موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مواد پیشرفته برای انرژی پاک
Advanced Materials for Clean Energy
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد پیشرفته برای انرژی پاک

Advanced Materials for Clean Energy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Qiang Xu and Tetsuhiko Kobayashi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 20.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های مقاوم برای کاهش داده ها
Robust Methods for Data Reduction
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های مقاوم برای کاهش داده ها

Robust Methods for Data Reduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Alessio Farcomeni and Luca Greco
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راکتور های سدیم سریع با چرخه سوخت بسته
Sodium Fast Reactors with Closed Fuel Cycle
نام کتاب:

دانلود کتاب راکتور های سدیم سریع با چرخه سوخت بسته

Sodium Fast Reactors with Closed Fuel Cycle
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Baldev Raj , P. Chellapandi and P.R. Vasudeva Rao
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 67.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر علم و مهندسی الکتروشیمیایی
Introduction to Electrochemical Science and Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر علم و مهندسی الکتروشیمیایی

Introduction to Electrochemical Science and Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Serguei N. Lvov
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تحلیل چند متغیره:  مدل سازی خطی و غیر خطی
Introduction to Multivariate Analysis: Linear and Nonlinear Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تحلیل چند متغیره: مدل سازی خطی و غیر خطی

Introduction to Multivariate Analysis: Linear and Nonlinear Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Sadanori Konishi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپتیک غیرخطی: اصول و کاربردها
Nonlinear Optics: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتیک غیرخطی: اصول و کاربردها

Nonlinear Optics: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Karsten Rottwitt and Peter Tidemand-Lichtenberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی بلور شناسی با کاربردهای کامپیوتری
Foundations of Crystallography with Computer Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی بلور شناسی با کاربردهای کامپیوتری

Foundations of Crystallography with Computer Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Maureen M. Julian
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب همنشین الکترونیک: دستگاه ها و مدارها برای فیزیکدانان و مهندسین
The Electronics Companion: Devices and Circuits for Physicists and Engineers, 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب همنشین الکترونیک: دستگاه ها و مدارها برای فیزیکدانان و مهندسین

The Electronics Companion: Devices and Circuits for Physicists and Engineers, 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Anthony C. Fischer-Cripps
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر ارتباطات دیجیتال سیار
Introduction to Digital Mobile Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ارتباطات دیجیتال سیار

Introduction to Digital Mobile Communication
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Yoshihiko Akaiwa
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دریای یخ: فیزیک و سنجش از دور
Sea Ice: Physics and Remote Sensing
نام کتاب:

دانلود کتاب دریای یخ: فیزیک و سنجش از دور

Sea Ice: Physics and Remote Sensing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Mohammed Shokr and Nirmal Sinha
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 67.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل i-Smooth: نظریه و کاربرد ها
i-Smooth Analysis: Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل i-Smooth: نظریه و کاربرد ها

i-Smooth Analysis: Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: A. V. Kim
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی فرکانس های رادیویی توسط مدارات مجتمع
Radio-Frequency Integrated-Circuit Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی فرکانس های رادیویی توسط مدارات مجتمع

Radio-Frequency Integrated-Circuit Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Cam Nguyen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 26.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر هاف جبری
An Introduction to Hopf Algebras
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر هاف جبری

An Introduction to Hopf Algebras
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Robert G. Underwood
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک کوانتومی مقدماتی فناوری نانو کاربردی
Introductory Quantum Mechanics for Applied Nanotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک کوانتومی مقدماتی فناوری نانو کاربردی

Introductory Quantum Mechanics for Applied Nanotechnology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Dae Mann Kim
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زلزله ناشی از تپش سازه
Earthquake-Induced Structural Pounding
نام کتاب:

دانلود کتاب زلزله ناشی از تپش سازه

Earthquake-Induced Structural Pounding
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Robert Jankowski and Sayed Mahmoud
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های یکپارچه: نوآوری ها و کاربردها
Integrated Systems: Innovations and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های یکپارچه: نوآوری ها و کاربردها

Integrated Systems: Innovations and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Madjid Fathi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال با کاربردها
Calculus with Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال با کاربردها

Calculus with Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Margaret L. Lial , Raymond N. Greenwell and Nathan P. Ritchey
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آینده هوشمند
Future Smart: Managing the Game-Changing Trends that Will Transform Your World
نام کتاب:

دانلود کتاب آینده هوشمند

Future Smart: Managing the Game-Changing Trends that Will Transform Your World
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: James Canton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابرسیالهای جدید
Novel Superfluids: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب ابرسیالهای جدید

Novel Superfluids: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Karl-Heinz Bennemann and John B. Ketterson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی، مفهوم ظریف: کشف بلوک های فاینمن از لایبنیتس به انیشتین
Energy, the Subtle Concept: The discovery of Feynman's blocks from Leibniz to Einstein
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی، مفهوم ظریف: کشف بلوک های فاینمن از لایبنیتس به انیشتین

Energy, the Subtle Concept: The discovery of Feynman's blocks from Leibniz to Einstein
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Jennifer Coopersmith
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر