موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  آلفا قنطورس: رونمایی اسرار نزدیکترین همسایه ستاره ای ما
Alpha Centauri: Unveiling the Secrets of Our Nearest Stellar Neighbor
نام کتاب:

دانلود کتاب آلفا قنطورس: رونمایی اسرار نزدیکترین همسایه ستاره ای ما

Alpha Centauri: Unveiling the Secrets of Our Nearest Stellar Neighbor
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Martin Beech
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هادی ها، نیمه هادی ها، ابر هادی ها: مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد
Conductors, Semiconductors, Superconductors: An Introduction to Solid State Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب هادی ها، نیمه هادی ها، ابر هادی ها: مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد

Conductors, Semiconductors, Superconductors: An Introduction to Solid State Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Rudolf P. Huebener
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظرات پراکندگی نور 6 : پراکندگی نور و سنجش از راه دور اتمسفر و سطح
Light Scattering Reviews 9: Light Scattering and Radiative Transfer
نام کتاب:

دانلود کتاب نظرات پراکندگی نور 6 : پراکندگی نور و سنجش از راه دور اتمسفر و سطح

Light Scattering Reviews 9: Light Scattering and Radiative Transfer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Alexander Kokhanovsky
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خدمات زیرساخت و سیستم عامل ابر خدمات برای سرمایه گذاری
Service Oriented Infrastructures and Cloud Service Platforms for the Enterprise
نام کتاب:

دانلود کتاب خدمات زیرساخت و سیستم عامل ابر خدمات برای سرمایه گذاری

Service Oriented Infrastructures and Cloud Service Platforms for the Enterprise
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Theo Dimitrakos , Josep Martrat and Stefan Wesner
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر طیف سنجی پلاسما
Introduction to Plasma Spectroscopy
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر طیف سنجی پلاسما

Introduction to Plasma Spectroscopy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Hans-Joachim Kunze
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه الگوریتم
Algorithm Theory - SWAT 2014: 14th Scandinavian Symposium and Workshops, SWAT 2014, Copenhagen, Denmark, July 2-4, 2014. Proceedings
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه الگوریتم

Algorithm Theory - SWAT 2014: 14th Scandinavian Symposium and Workshops, SWAT 2014, Copenhagen, Denmark, July 2-4, 2014. Proceedings
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Inge Li Gørtz and R. Ravi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماری کاربر محور حریم شخصی به عنوان مجموعه ای از خدمات: هویت های مرتبط دیجیتال چارچوب حفظ حریم شخصی کاربران
Architecting User-Centric Privacy-as-a-Set-of-Services: Digital Identity-Related Privacy Framework
نام کتاب:

دانلود کتاب معماری کاربر محور حریم شخصی به عنوان مجموعه ای از خدمات: هویت های مرتبط دیجیتال چارچوب حفظ حریم شخصی کاربران

Architecting User-Centric Privacy-as-a-Set-of-Services: Digital Identity-Related Privacy Framework
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Ghazi Ben Ayed
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معنا و ارزش پرواز های فضایی: درک های عمومی
The Meaning and Value of Spaceflight: Public Perceptions
نام کتاب:

دانلود کتاب معنا و ارزش پرواز های فضایی: درک های عمومی

The Meaning and Value of Spaceflight: Public Perceptions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: William Sims Bainbridge
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های مش-آزاد برای معادلات دیفرانسیل جزئی VII
Meshfree Methods for Partial Differential Equations VII
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های مش-آزاد برای معادلات دیفرانسیل جزئی VII

Meshfree Methods for Partial Differential Equations VII
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Michael Griebel and Marc Alexander Schweitzer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مبتدی اسکالا،  برنامه‌نویسی شیءگرا و تابعی
A Beginner's Guide to Scala, Object Orientation and Functional Programming
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مبتدی اسکالا، برنامه‌نویسی شیءگرا و تابعی

A Beginner's Guide to Scala, Object Orientation and Functional Programming
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: John Hunt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم اشکال زدایی بر روی تراشه
Debugging Systems-on-Chip: Communication-centric and Abstraction-based Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم اشکال زدایی بر روی تراشه

Debugging Systems-on-Chip: Communication-centric and Abstraction-based Techniques
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Bart Vermeulen and Kees Goossens
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فنومنولوژی LHC (پدیده شناسی LHC)
LHC Phenomenology
نام کتاب:

دانلود کتاب فنومنولوژی LHC (پدیده شناسی LHC)

LHC Phenomenology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Einan Gardi , Nigel Glover and Aidan Robson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هوافضای بیگلو
Bigelow Aerospace: Colonizing Space One Module at a Time
نام کتاب:

دانلود کتاب هوافضای بیگلو

Bigelow Aerospace: Colonizing Space One Module at a Time
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Erik Seedhouse
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبیه سازی عددی رفتار مکانیکی مواد کامپوزیت
Numerical Simulation of Mechanical Behavior of Composite Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب شبیه سازی عددی رفتار مکانیکی مواد کامپوزیت

Numerical Simulation of Mechanical Behavior of Composite Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Sergio Oller
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندسه جبری
Algebraic Geometry
نام کتاب:

دانلود کتاب هندسه جبری

Algebraic Geometry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Elena Rubei
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییر محدود و پیرامون
Bounded Variation and Around
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر محدود و پیرامون

Bounded Variation and Around
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jürgen Appell , Józef Banas and Nelson José Merentes Díaz
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معادله دیراک و راه حل های آن
The Dirac Equation and Its' Solutions
نام کتاب:

دانلود کتاب معادله دیراک و راه حل های آن

The Dirac Equation and Its' Solutions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Vladislav G. Bagrov and Dmitry Gitman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پیشرفت ها در مواد فناوری های پردازش: مزیک V
Advances in Materials Processing Technologies: MESIC V
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در مواد فناوری های پردازش: مزیک V

Advances in Materials Processing Technologies: MESIC V
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Juan José Aguilar Martin and José Antonio Yagüe Fabra
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی و بهینه سازی هوافضا، رباتیک، مکاترونیک، ماشین ها-ابزار ها، مهندسی مکانیک و میدان های موتریسیتی بشر
Modeling and Optimization of the Aerospace, Robotics, Mechatronics, Machines-Tools, Mechanical Engineering and Human Motricity Fields
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی و بهینه سازی هوافضا، رباتیک، مکاترونیک، ماشین ها-ابزار ها، مهندسی مکانیک و میدان های موتریسیتی بشر

Modeling and Optimization of the Aerospace, Robotics, Mechatronics, Machines-Tools, Mechanical Engineering and Human Motricity Fields
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Adrian Olaru
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 52.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازی های وابسته به موقعیت
Positional Games
نام کتاب:

دانلود کتاب بازی های وابسته به موقعیت

Positional Games
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Dan Hefetz , Michael Krivelevich , Milos Stojakovic and Tibor Szabó
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر