موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب علم بیوفیلم و مواد
Biofilm and Materials Science
نام کتاب:

دانلود کتاب علم بیوفیلم و مواد

Biofilm and Materials Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Hideyuki Kanematsu and Dana M. Barry
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آلودگی فلزات سنگین خاک: نظارت و بازسازی
Heavy Metal Contamination of Soils: Monitoring and Remediation
نام کتاب:

دانلود کتاب آلودگی فلزات سنگین خاک: نظارت و بازسازی

Heavy Metal Contamination of Soils: Monitoring and Remediation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Irena Sherameti and Ajit Varma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در نابرابری های  واریانسی و همی واریانسی: نظریه، آنالیز عددی و کاربردها
Advances in Variational and Hemivariational Inequalities: Theory, Numerical Analysis, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در نابرابری های واریانسی و همی واریانسی: نظریه، آنالیز عددی و کاربردها

Advances in Variational and Hemivariational Inequalities: Theory, Numerical Analysis, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Weimin Han , Stanislaw Migórski and Mircea Sofonea
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضی فیزیک غیر خطی و خطرات طبیعی
Nonlinear Mathematical Physics and Natural Hazards
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضی فیزیک غیر خطی و خطرات طبیعی

Nonlinear Mathematical Physics and Natural Hazards
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Boyka Aneva and Mihaela Kouteva-Guentcheva
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Birational Geometry of Foliations
Birational Geometry of Foliations
نام کتاب:

دانلود کتاب Birational Geometry of Foliations

Birational Geometry of Foliations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Marco Brunella
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیوند هالوژنی: تأثیر بر مواد شیمی و علوم زندگی
Halogen Bonding I: Impact on Materials Chemistry and Life Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب پیوند هالوژنی: تأثیر بر مواد شیمی و علوم زندگی

Halogen Bonding I: Impact on Materials Chemistry and Life Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Pierangelo Metrangolo and Giuseppe Resnati
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محاسبات دانه ای در ارزیابی  تصمیم گیری
Granular Computing in Decision Approximation: An Application of Rough Mereology
نام کتاب:

دانلود کتاب محاسبات دانه ای در ارزیابی تصمیم گیری

Granular Computing in Decision Approximation: An Application of Rough Mereology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Lech Polkowski and Piotr Artiemjew
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل، مدلسازی، بهینه سازی و تکنیک های عددی
Analysis, Modelling, Optimization, and Numerical Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل، مدلسازی، بهینه سازی و تکنیک های عددی

Analysis, Modelling, Optimization, and Numerical Techniques
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gerard Olivar Tost and Olga Vasilieva
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های بی نظمی چند جمله ای برای معادلات دیفرانسیل هذلولوی
Polynomial Chaos Methods for Hyperbolic Partial Differential Equations
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های بی نظمی چند جمله ای برای معادلات دیفرانسیل هذلولوی

Polynomial Chaos Methods for Hyperbolic Partial Differential Equations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Mass Per Pettersson , Gianluca Iaccarino and Jan Nordström
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خطوط ویلسون در نظریه میدان کوانتومی
Wilson Lines in Quantum Field Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب خطوط ویلسون در نظریه میدان کوانتومی

Wilson Lines in Quantum Field Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Igor Olegovich Cherednikov , Tom Mertens and Frederik F. Van der Veken
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رنگ ها و کروموفورها در علم پلیمر
Dyes and Chomophores in Polymer Science
نام کتاب:

دانلود کتاب رنگ ها و کروموفورها در علم پلیمر

Dyes and Chomophores in Polymer Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Jacques Lalevée and Jean Pierre Fouassier
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تولید پوشاک پایدار
Handbook of Sustainable Apparel Production
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تولید پوشاک پایدار

Handbook of Sustainable Apparel Production
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » صنایع نساجی
نویسنده: Subramanian Senthilkannan Muthu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیوستگی قابل اطمینان: نظارت بر وضعیت و نگهداری تجهیزات
Integrated Reliability: Condition Monitoring and Maintenance of Equipment
نام کتاب:

دانلود کتاب پیوستگی قابل اطمینان: نظارت بر وضعیت و نگهداری تجهیزات

Integrated Reliability: Condition Monitoring and Maintenance of Equipment
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: John Osarenren
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فعال سازی پیوند C-H در سنتز آلی
C-H Bond Activation in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب فعال سازی پیوند C-H در سنتز آلی

C-H Bond Activation in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Jie Jack Li
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پل زدن تجزیه ناهمگن و همگن: مفاهیم، راهبردها، و کاربرد ها
Bridging Heterogeneous and Homogeneous Catalysis: Concepts, Strategies, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پل زدن تجزیه ناهمگن و همگن: مفاهیم، راهبردها، و کاربرد ها

Bridging Heterogeneous and Homogeneous Catalysis: Concepts, Strategies, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Can Li and Yan Liu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر کیهان شناسی مدرن
An Introduction to Modern Cosmology
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر کیهان شناسی مدرن

An Introduction to Modern Cosmology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Andrew Liddle
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حلالها جایگزین برای شیمی سبز
Alternative Solvents for Green Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب حلالها جایگزین برای شیمی سبز

Alternative Solvents for Green Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Francesca M. Kerton
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  رویکرد نظری اندازه گیری به فرایندهای تصادفی کوانتومی
A Measure Theoretical Approach to Quantum Stochastic Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد نظری اندازه گیری به فرایندهای تصادفی کوانتومی

A Measure Theoretical Approach to Quantum Stochastic Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Wilhelm von Waldenfels
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نگاهی اجمالی در اپراتورهای فضای هیلبرت
A Glimpse at Hilbert Space Operators: Paul R. Halmos in Memoriam
نام کتاب:

دانلود کتاب نگاهی اجمالی در اپراتورهای فضای هیلبرت

A Glimpse at Hilbert Space Operators: Paul R. Halmos in Memoriam
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Sheldon Axler , Peter Rosenthal and Donald Sarason
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درس ریاضیات موثر از طریق رهیافت تلفیقی سنگاپور: سالنامه سال 2015، انجمن مربیان ریاضیات
Effective Mathematics Lessons Through An Eclectic Singapore Approach: Yearbook 2015, Association Of Mathematics Educators
نام کتاب:

دانلود کتاب درس ریاضیات موثر از طریق رهیافت تلفیقی سنگاپور: سالنامه سال 2015، انجمن مربیان ریاضیات

Effective Mathematics Lessons Through An Eclectic Singapore Approach: Yearbook 2015, Association Of Mathematics Educators
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Wong Khoon Yoong
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر