موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فوتونیک، اصول فوتونیک و فیزیک
Photonics, Fundamentals of Photonics and Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب فوتونیک، اصول فوتونیک و فیزیک

Photonics, Fundamentals of Photonics and Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: David L. Andrews
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فوتونیک و الکترونیک با ژرمانیوم
Photonics and Electronics with Germanium
نام کتاب:

دانلود کتاب فوتونیک و الکترونیک با ژرمانیوم

Photonics and Electronics with Germanium
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Kazumi Wada and Lionel C. Kimerling
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فوتونیک
Photonics: A Short Course
نام کتاب:

دانلود کتاب فوتونیک

Photonics: A Short Course
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Vittorio Degiorgio and Ilaria Cristiani
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرجع بسته بندی فوتونی: فیبر تراشه کوپلینگ نوری اجزاء، محاسبات عمومی، ماژول
Photonic Packaging Sourcebook: Fiber-Chip Coupling for Optical Components, Basic Calculations, Modules
نام کتاب:

دانلود کتاب مرجع بسته بندی فوتونی: فیبر تراشه کوپلینگ نوری اجزاء، محاسبات عمومی، ماژول

Photonic Packaging Sourcebook: Fiber-Chip Coupling for Optical Components, Basic Calculations, Modules
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Ulrich Fischer-Hirchert
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوشیمی: گذشته، حال و آینده
Photochemistry: Past, Present and Future 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوشیمی: گذشته، حال و آینده

Photochemistry: Past, Present and Future 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Angelo Albini
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرآیند های تشکیل مواد: شبیه سازی، ترسیم، هیدروفرمینگ و ساخت افزودنی
Material Forming Processes: Simulation, Drawing, Hydroforming and Additive Manufacturing
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیند های تشکیل مواد: شبیه سازی، ترسیم، هیدروفرمینگ و ساخت افزودنی

Material Forming Processes: Simulation, Drawing, Hydroforming and Additive Manufacturing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Bouchaib Radi and Abdelkhalak El Hami
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی عملکرد آماری
Exploring the Practice of Statistics & EESEE/CrunchIt
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی عملکرد آماری

Exploring the Practice of Statistics & EESEE/CrunchIt
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: David S. Moore , George P. McCabe and Bruce A. Craig
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک ذرات در سال جهانی نجوم
Particle Physics At The Year Of Astronomy
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک ذرات در سال جهانی نجوم

Particle Physics At The Year Of Astronomy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Alexander I Studenikin
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های آلی ردوکس: سنتز، خواص، و کاربرد ها
Organic Redox Systems: Synthesis, Properties, and Applications 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های آلی ردوکس: سنتز، خواص، و کاربرد ها

Organic Redox Systems: Synthesis, Properties, and Applications 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Tohru Nishinaga
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابرسیالهایی نوین: جلد 2
Novel Superfluids: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب ابرسیالهایی نوین: جلد 2

Novel Superfluids: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Karl-Heinz Bennemann and John B. Ketterson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابرسیالهایی نوین: جلد 1
Novel Superfluids: Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب ابرسیالهایی نوین: جلد 1

Novel Superfluids: Volume 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Karl-Heinz Bennemann and John B. Ketterson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک غیر صاف و بهینه سازی محدب
Nonsmooth Mechanics and Convex Optimization 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک غیر صاف و بهینه سازی محدب

Nonsmooth Mechanics and Convex Optimization 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Yoshihiro Kanno
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک کاربردی نزدیک سطح
Near-Surface Applied Geophysics
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک کاربردی نزدیک سطح

Near-Surface Applied Geophysics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Mark E. Everett
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری نانو برای مهندسین شیمی
Nanotechnology for Chemical Engineers 1st ed. 2015 Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری نانو برای مهندسین شیمی

Nanotechnology for Chemical Engineers 1st ed. 2015 Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Said Salah Eldin Elnashaie , Firoozeh Danafar and Hassan Hashemipour
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانو دستگاه ها و  تکنیک مدار برای کاربردهای کم انرژی و برداشت انرژی
Nano Devices and Circuit Techniques for Low-Energy Applications and Energy Harvesting
نام کتاب:

دانلود کتاب نانو دستگاه ها و تکنیک مدار برای کاربردهای کم انرژی و برداشت انرژی

Nano Devices and Circuit Techniques for Low-Energy Applications and Energy Harvesting
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Chong-Min Kyung
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویر و پردازش ویدئویی چند رسانه ای
Multimedia Image and Video Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویر و پردازش ویدئویی چند رسانه ای

Multimedia Image and Video Processing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Ling Guan , Yifeng He and Sun-Yuan Kung
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی شیمی
More Chemistry Basics
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی شیمی

More Chemistry Basics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی
نویسنده: William C. Robertson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماه زدگی: چگونگی تاثیر چرخه قمری در زندگی
Moonstruck: How Lunar Cycles Affect Life 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ماه زدگی: چگونگی تاثیر چرخه قمری در زندگی

Moonstruck: How Lunar Cycles Affect Life 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Ernest Naylor
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های تلفن همراه
Mobile Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های تلفن همراه

Mobile Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Jesus Hamilton Ortiz
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیگنال مدارهای مخلوط
Mixed-Signal Circuits
نام کتاب:

دانلود کتاب سیگنال مدارهای مخلوط

Mixed-Signal Circuits
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Thomas Noulis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 28.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر