موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب الکتروشیمی کمپلکس های فلزی: کاربرد های الکترو آبکاری برای تشکیل لایه اکسید
Electrochemistry of Metal Complexes: Applications from Electroplating to Oxide Layer Formation
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروشیمی کمپلکس های فلزی: کاربرد های الکترو آبکاری برای تشکیل لایه اکسید

Electrochemistry of Metal Complexes: Applications from Electroplating to Oxide Layer Formation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Arvydas Survila
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محصولات طبیعی فعال زیستی: شیمی و زیست شناسی
Bioactive Natural Products: Chemistry and Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب محصولات طبیعی فعال زیستی: شیمی و زیست شناسی

Bioactive Natural Products: Chemistry and Biology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Goutam Brahmachari
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پوشش های سرامیکی بیولوژیکی برای ایمپلنتهای پزشکی: روندها و تکنیک ها
Bioceramic Coatings for Medical Implants: Trends and Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب پوشش های سرامیکی بیولوژیکی برای ایمپلنتهای پزشکی: روندها و تکنیک ها

Bioceramic Coatings for Medical Implants: Trends and Techniques
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Robert B. Heimann and Hans D. Lehmann
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوفناوری ماده نرم: از ساختار تا عملکرد
Soft Matter Nanotechnology: From Structure to Function
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوفناوری ماده نرم: از ساختار تا عملکرد

Soft Matter Nanotechnology: From Structure to Function
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Xiaodong Chen and Harald Fuchs
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عایق های توپولوژیکی: اصول و چشم انداز
Topological Insulators: Fundamentals and Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب عایق های توپولوژیکی: اصول و چشم انداز

Topological Insulators: Fundamentals and Perspectives
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Frank Ortmann , Stephan Roche and Sergio O. Valenzuela
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش شیمی: بهترین شیوه، فرصت ها و موضوعات داغ
Chemistry Education: Best Practices, Opportunities and Trends
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش شیمی: بهترین شیوه، فرصت ها و موضوعات داغ

Chemistry Education: Best Practices, Opportunities and Trends
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Javier García-Martínez , Elena Serrano-Torregrosa and Peter W. Atkins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مزوپور زئولیت ها: آماده سازی، خواص و کاربردها
Mesoporous Zeolites: Preparation, Characterization and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مزوپور زئولیت ها: آماده سازی، خواص و کاربردها

Mesoporous Zeolites: Preparation, Characterization and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Javier García-Martínez and Kunhao Li
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر مغناطیس مولکولی: از فلزات واسطه تا لانتانید ها
Introduction to Molecular Magnetism: From Transition Metals to Lanthanides
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر مغناطیس مولکولی: از فلزات واسطه تا لانتانید ها

Introduction to Molecular Magnetism: From Transition Metals to Lanthanides
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Cristiano Benelli and Dante Gatteschi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرآیندهای الکترونیکی در نیمه هادی های آلی: مقدمه
Electronic Processes in Organic Semiconductors: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیندهای الکترونیکی در نیمه هادی های آلی: مقدمه

Electronic Processes in Organic Semiconductors: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Anna Köhler and Heinz Bässler
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری خشک کردن مدرن، فرآیند تشدید
Modern Drying Technology, Process Intensification: Volume 5
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری خشک کردن مدرن، فرآیند تشدید

Modern Drying Technology, Process Intensification: Volume 5
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Evangelos Tsotsas and Arun S. Mujumdar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فسفر: سنتز نامتقارن و ترکیبات فعال زیستی
Phosphorus Chemistry I: Asymmetric Synthesis and Bioactive Compounds
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فسفر: سنتز نامتقارن و ترکیبات فعال زیستی

Phosphorus Chemistry I: Asymmetric Synthesis and Bioactive Compounds
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Jean-Luc Montchamp
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی فرآیند کلوئیدی
Colloid Process Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی فرآیند کلوئیدی

Colloid Process Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Matthias Kind , Wolfgang Peukert , Heinz Rehage and Heike P. Schuchmann
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  کاربردهای شمارش و جوی پیشرفته زمان همبستگی تک فوتونی
Advanced Time-Correlated Single Photon Counting Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردهای شمارش و جوی پیشرفته زمان همبستگی تک فوتونی

Advanced Time-Correlated Single Photon Counting Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Wolfgang Becker
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی الکترومغناطیس
Engineering Electromagnetics
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی الکترومغناطیس

Engineering Electromagnetics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Nathan Ida
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای دانش آموزان از طریق بهترین متون فیزیک: جلد اول: آسمانها و زمین
A Student's Guide Through the Great Physics Texts: Volume I: The Heavens and The Earth
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای دانش آموزان از طریق بهترین متون فیزیک: جلد اول: آسمانها و زمین

A Student's Guide Through the Great Physics Texts: Volume I: The Heavens and The Earth
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Kerry Kuehn
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سازه های بین فلزی و ماتریس کامپوزیت های بین فلزی
Structural Intermetallics and Intermetallic Matrix Composites
نام کتاب:

دانلود کتاب سازه های بین فلزی و ماتریس کامپوزیت های بین فلزی

Structural Intermetallics and Intermetallic Matrix Composites
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Rahul Mitra
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول شناسایی سیستم: تئوری و عمل
Principles of System Identification: Theory and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول شناسایی سیستم: تئوری و عمل

Principles of System Identification: Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Arun K. Tangirala
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختر زیست شناسی: مقدمه
Astrobiology: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب اختر زیست شناسی: مقدمه

Astrobiology: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Alan Longstaff
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی عملی ربات
Practical Robot Design: Game Playing Robots
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی عملی ربات

Practical Robot Design: Game Playing Robots
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Jagannathan Kanniah , M. Fikret Ercan and Carlos A. Acosta Calderon
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکتشاف و مهندسی: آزمایشگاه پیشرانش جت و تلاش برای مریخ
Exploration and Engineering: The Jet Propulsion Laboratory and the Quest for Mars
نام کتاب:

دانلود کتاب اکتشاف و مهندسی: آزمایشگاه پیشرانش جت و تلاش برای مریخ

Exploration and Engineering: The Jet Propulsion Laboratory and the Quest for Mars
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Erik M. Conway
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر