موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ترانسفرماسیون های تشکیل باند چندگانه استریو انتخابی در سنتز آلی
Stereoselective Multiple Bond-Forming Transformations in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب ترانسفرماسیون های تشکیل باند چندگانه استریو انتخابی در سنتز آلی

Stereoselective Multiple Bond-Forming Transformations in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Jean Rodriguez , Damien Bonne and Dieter Enders
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی
Modeling and Analysis of Compositional Data
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی

Modeling and Analysis of Compositional Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Vera Pawlowsky-Glahn , Juan José Egozcue and Raimon Tolosana-Delgado
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گروه های شبه کاهنده
Pseudo-reductive Groups
نام کتاب:

دانلود کتاب گروه های شبه کاهنده

Pseudo-reductive Groups
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Brian Conrad , Ofer Gabber and Gopal Prasad
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکتشاف علمی زهره
The Scientific Exploration of Venus
نام کتاب:

دانلود کتاب اکتشاف علمی زهره

The Scientific Exploration of Venus
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Fredric W. Taylor
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 25.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری اصطکاک عناصر و نانوتریبولوژی
Elements of Friction Theory and Nanotribology
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری اصطکاک عناصر و نانوتریبولوژی

Elements of Friction Theory and Nanotribology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Enrico Gnecco and Ernst Meyer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباط مکانیک و اجرای اصل ماخ با نیروی گرانشی وبر
Relational Mechanics and Implementation of Mach's Principle with Weber's Gravitational Force
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباط مکانیک و اجرای اصل ماخ با نیروی گرانشی وبر

Relational Mechanics and Implementation of Mach's Principle with Weber's Gravitational Force
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Andre Koch Torres Assis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کانت در سرزمین موجودات فرازمینی
Kant in the Land of Extraterrestrials: Cosmopolitical Philosofictions
نام کتاب:

دانلود کتاب کانت در سرزمین موجودات فرازمینی

Kant in the Land of Extraterrestrials: Cosmopolitical Philosofictions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Peter Szendy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اقلیم شناسی تطبیقی سیارات زمینی
Comparative Climatology of Terrestrial Planets
نام کتاب:

دانلود کتاب اقلیم شناسی تطبیقی سیارات زمینی

Comparative Climatology of Terrestrial Planets
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Stephen J. Mackwell , Amy A. Simon-Miller , Jerald W. Harder and Mark A. Bullock
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات برای فیزیکدانان
Mathematics for Physicists
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات برای فیزیکدانان

Mathematics for Physicists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Brian R. Martin and Graham Shaw
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش موبایل و ریاضیات
Mobile Learning and Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش موبایل و ریاضیات

Mobile Learning and Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Helen Crompton and John Traxler
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیر پروژه ساخت و ساز
Construction Project Manager's Pocket Book
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیر پروژه ساخت و ساز

Construction Project Manager's Pocket Book
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Duncan Cartlidge
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یخبندان و منشا و توسعه از غارها: تفاسیر از شمال شرقی ایالات متحده
Glaciation and Speleogenesis: Interpretations from the Northeastern United States
نام کتاب:

دانلود کتاب یخبندان و منشا و توسعه از غارها: تفاسیر از شمال شرقی ایالات متحده

Glaciation and Speleogenesis: Interpretations from the Northeastern United States
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Max P. Cooper and John E. Mylroie
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 3 + 1 فرمالیسم در نسبیت عام: مقررات نسبیت عددی
3+1 Formalism in General Relativity: Bases of Numerical Relativity
نام کتاب:

دانلود کتاب 3 + 1 فرمالیسم در نسبیت عام: مقررات نسبیت عددی

3+1 Formalism in General Relativity: Bases of Numerical Relativity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Éric Gourgoulhon
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های کنترل شبکه
Analysis and Design of Networked Control Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های کنترل شبکه

Analysis and Design of Networked Control Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Keyou You , Nan Xiao and Lihua Xie
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های برنامه نویسی کانال برای ارتباطات بی سیم
Channel Coding Techniques for Wireless Communications
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های برنامه نویسی کانال برای ارتباطات بی سیم

Channel Coding Techniques for Wireless Communications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: K. Deergha Rao
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 24.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احتمال، استراتژی، و انتخاب: مقدمه ای بر ریاضیات بازی ها و انتخابات
Chance, Strategy, and Choice: An Introduction to the Mathematics of Games and Elections
نام کتاب:

دانلود کتاب احتمال، استراتژی، و انتخاب: مقدمه ای بر ریاضیات بازی ها و انتخابات

Chance, Strategy, and Choice: An Introduction to the Mathematics of Games and Elections
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Samuel Bruce Smith
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری پیشرفته  اعداد با کاربرد ها
Advanced Number Theory with Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری پیشرفته اعداد با کاربرد ها

Advanced Number Theory with Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Richard A. Mollin
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لیزرهای پیشرفته: فیزیک لیزر و فناوری و علوم بنیادی
Advanced Lasers: Laser Physics and Technology for Applied and Fundamental Science
نام کتاب:

دانلود کتاب لیزرهای پیشرفته: فیزیک لیزر و فناوری و علوم بنیادی

Advanced Lasers: Laser Physics and Technology for Applied and Fundamental Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Oleksiy Shulika and Igor Sukhoivanov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خوشه ها در هسته: جلد 2
Clusters in Nuclei, Vol.2
نام کتاب:

دانلود کتاب خوشه ها در هسته: جلد 2

Clusters in Nuclei, Vol.2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Christian Beck
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سطح A2 ریاضی - ویرایشهای کامل و تمرین
A2 Level Edexcel Maths - Complete Revision & Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب سطح A2 ریاضی - ویرایشهای کامل و تمرین

A2 Level Edexcel Maths - Complete Revision & Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Richard Parsons
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر