موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب نمودار ماتریس نظری در شیمی
Graph-Theoretical Matrices in Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب نمودار ماتریس نظری در شیمی

Graph-Theoretical Matrices in Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Dusanka Janezic , Ante Milicevic , Sonja Nikolic and Nenad Trinajstic
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موفقیت در آزمون ریاضیات برای معلمان ابتدایی: ارائه مسیر موفقیت
Passing the Mathematics Test for Elementary Teachers: Offering a Pathway to Success
نام کتاب:

دانلود کتاب موفقیت در آزمون ریاضیات برای معلمان ابتدایی: ارائه مسیر موفقیت

Passing the Mathematics Test for Elementary Teachers: Offering a Pathway to Success
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Margie Pearse , Diane Devanney and Darla Nagy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی اطلاعات ساختمان: چارچوب برای طراحی سازه
Building Information Modeling: Framework for Structural Design
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی اطلاعات ساختمان: چارچوب برای طراحی سازه

Building Information Modeling: Framework for Structural Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Nawari O. Nawari and Michael Kuenstle
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 29.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل میدان الکتریکی
Electric Field Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل میدان الکتریکی

Electric Field Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Sivaji Chakravorti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ریاضیات برای آب و فاضلاب تصفیه اپراتورها: ریاضیات پایه برای اپراتورها آب و فاضلاب
Basic Mathematics for Water and Wastewater Operators
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ریاضیات برای آب و فاضلاب تصفیه اپراتورها: ریاضیات پایه برای اپراتورها آب و فاضلاب

Basic Mathematics for Water and Wastewater Operators
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Frank R. Spellman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های رادیو شناختی چند رسانه ای: الگوریتم ها، پروتکل ها، و آزمایش ها
Multimedia over Cognitive Radio Networks: Algorithms, Protocols, and Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های رادیو شناختی چند رسانه ای: الگوریتم ها، پروتکل ها، و آزمایش ها

Multimedia over Cognitive Radio Networks: Algorithms, Protocols, and Experiments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Fei Hu and Sunil Kumar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد پیشرفته برای انرژی پاک
Advanced Materials for Clean Energy
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد پیشرفته برای انرژی پاک

Advanced Materials for Clean Energy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Qiang Xu and Tetsuhiko Kobayashi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 20.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های مقاوم برای کاهش داده ها
Robust Methods for Data Reduction
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های مقاوم برای کاهش داده ها

Robust Methods for Data Reduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Alessio Farcomeni and Luca Greco
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راکتور های سدیم سریع با چرخه سوخت بسته
Sodium Fast Reactors with Closed Fuel Cycle
نام کتاب:

دانلود کتاب راکتور های سدیم سریع با چرخه سوخت بسته

Sodium Fast Reactors with Closed Fuel Cycle
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Baldev Raj , P. Chellapandi and P.R. Vasudeva Rao
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 67.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر علم و مهندسی الکتروشیمیایی
Introduction to Electrochemical Science and Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر علم و مهندسی الکتروشیمیایی

Introduction to Electrochemical Science and Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Serguei N. Lvov
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تحلیل چند متغیره:  مدل سازی خطی و غیر خطی
Introduction to Multivariate Analysis: Linear and Nonlinear Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تحلیل چند متغیره: مدل سازی خطی و غیر خطی

Introduction to Multivariate Analysis: Linear and Nonlinear Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Sadanori Konishi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپتیک غیرخطی: اصول و کاربردها
Nonlinear Optics: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتیک غیرخطی: اصول و کاربردها

Nonlinear Optics: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Karsten Rottwitt and Peter Tidemand-Lichtenberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی بلور شناسی با کاربردهای کامپیوتری
Foundations of Crystallography with Computer Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی بلور شناسی با کاربردهای کامپیوتری

Foundations of Crystallography with Computer Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Maureen M. Julian
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب همنشین الکترونیک: دستگاه ها و مدارها برای فیزیکدانان و مهندسین
The Electronics Companion: Devices and Circuits for Physicists and Engineers, 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب همنشین الکترونیک: دستگاه ها و مدارها برای فیزیکدانان و مهندسین

The Electronics Companion: Devices and Circuits for Physicists and Engineers, 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Anthony C. Fischer-Cripps
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر ارتباطات دیجیتال سیار
Introduction to Digital Mobile Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ارتباطات دیجیتال سیار

Introduction to Digital Mobile Communication
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Yoshihiko Akaiwa
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دریای یخ: فیزیک و سنجش از دور
Sea Ice: Physics and Remote Sensing
نام کتاب:

دانلود کتاب دریای یخ: فیزیک و سنجش از دور

Sea Ice: Physics and Remote Sensing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Mohammed Shokr and Nirmal Sinha
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 67.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل i-Smooth: نظریه و کاربرد ها
i-Smooth Analysis: Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل i-Smooth: نظریه و کاربرد ها

i-Smooth Analysis: Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: A. V. Kim
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی فرکانس های رادیویی توسط مدارات مجتمع
Radio-Frequency Integrated-Circuit Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی فرکانس های رادیویی توسط مدارات مجتمع

Radio-Frequency Integrated-Circuit Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Cam Nguyen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 26.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر هاف جبری
An Introduction to Hopf Algebras
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر هاف جبری

An Introduction to Hopf Algebras
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Robert G. Underwood
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک کوانتومی مقدماتی فناوری نانو کاربردی
Introductory Quantum Mechanics for Applied Nanotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک کوانتومی مقدماتی فناوری نانو کاربردی

Introductory Quantum Mechanics for Applied Nanotechnology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Dae Mann Kim
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر