موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تاریخ فرهنگی فیزیک
A Cultural History of Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخ فرهنگی فیزیک

A Cultural History of Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Károly Simonyi and David Kramer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 49.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حرکت موجی و شبه ذرات در فیزیک آکوستیک
Wave Momentum and Quasi-Particles in Physical Acoustics
نام کتاب:

دانلود کتاب حرکت موجی و شبه ذرات در فیزیک آکوستیک

Wave Momentum and Quasi-Particles in Physical Acoustics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Gerard A Maugin and Martine Rousseau
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال تدریجی پیشرفته: ذرات، زمینه ها و جاذبه
Enhanced Quantization: Particles, Fields and Gravity
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال تدریجی پیشرفته: ذرات، زمینه ها و جاذبه

Enhanced Quantization: Particles, Fields and Gravity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: John R Klauder
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری کدینگ جبری
Algebraic Coding Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری کدینگ جبری

Algebraic Coding Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Elwyn R Berlekamp
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 36.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  جایی که فیزیک اشتباه رفت
Where Physics Went Wrong
نام کتاب:

دانلود کتاب جایی که فیزیک اشتباه رفت

Where Physics Went Wrong
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Bernard Lavenda
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 50 سال کوارک ها
50 Years of Quarks
نام کتاب:

دانلود کتاب 50 سال کوارک ها

50 Years of Quarks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Harald Fritzsch and Murray Gell-Mann
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم حساب برای والدین: کتابی برای رشد ریاضیات کودکان
Arithmetic for Parents: A Book for Grown-Ups About Children's Mathematics: Revised Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب علم حساب برای والدین: کتابی برای رشد ریاضیات کودکان

Arithmetic for Parents: A Book for Grown-Ups About Children's Mathematics: Revised Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ron Aharoni
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زمان در ده قدرت: پدیده های طبیعی و بازه های زمانی آنها
Time in Powers of Ten : Natural Phenomena and Their Timescales
نام کتاب:

دانلود کتاب زمان در ده قدرت: پدیده های طبیعی و بازه های زمانی آنها

Time in Powers of Ten : Natural Phenomena and Their Timescales
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Gerard 't Hooft and Stefan Vandoren
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 28.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی تدریس چینی ریاضیات
How Chinese Teach Mathematics: Perspectives from Insiders
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی تدریس چینی ریاضیات

How Chinese Teach Mathematics: Perspectives from Insiders
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Lianghuo Fan , Ngai-Ying Wong , Jinfa Cai and Shiqi Li
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندسه Octonions
The Geometry of the Octonions
نام کتاب:

دانلود کتاب هندسه Octonions

The Geometry of the Octonions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Tevian Dray and Corinne A Manogue
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیل شدن به یک معلم ریاضیات
Becoming a Mathematics Teacher: Identity and Identifications
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل شدن به یک معلم ریاضیات

Becoming a Mathematics Teacher: Identity and Identifications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Tony Brown and Olwen McNamara
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بی نظمی و سیستم های پیچیده
Chaos and Complex Systems: Proceedings of the 4th International Interdisciplinary Chaos Symposium
نام کتاب:

دانلود کتاب بی نظمی و سیستم های پیچیده

Chaos and Complex Systems: Proceedings of the 4th International Interdisciplinary Chaos Symposium
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Stavros G. Stavrinides , Santo Banerjee , Suleyman Hikmet Caglar and Mehmet Ozer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکامل شیمیایی کهکشان
Chemical Evolution of Galaxies
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل شیمیایی کهکشان

Chemical Evolution of Galaxies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Francesca Matteucci
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فضایی آلی: روشهای تجربی و محاسباتی
Organic Stereochemistry: Experimental and Computational Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فضایی آلی: روشهای تجربی و محاسباتی

Organic Stereochemistry: Experimental and Computational Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Hua-Jie Zhu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی بیوشیمی: یک کتاب درسی برای مهندسین، شمیدانها و زیست شناسان
Biochemical Engineering: A Textbook for Engineers, Chemists and Biologists
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی بیوشیمی: یک کتاب درسی برای مهندسین، شمیدانها و زیست شناسان

Biochemical Engineering: A Textbook for Engineers, Chemists and Biologists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Shigeo Katoh , Jun-ichi Horiuchi and Fumitake Yoshida
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روزنه صفحات و  لوله ونتوری
Orifice Plates and Venturi Tubes
نام کتاب:

دانلود کتاب روزنه صفحات و لوله ونتوری

Orifice Plates and Venturi Tubes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Michael Reader-Harris
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی در عمل: از مدلسازی تا نظریه
Partial Differential Equations in Action: From Modelling to Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی در عمل: از مدلسازی تا نظریه

Partial Differential Equations in Action: From Modelling to Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Sandro Salsa
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش تمام سیگنالهای نوری: ارتباطات داده ها و کاربردهای ذخیره سازی
All-Optical Signal Processing: Data Communication and Storage Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش تمام سیگنالهای نوری: ارتباطات داده ها و کاربردهای ذخیره سازی

All-Optical Signal Processing: Data Communication and Storage Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Stefan Wabnitz and Benjamin J. Eggleton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بسته های نرم افزاری اصلی: مورد کلاسیک
Principal Bundles: The Classical Case
نام کتاب:

دانلود کتاب بسته های نرم افزاری اصلی: مورد کلاسیک

Principal Bundles: The Classical Case
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Stephen Bruce Sontz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل های ریاضی Viscous Friction
Mathematical Models of Viscous Friction
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های ریاضی Viscous Friction

Mathematical Models of Viscous Friction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Paolo Buttà , Guido Cavallaro , Carlo Marchioro
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر