موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب هوافضای بیگلو
Bigelow Aerospace: Colonizing Space One Module at a Time
نام کتاب:

دانلود کتاب هوافضای بیگلو

Bigelow Aerospace: Colonizing Space One Module at a Time
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Erik Seedhouse
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبیه سازی عددی رفتار مکانیکی مواد کامپوزیت
Numerical Simulation of Mechanical Behavior of Composite Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب شبیه سازی عددی رفتار مکانیکی مواد کامپوزیت

Numerical Simulation of Mechanical Behavior of Composite Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Sergio Oller
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندسه جبری
Algebraic Geometry
نام کتاب:

دانلود کتاب هندسه جبری

Algebraic Geometry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Elena Rubei
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییر محدود و پیرامون
Bounded Variation and Around
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر محدود و پیرامون

Bounded Variation and Around
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jürgen Appell , Józef Banas and Nelson José Merentes Díaz
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معادله دیراک و راه حل های آن
The Dirac Equation and Its' Solutions
نام کتاب:

دانلود کتاب معادله دیراک و راه حل های آن

The Dirac Equation and Its' Solutions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Vladislav G. Bagrov and Dmitry Gitman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پیشرفت ها در مواد فناوری های پردازش: مزیک V
Advances in Materials Processing Technologies: MESIC V
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در مواد فناوری های پردازش: مزیک V

Advances in Materials Processing Technologies: MESIC V
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Juan José Aguilar Martin and José Antonio Yagüe Fabra
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی و بهینه سازی هوافضا، رباتیک، مکاترونیک، ماشین ها-ابزار ها، مهندسی مکانیک و میدان های موتریسیتی بشر
Modeling and Optimization of the Aerospace, Robotics, Mechatronics, Machines-Tools, Mechanical Engineering and Human Motricity Fields
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی و بهینه سازی هوافضا، رباتیک، مکاترونیک، ماشین ها-ابزار ها، مهندسی مکانیک و میدان های موتریسیتی بشر

Modeling and Optimization of the Aerospace, Robotics, Mechatronics, Machines-Tools, Mechanical Engineering and Human Motricity Fields
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Adrian Olaru
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 52.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازی های وابسته به موقعیت
Positional Games
نام کتاب:

دانلود کتاب بازی های وابسته به موقعیت

Positional Games
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Dan Hefetz , Michael Krivelevich , Milos Stojakovic and Tibor Szabó
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخته شده از چوب
Made in wood
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخته شده از چوب

Made in wood
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Anne Norman and Etienne Bertrand
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مهندسی ژئوتکنیک
Geotechnical Engineering Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مهندسی ژئوتکنیک

Geotechnical Engineering Handbook
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Braja M. Das
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 22.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جاوا 2
Java 2 Micro Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جاوا 2

Java 2 Micro Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: James White and David A Hemphill
سال انتشار: 2002
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  شیمی فیزیک ماکروملکول ها: ماکرو تا نانومقیاس
Physical Chemistry of Macromolecules: Macro to Nanoscales
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فیزیک ماکروملکول ها: ماکرو تا نانومقیاس

Physical Chemistry of Macromolecules: Macro to Nanoscales
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Chin Han Chan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفاهیم ریاضی برای طراحی مهندسی مکانیک
Mathematical Concepts for Mechanical Engineering Design
نام کتاب:

دانلود کتاب مفاهیم ریاضی برای طراحی مهندسی مکانیک

Mathematical Concepts for Mechanical Engineering Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Kaveh Hariri Asli
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  گلیکوپلیمر ها: سنتز و کاربرد ها
Glycopolymers: Synthesis and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب گلیکوپلیمر ها: سنتز و کاربرد ها

Glycopolymers: Synthesis and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Ravin Narain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر ترکیبات پلیمری : مواد اولیه، جلد 1
Introduction to Polymer Compounding: Raw Materials, Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ترکیبات پلیمری : مواد اولیه، جلد 1

Introduction to Polymer Compounding: Raw Materials, Volume 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Muralisrinivasan Natama Subramanian
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی رویدادها حداکثر و حداقل تابع ریاضی: برای بیمه و دارایی
Modelling Extremal Events: for Insurance and Finance
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی رویدادها حداکثر و حداقل تابع ریاضی: برای بیمه و دارایی

Modelling Extremal Events: for Insurance and Finance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Paul Embrechts , Claudia Klüppelberg and Thomas Mikosch
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک خودرو ها: مدلسازی و شبیه سازی
Vehicle Dynamics: Modeling and Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک خودرو ها: مدلسازی و شبیه سازی

Vehicle Dynamics: Modeling and Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Dieter Schramm , Manfred Hiller and Roberto Bardini
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابزارهای ریاضی برای فیزیکدانان
Mathematical Tools for Physicists
نام کتاب:

دانلود کتاب ابزارهای ریاضی برای فیزیکدانان

Mathematical Tools for Physicists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Michael Grinfeld
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه نوآورانه در سنتز آلی: واکنش های اکسیداسیون، هیدروژناسیون و واکنش تشکیل باند C-X
Innovative Catalysis in Organic Synthesis: Oxidation, Hydrogenation, and C-X Bond Forming Reactions
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه نوآورانه در سنتز آلی: واکنش های اکسیداسیون، هیدروژناسیون و واکنش تشکیل باند C-X

Innovative Catalysis in Organic Synthesis: Oxidation, Hydrogenation, and C-X Bond Forming Reactions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Pher G. Andersson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی سبز، فرآیند سبز، علوم نانو سبز
Handbook of Green Chemistry, Green Processes, Green Nanoscience
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی سبز، فرآیند سبز، علوم نانو سبز

Handbook of Green Chemistry, Green Processes, Green Nanoscience
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Alvise Perosa , Maurizio Selva and Paul T. Anastas
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر