتز، خواص، و کاربردها

Fundamentals of Conjugated Polymer Blends, Copolymers and Composites: Synthesis, Properties, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Parveen Saini
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 26.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجهیزات فرایند
A Working Guide to Process Equipment, Fourth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تجهیزات فرایند

A Working Guide to Process Equipment, Fourth Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Norman Lieberman and Elizabeth Lieberman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک محیطهای پیوسته هندسی و ناشی از  نظریه پرتو ها
Geometric Continuum Mechanics and Induced Beam Theories
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک محیطهای پیوسته هندسی و ناشی از نظریه پرتو ها

Geometric Continuum Mechanics and Induced Beam Theories
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Simon Eugster
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب VLSI سه بعدی: ادغام طرح 2.5 بعدی
3-Dimensional VLSI: A 2.5-Dimensional Integration Scheme
نام کتاب:

دانلود کتاب VLSI سه بعدی: ادغام طرح 2.5 بعدی

3-Dimensional VLSI: A 2.5-Dimensional Integration Scheme
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Yangdong Deng and Wojciech P. Maly
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر ابزار های دقیق و اندازه گیریها
Introduction to Instrumentation and Measurements
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ابزار های دقیق و اندازه گیریها

Introduction to Instrumentation and Measurements
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Robert B. Northrop
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های عنصر محدود و مرز محدود در آکوآستیک و لرزش سازه
Finite Element and Boundary Methods in Structural Acoustics and Vibration
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های عنصر محدود و مرز محدود در آکوآستیک و لرزش سازه

Finite Element and Boundary Methods in Structural Acoustics and Vibration
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Noureddine Atalla and Franck Sgard
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخترشناسی زیستی: یک رویکرد تکاملی
Astrobiology: An Evolutionary Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب اخترشناسی زیستی: یک رویکرد تکاملی

Astrobiology: An Evolutionary Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Vera M. Kolb
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غشاء های الکترولیت پلیمری الکتروشیمیایی
Electrochemical Polymer Electrolyte Membranes
نام کتاب:

دانلود کتاب غشاء های الکترولیت پلیمری الکتروشیمیایی

Electrochemical Polymer Electrolyte Membranes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Jianhua Fang , Jinli Qiao , David P. Wilkinson and Jiujun Zhang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنجکاوی ها، عجایب، و چیزهای تازه فیزیک
Physics Curiosities, Oddities, and Novelties
نام کتاب:

دانلود کتاب کنجکاوی ها، عجایب، و چیزهای تازه فیزیک

Physics Curiosities, Oddities, and Novelties
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: John Kimball
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر