موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تکنیک های برنامه نویسی کانال برای ارتباطات بی سیم
Channel Coding Techniques for Wireless Communications
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های برنامه نویسی کانال برای ارتباطات بی سیم

Channel Coding Techniques for Wireless Communications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: K. Deergha Rao
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 24.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احتمال، استراتژی، و انتخاب: مقدمه ای بر ریاضیات بازی ها و انتخابات
Chance, Strategy, and Choice: An Introduction to the Mathematics of Games and Elections
نام کتاب:

دانلود کتاب احتمال، استراتژی، و انتخاب: مقدمه ای بر ریاضیات بازی ها و انتخابات

Chance, Strategy, and Choice: An Introduction to the Mathematics of Games and Elections
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Samuel Bruce Smith
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری پیشرفته  اعداد با کاربرد ها
Advanced Number Theory with Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری پیشرفته اعداد با کاربرد ها

Advanced Number Theory with Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Richard A. Mollin
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لیزرهای پیشرفته: فیزیک لیزر و فناوری و علوم بنیادی
Advanced Lasers: Laser Physics and Technology for Applied and Fundamental Science
نام کتاب:

دانلود کتاب لیزرهای پیشرفته: فیزیک لیزر و فناوری و علوم بنیادی

Advanced Lasers: Laser Physics and Technology for Applied and Fundamental Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Oleksiy Shulika and Igor Sukhoivanov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خوشه ها در هسته: جلد 2
Clusters in Nuclei, Vol.2
نام کتاب:

دانلود کتاب خوشه ها در هسته: جلد 2

Clusters in Nuclei, Vol.2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Christian Beck
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سطح A2 ریاضی - ویرایشهای کامل و تمرین
A2 Level Edexcel Maths - Complete Revision & Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب سطح A2 ریاضی - ویرایشهای کامل و تمرین

A2 Level Edexcel Maths - Complete Revision & Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Richard Parsons
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخ فرهنگی فیزیک
A Cultural History of Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخ فرهنگی فیزیک

A Cultural History of Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Károly Simonyi and David Kramer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 49.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حرکت موجی و شبه ذرات در فیزیک آکوستیک
Wave Momentum and Quasi-Particles in Physical Acoustics
نام کتاب:

دانلود کتاب حرکت موجی و شبه ذرات در فیزیک آکوستیک

Wave Momentum and Quasi-Particles in Physical Acoustics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Gerard A Maugin and Martine Rousseau
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال تدریجی پیشرفته: ذرات، زمینه ها و جاذبه
Enhanced Quantization: Particles, Fields and Gravity
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال تدریجی پیشرفته: ذرات، زمینه ها و جاذبه

Enhanced Quantization: Particles, Fields and Gravity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: John R Klauder
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری کدینگ جبری
Algebraic Coding Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری کدینگ جبری

Algebraic Coding Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Elwyn R Berlekamp
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 36.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  جایی که فیزیک اشتباه رفت
Where Physics Went Wrong
نام کتاب:

دانلود کتاب جایی که فیزیک اشتباه رفت

Where Physics Went Wrong
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Bernard Lavenda
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 50 سال کوارک ها
50 Years of Quarks
نام کتاب:

دانلود کتاب 50 سال کوارک ها

50 Years of Quarks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Harald Fritzsch and Murray Gell-Mann
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم حساب برای والدین: کتابی برای رشد ریاضیات کودکان
Arithmetic for Parents: A Book for Grown-Ups About Children's Mathematics: Revised Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب علم حساب برای والدین: کتابی برای رشد ریاضیات کودکان

Arithmetic for Parents: A Book for Grown-Ups About Children's Mathematics: Revised Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ron Aharoni
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زمان در ده قدرت: پدیده های طبیعی و بازه های زمانی آنها
Time in Powers of Ten : Natural Phenomena and Their Timescales
نام کتاب:

دانلود کتاب زمان در ده قدرت: پدیده های طبیعی و بازه های زمانی آنها

Time in Powers of Ten : Natural Phenomena and Their Timescales
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Gerard 't Hooft and Stefan Vandoren
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 28.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی تدریس چینی ریاضیات
How Chinese Teach Mathematics: Perspectives from Insiders
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی تدریس چینی ریاضیات

How Chinese Teach Mathematics: Perspectives from Insiders
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Lianghuo Fan , Ngai-Ying Wong , Jinfa Cai and Shiqi Li
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندسه Octonions
The Geometry of the Octonions
نام کتاب:

دانلود کتاب هندسه Octonions

The Geometry of the Octonions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Tevian Dray and Corinne A Manogue
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیل شدن به یک معلم ریاضیات
Becoming a Mathematics Teacher: Identity and Identifications
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل شدن به یک معلم ریاضیات

Becoming a Mathematics Teacher: Identity and Identifications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Tony Brown and Olwen McNamara
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بی نظمی و سیستم های پیچیده
Chaos and Complex Systems: Proceedings of the 4th International Interdisciplinary Chaos Symposium
نام کتاب:

دانلود کتاب بی نظمی و سیستم های پیچیده

Chaos and Complex Systems: Proceedings of the 4th International Interdisciplinary Chaos Symposium
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Stavros G. Stavrinides , Santo Banerjee , Suleyman Hikmet Caglar and Mehmet Ozer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکامل شیمیایی کهکشان
Chemical Evolution of Galaxies
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل شیمیایی کهکشان

Chemical Evolution of Galaxies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Francesca Matteucci
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فضایی آلی: روشهای تجربی و محاسباتی
Organic Stereochemistry: Experimental and Computational Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فضایی آلی: روشهای تجربی و محاسباتی

Organic Stereochemistry: Experimental and Computational Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Hua-Jie Zhu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر