موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تمایز الگوریتمی پراگمای تعریف شده مناطق موازی
Algorithmic Differentiation of Pragma-Defined Parallel Regions: Differentiating Computer Programs Containing OpenMP
نام کتاب:

دانلود کتاب تمایز الگوریتمی پراگمای تعریف شده مناطق موازی

Algorithmic Differentiation of Pragma-Defined Parallel Regions: Differentiating Computer Programs Containing OpenMP
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Michael Förster
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آینده فناوری اطلاعات
Future Information Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب آینده فناوری اطلاعات

Future Information Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: James J. Jong Hyuk Park , Yi Pan , Cheon-Shik Kim and Yun Yang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 45.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجسم و پردازش  تانسور و توصیف سفارش عالی برای اطلاعات چند ارزشی
Visualization and Processing of Tensors and Higher Order Descriptors for Multi-Valued Data
نام کتاب:

دانلود کتاب تجسم و پردازش تانسور و توصیف سفارش عالی برای اطلاعات چند ارزشی

Visualization and Processing of Tensors and Higher Order Descriptors for Multi-Valued Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Carl-Fredrik Westin , Anna Vilanova and Bernhard Burgeth
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخترشناسی فراکهکشانی و کیهان شناسی: مقدمه
Extragalactic Astronomy and Cosmology: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب اخترشناسی فراکهکشانی و کیهان شناسی: مقدمه

Extragalactic Astronomy and Cosmology: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Peter Schneider
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 50.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دروگر های انرژی نانوساختاری پیزوالکتریک
Nanostructured Piezoelectric Energy Harvesters
نام کتاب:

دانلود کتاب دروگر های انرژی نانوساختاری پیزوالکتریک

Nanostructured Piezoelectric Energy Harvesters
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Joe Briscoe and Steve Dunn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ستاره های بسیار عظیم در جهان محلی
Very Massive Stars in the Local Universe
نام کتاب:

دانلود کتاب ستاره های بسیار عظیم در جهان محلی

Very Massive Stars in the Local Universe
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Jorick S. Vink
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دوره مدرن در هواکشسانی (آئروالاستیسیته)
A Modern Course in Aeroelasticity: Fifth Revised and Enlarged Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب دوره مدرن در هواکشسانی (آئروالاستیسیته)

A Modern Course in Aeroelasticity: Fifth Revised and Enlarged Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Earl H. Dowell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اشعه های خورشیدی کیهانی : مبانی و کاربرد ها
Solar Cosmic Rays: Fundamentals and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اشعه های خورشیدی کیهانی : مبانی و کاربرد ها

Solar Cosmic Rays: Fundamentals and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Leonty Miroshnichenko
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آلفا قنطورس: رونمایی اسرار نزدیکترین همسایه ستاره ای ما
Alpha Centauri: Unveiling the Secrets of Our Nearest Stellar Neighbor
نام کتاب:

دانلود کتاب آلفا قنطورس: رونمایی اسرار نزدیکترین همسایه ستاره ای ما

Alpha Centauri: Unveiling the Secrets of Our Nearest Stellar Neighbor
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Martin Beech
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هادی ها، نیمه هادی ها، ابر هادی ها: مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد
Conductors, Semiconductors, Superconductors: An Introduction to Solid State Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب هادی ها، نیمه هادی ها، ابر هادی ها: مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد

Conductors, Semiconductors, Superconductors: An Introduction to Solid State Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Rudolf P. Huebener
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظرات پراکندگی نور 6 : پراکندگی نور و سنجش از راه دور اتمسفر و سطح
Light Scattering Reviews 9: Light Scattering and Radiative Transfer
نام کتاب:

دانلود کتاب نظرات پراکندگی نور 6 : پراکندگی نور و سنجش از راه دور اتمسفر و سطح

Light Scattering Reviews 9: Light Scattering and Radiative Transfer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Alexander Kokhanovsky
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خدمات زیرساخت و سیستم عامل ابر خدمات برای سرمایه گذاری
Service Oriented Infrastructures and Cloud Service Platforms for the Enterprise
نام کتاب:

دانلود کتاب خدمات زیرساخت و سیستم عامل ابر خدمات برای سرمایه گذاری

Service Oriented Infrastructures and Cloud Service Platforms for the Enterprise
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Theo Dimitrakos , Josep Martrat and Stefan Wesner
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر طیف سنجی پلاسما
Introduction to Plasma Spectroscopy
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر طیف سنجی پلاسما

Introduction to Plasma Spectroscopy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Hans-Joachim Kunze
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه الگوریتم
Algorithm Theory - SWAT 2014: 14th Scandinavian Symposium and Workshops, SWAT 2014, Copenhagen, Denmark, July 2-4, 2014. Proceedings
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه الگوریتم

Algorithm Theory - SWAT 2014: 14th Scandinavian Symposium and Workshops, SWAT 2014, Copenhagen, Denmark, July 2-4, 2014. Proceedings
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Inge Li Gørtz and R. Ravi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماری کاربر محور حریم شخصی به عنوان مجموعه ای از خدمات: هویت های مرتبط دیجیتال چارچوب حفظ حریم شخصی کاربران
Architecting User-Centric Privacy-as-a-Set-of-Services: Digital Identity-Related Privacy Framework
نام کتاب:

دانلود کتاب معماری کاربر محور حریم شخصی به عنوان مجموعه ای از خدمات: هویت های مرتبط دیجیتال چارچوب حفظ حریم شخصی کاربران

Architecting User-Centric Privacy-as-a-Set-of-Services: Digital Identity-Related Privacy Framework
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Ghazi Ben Ayed
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معنا و ارزش پرواز های فضایی: درک های عمومی
The Meaning and Value of Spaceflight: Public Perceptions
نام کتاب:

دانلود کتاب معنا و ارزش پرواز های فضایی: درک های عمومی

The Meaning and Value of Spaceflight: Public Perceptions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: William Sims Bainbridge
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های مش-آزاد برای معادلات دیفرانسیل جزئی VII
Meshfree Methods for Partial Differential Equations VII
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های مش-آزاد برای معادلات دیفرانسیل جزئی VII

Meshfree Methods for Partial Differential Equations VII
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Michael Griebel and Marc Alexander Schweitzer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مبتدی اسکالا،  برنامه‌نویسی شیءگرا و تابعی
A Beginner's Guide to Scala, Object Orientation and Functional Programming
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مبتدی اسکالا، برنامه‌نویسی شیءگرا و تابعی

A Beginner's Guide to Scala, Object Orientation and Functional Programming
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: John Hunt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم اشکال زدایی بر روی تراشه
Debugging Systems-on-Chip: Communication-centric and Abstraction-based Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم اشکال زدایی بر روی تراشه

Debugging Systems-on-Chip: Communication-centric and Abstraction-based Techniques
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Bart Vermeulen and Kees Goossens
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فنومنولوژی LHC (پدیده شناسی LHC)
LHC Phenomenology
نام کتاب:

دانلود کتاب فنومنولوژی LHC (پدیده شناسی LHC)

LHC Phenomenology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Einan Gardi , Nigel Glover and Aidan Robson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر