موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پل زدن تجزیه ناهمگن و همگن: مفاهیم، راهبردها، و کاربرد ها
Bridging Heterogeneous and Homogeneous Catalysis: Concepts, Strategies, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پل زدن تجزیه ناهمگن و همگن: مفاهیم، راهبردها، و کاربرد ها

Bridging Heterogeneous and Homogeneous Catalysis: Concepts, Strategies, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Can Li and Yan Liu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر کیهان شناسی مدرن
An Introduction to Modern Cosmology
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر کیهان شناسی مدرن

An Introduction to Modern Cosmology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Andrew Liddle
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حلالها جایگزین برای شیمی سبز
Alternative Solvents for Green Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب حلالها جایگزین برای شیمی سبز

Alternative Solvents for Green Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Francesca M. Kerton
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  رویکرد نظری اندازه گیری به فرایندهای تصادفی کوانتومی
A Measure Theoretical Approach to Quantum Stochastic Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد نظری اندازه گیری به فرایندهای تصادفی کوانتومی

A Measure Theoretical Approach to Quantum Stochastic Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Wilhelm von Waldenfels
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نگاهی اجمالی در اپراتورهای فضای هیلبرت
A Glimpse at Hilbert Space Operators: Paul R. Halmos in Memoriam
نام کتاب:

دانلود کتاب نگاهی اجمالی در اپراتورهای فضای هیلبرت

A Glimpse at Hilbert Space Operators: Paul R. Halmos in Memoriam
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Sheldon Axler , Peter Rosenthal and Donald Sarason
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درس ریاضیات موثر از طریق رهیافت تلفیقی سنگاپور: سالنامه سال 2015، انجمن مربیان ریاضیات
Effective Mathematics Lessons Through An Eclectic Singapore Approach: Yearbook 2015, Association Of Mathematics Educators
نام کتاب:

دانلود کتاب درس ریاضیات موثر از طریق رهیافت تلفیقی سنگاپور: سالنامه سال 2015، انجمن مربیان ریاضیات

Effective Mathematics Lessons Through An Eclectic Singapore Approach: Yearbook 2015, Association Of Mathematics Educators
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Wong Khoon Yoong
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انسان برای زنده ماندن علم
Is Man to Survive Science
نام کتاب:

دانلود کتاب انسان برای زنده ماندن علم

Is Man to Survive Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Jean-Pierre Fillard
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایده های نو در ابعاد کم توپولوژی
New Ideas in Low Dimensional Topology
نام کتاب:

دانلود کتاب ایده های نو در ابعاد کم توپولوژی

New Ideas in Low Dimensional Topology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: L H Kauffman and V O Manturov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماتریس تصادفی و پارتیشن تصادفی همگرایی عادی
Random Matrices and Random Partitions Normal Convergence Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب ماتریس تصادفی و پارتیشن تصادفی همگرایی عادی

Random Matrices and Random Partitions Normal Convergence Volume 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Zhonggen Su
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیکدانان و میکروسکوپ الکترونی
In Memory of Akira Tonomura : Physicist and Electron Microscopist
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیکدانان و میکروسکوپ الکترونی

In Memory of Akira Tonomura : Physicist and Electron Microscopist
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Kazuo Fujikawa and Yoshimasa A Ono
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 25.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعه درس: چالش ها در آموزش ریاضیات
Lesson Study: Challenges in Mathematics Education
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعه درس: چالش ها در آموزش ریاضیات

Lesson Study: Challenges in Mathematics Education
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Maitree Inprasitha , Masami Isoda , Patsy Wang-Iverson and Ban-har Yeap
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوبیوتکنولوژی در انرژی، محیط زیست و الکترونیک: روش ها و کاربردها
Nanobiotechnology in Energy, Environment and Electronics: Methods and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوبیوتکنولوژی در انرژی، محیط زیست و الکترونیک: روش ها و کاربردها

Nanobiotechnology in Energy, Environment and Electronics: Methods and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Claudio Nicolini
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و کنترل سیستم های پیچیده دینامیکی
Analysis and Control of Complex Dynamical Systems: Robust Bifurcation, Dynamic Attractors, and Network Complexity
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و کنترل سیستم های پیچیده دینامیکی

Analysis and Control of Complex Dynamical Systems: Robust Bifurcation, Dynamic Attractors, and Network Complexity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Kazuyuki Aihara , Jun-ichi Imura and Tetsushi Ueta
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر دینامیک
Introduction to Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر دینامیک

Introduction to Dynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Friedrich Pfeiffer and Thorsten Schindler
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکتشاف سیستم های دینامیکی و اشفتگی
An Exploration of Dynamical Systems and Chaos: Completely Revised and Enlarged Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اکتشاف سیستم های دینامیکی و اشفتگی

An Exploration of Dynamical Systems and Chaos: Completely Revised and Enlarged Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: John Argyris , Gunter Faust , Maria Haase , Rudolf Friedrich
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 55.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانو مگنت مولکولی و پدیده های مرتبط
Molecular Nanomagnets and Related Phenomena
نام کتاب:

دانلود کتاب نانو مگنت مولکولی و پدیده های مرتبط

Molecular Nanomagnets and Related Phenomena
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Song Gao
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه ها و عقاید در آموزش ریاضیات
Views and Beliefs in Mathematics Education: Results of the 19th MAVI Conference
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه ها و عقاید در آموزش ریاضیات

Views and Beliefs in Mathematics Education: Results of the 19th MAVI Conference
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Carola Bernack-Schüler , Ralf Erens , Timo Leuders and Andreas Eichler
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییرناپذیری مقیاس: خود همانندی جهان فیزیکی
Scale Invariance: Self-Similarity of the Physical World
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییرناپذیری مقیاس: خود همانندی جهان فیزیکی

Scale Invariance: Self-Similarity of the Physical World
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Dick Henriksen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک آماری شکستگی، ترک و زلزله: اثر اختلال و عدم تجانس
Statistical Physics of Fracture, Beakdown, and Earthquake: Effects of Disorder and Heterogeneity
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک آماری شکستگی، ترک و زلزله: اثر اختلال و عدم تجانس

Statistical Physics of Fracture, Beakdown, and Earthquake: Effects of Disorder and Heterogeneity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Soumyajyoti Biswas , Purusattam Ray and Bikas K. Chakrabarti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نمایی پانکروماتیک از کهکشان
A Panchromatic View of Galaxies
نام کتاب:

دانلود کتاب نمایی پانکروماتیک از کهکشان

A Panchromatic View of Galaxies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Alessandro Boselli
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر