موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب دینامیک گسسته جمعیت و مجموعه ای از وقایع
The Dynamics of Discrete Populations and Series of Events
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک گسسته جمعیت و مجموعه ای از وقایع

The Dynamics of Discrete Populations and Series of Events
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Keith Iain Hopcraft , Eric Jakeman and Kevin D. Ridley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرایندهای کارگاه، شیوه ها و مواد
Workshop Processes, Practices and Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب فرایندهای کارگاه، شیوه ها و مواد

Workshop Processes, Practices and Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Bruce J. Black
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و تحلیل مکانیسم ها
Design and Analysis of Mechanisms: A Planar Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و تحلیل مکانیسم ها

Design and Analysis of Mechanisms: A Planar Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Michael J. Rider
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار SPSS
SPSS Statistics for Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار SPSS

SPSS Statistics for Dummies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Keith McCormick , Jesus Salcedo and Aaron Poh
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش آموزش مهندسی شیمی آینده
Open Ended Problems: A Future Chemical Engineering Education Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب روش آموزش مهندسی شیمی آینده

Open Ended Problems: A Future Chemical Engineering Education Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: J. Patrick Abulencia and Louis Theodore
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های قدرت هارمونیک و طراحی فیلتر منفعل
Power System Harmonics and Passive Filter Designs
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های قدرت هارمونیک و طراحی فیلتر منفعل

Power System Harmonics and Passive Filter Designs
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: J. C. Das
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فراتر از آمار عمومی: نکات، ترفندها، و روشهایی هر تحلیلگر داده باید بداند
Beyond Basic Statistics: Tips, Tricks, and Techniques Every Data Analyst Should Know
نام کتاب:

دانلود کتاب فراتر از آمار عمومی: نکات، ترفندها، و روشهایی هر تحلیلگر داده باید بداند

Beyond Basic Statistics: Tips, Tricks, and Techniques Every Data Analyst Should Know
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Kristin H. Jarman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فنون عملی در معماری
Practical Poetics in Architecture
نام کتاب:

دانلود کتاب فنون عملی در معماری

Practical Poetics in Architecture
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Leon van Schaik
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طیف سنجی جرمی برای تجزیه و تحلیل باقیمانده آفت کش و متابولیت های آنها
Mass Spectrometry for the Analysis of Pesticide Residues and their Metabolites
نام کتاب:

دانلود کتاب طیف سنجی جرمی برای تجزیه و تحلیل باقیمانده آفت کش و متابولیت های آنها

Mass Spectrometry for the Analysis of Pesticide Residues and their Metabolites
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Despina Tsipi , Helen Botitsi and Anastasios Economou
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر ارتعاشات و امواج
Introduction to Vibrations and Waves
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ارتعاشات و امواج

Introduction to Vibrations and Waves
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: H. John Pain and Patricia Rankin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی سیستم های ارتباطات دیجیتال با استفاده از SIMULINK
Modeling of Digital Communication Systems Using SIMULINK
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی سیستم های ارتباطات دیجیتال با استفاده از SIMULINK

Modeling of Digital Communication Systems Using SIMULINK
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Arthur A. Giordano and Allen H. Levesque
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول فوتونیک مایکروفر (مایکروویو)
Fundamentals of Microwave Photonics
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول فوتونیک مایکروفر (مایکروویو)

Fundamentals of Microwave Photonics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: V. J. Urick , Keith J. Williams and Jason D. McKinney
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی معنایی داده‌ها
Modeling Count Data
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی معنایی داده‌ها

Modeling Count Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Joseph M. Hilbe
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای دانش آموز برای ریاضیات نجوم
A Student's Guide to the Mathematics of Astronomy
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای دانش آموز برای ریاضیات نجوم

A Student's Guide to the Mathematics of Astronomy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Daniel Fleisch and Julia Kregenow
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصطکاک مواد کامپوزیت
Friction Material Composites: Copper-/Metal-Free Material Design Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب اصطکاک مواد کامپوزیت

Friction Material Composites: Copper-/Metal-Free Material Design Perspective
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: KL Sundarkrishnaa
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابرسیالها: جلد 1
Novel Superfluids: Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب ابرسیالها: جلد 1

Novel Superfluids: Volume 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Karl-Heinz Bennemann and John B. Ketterson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلی سیلوکسان
The Polysiloxanes
نام کتاب:

دانلود کتاب پلی سیلوکسان

The Polysiloxanes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: James E. Mark , Dale W. Schaefer and Gui Lin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هانوک: خانه کره ای
Hanok: The Korean House
نام کتاب:

دانلود کتاب هانوک: خانه کره ای

Hanok: The Korean House
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Nani Park and Robert J. Fouser
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذخیره سازی انرژی الکتروشیمیایی
Electrochemical Energy Storage
نام کتاب:

دانلود کتاب ذخیره سازی انرژی الکتروشیمیایی

Electrochemical Energy Storage
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Jean-Marie Tarascon and Patrice Simon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات سنتز مواد معدنی
Essentials of Inorganic Materials Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات سنتز مواد معدنی

Essentials of Inorganic Materials Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: C. N. R. Rao and Kanishka Biswas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 29.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر