موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مهندسی بیوشیمی: یک کتاب درسی برای مهندسین، شمیدانها و زیست شناسان
Biochemical Engineering: A Textbook for Engineers, Chemists and Biologists
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی بیوشیمی: یک کتاب درسی برای مهندسین، شمیدانها و زیست شناسان

Biochemical Engineering: A Textbook for Engineers, Chemists and Biologists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Shigeo Katoh , Jun-ichi Horiuchi and Fumitake Yoshida
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روزنه صفحات و  لوله ونتوری
Orifice Plates and Venturi Tubes
نام کتاب:

دانلود کتاب روزنه صفحات و لوله ونتوری

Orifice Plates and Venturi Tubes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Michael Reader-Harris
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی در عمل: از مدلسازی تا نظریه
Partial Differential Equations in Action: From Modelling to Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل جزئی در عمل: از مدلسازی تا نظریه

Partial Differential Equations in Action: From Modelling to Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Sandro Salsa
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش تمام سیگنالهای نوری: ارتباطات داده ها و کاربردهای ذخیره سازی
All-Optical Signal Processing: Data Communication and Storage Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش تمام سیگنالهای نوری: ارتباطات داده ها و کاربردهای ذخیره سازی

All-Optical Signal Processing: Data Communication and Storage Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Stefan Wabnitz and Benjamin J. Eggleton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بسته های نرم افزاری اصلی: مورد کلاسیک
Principal Bundles: The Classical Case
نام کتاب:

دانلود کتاب بسته های نرم افزاری اصلی: مورد کلاسیک

Principal Bundles: The Classical Case
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Stephen Bruce Sontz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل های ریاضی Viscous Friction
Mathematical Models of Viscous Friction
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های ریاضی Viscous Friction

Mathematical Models of Viscous Friction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Paolo Buttà , Guido Cavallaro , Carlo Marchioro
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم بیوفیلم و مواد
Biofilm and Materials Science
نام کتاب:

دانلود کتاب علم بیوفیلم و مواد

Biofilm and Materials Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Hideyuki Kanematsu and Dana M. Barry
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آلودگی فلزات سنگین خاک: نظارت و بازسازی
Heavy Metal Contamination of Soils: Monitoring and Remediation
نام کتاب:

دانلود کتاب آلودگی فلزات سنگین خاک: نظارت و بازسازی

Heavy Metal Contamination of Soils: Monitoring and Remediation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Irena Sherameti and Ajit Varma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در نابرابری های  واریانسی و همی واریانسی: نظریه، آنالیز عددی و کاربردها
Advances in Variational and Hemivariational Inequalities: Theory, Numerical Analysis, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در نابرابری های واریانسی و همی واریانسی: نظریه، آنالیز عددی و کاربردها

Advances in Variational and Hemivariational Inequalities: Theory, Numerical Analysis, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Weimin Han , Stanislaw Migórski and Mircea Sofonea
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضی فیزیک غیر خطی و خطرات طبیعی
Nonlinear Mathematical Physics and Natural Hazards
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضی فیزیک غیر خطی و خطرات طبیعی

Nonlinear Mathematical Physics and Natural Hazards
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Boyka Aneva and Mihaela Kouteva-Guentcheva
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Birational Geometry of Foliations
Birational Geometry of Foliations
نام کتاب:

دانلود کتاب Birational Geometry of Foliations

Birational Geometry of Foliations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Marco Brunella
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیوند هالوژنی: تأثیر بر مواد شیمی و علوم زندگی
Halogen Bonding I: Impact on Materials Chemistry and Life Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب پیوند هالوژنی: تأثیر بر مواد شیمی و علوم زندگی

Halogen Bonding I: Impact on Materials Chemistry and Life Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Pierangelo Metrangolo and Giuseppe Resnati
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محاسبات دانه ای در ارزیابی  تصمیم گیری
Granular Computing in Decision Approximation: An Application of Rough Mereology
نام کتاب:

دانلود کتاب محاسبات دانه ای در ارزیابی تصمیم گیری

Granular Computing in Decision Approximation: An Application of Rough Mereology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Lech Polkowski and Piotr Artiemjew
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل، مدلسازی، بهینه سازی و تکنیک های عددی
Analysis, Modelling, Optimization, and Numerical Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل، مدلسازی، بهینه سازی و تکنیک های عددی

Analysis, Modelling, Optimization, and Numerical Techniques
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gerard Olivar Tost and Olga Vasilieva
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های بی نظمی چند جمله ای برای معادلات دیفرانسیل هذلولوی
Polynomial Chaos Methods for Hyperbolic Partial Differential Equations
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های بی نظمی چند جمله ای برای معادلات دیفرانسیل هذلولوی

Polynomial Chaos Methods for Hyperbolic Partial Differential Equations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Mass Per Pettersson , Gianluca Iaccarino and Jan Nordström
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خطوط ویلسون در نظریه میدان کوانتومی
Wilson Lines in Quantum Field Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب خطوط ویلسون در نظریه میدان کوانتومی

Wilson Lines in Quantum Field Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Igor Olegovich Cherednikov , Tom Mertens and Frederik F. Van der Veken
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رنگ ها و کروموفورها در علم پلیمر
Dyes and Chomophores in Polymer Science
نام کتاب:

دانلود کتاب رنگ ها و کروموفورها در علم پلیمر

Dyes and Chomophores in Polymer Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Jacques Lalevée and Jean Pierre Fouassier
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تولید پوشاک پایدار
Handbook of Sustainable Apparel Production
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تولید پوشاک پایدار

Handbook of Sustainable Apparel Production
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » صنایع نساجی
نویسنده: Subramanian Senthilkannan Muthu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیوستگی قابل اطمینان: نظارت بر وضعیت و نگهداری تجهیزات
Integrated Reliability: Condition Monitoring and Maintenance of Equipment
نام کتاب:

دانلود کتاب پیوستگی قابل اطمینان: نظارت بر وضعیت و نگهداری تجهیزات

Integrated Reliability: Condition Monitoring and Maintenance of Equipment
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: John Osarenren
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فعال سازی پیوند C-H در سنتز آلی
C-H Bond Activation in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب فعال سازی پیوند C-H در سنتز آلی

C-H Bond Activation in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Jie Jack Li
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر