موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  زندگی در میان غول ها: اکتشاف و سکونت خارج منظومه شمسی
Living Among Giants: Exploring and Settling the Outer Solar System
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی در میان غول ها: اکتشاف و سکونت خارج منظومه شمسی

Living Among Giants: Exploring and Settling the Outer Solar System
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Michael Carroll
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 33.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  جهان فراتر از خود ما: جستجو برای سیارات قابل سکونت
Worlds Beyond Our Own: The Search for Habitable Planets
نام کتاب:

دانلود کتاب جهان فراتر از خود ما: جستجو برای سیارات قابل سکونت

Worlds Beyond Our Own: The Search for Habitable Planets
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Sujan Sengupta
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  عکاسی نجومی: استفاده از مواجهه های کوتاه با کوه های نور
Astrophotography on the Go: Using Short Exposures with Light Mounts
نام کتاب:

دانلود کتاب عکاسی نجومی: استفاده از مواجهه های کوتاه با کوه های نور

Astrophotography on the Go: Using Short Exposures with Light Mounts
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Joseph Ashley
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی قابل اطمینان تجهیزات الکترونیک: راهنمای مهندسی
Reliable Design of Electronic Equipment: An Engineering Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی قابل اطمینان تجهیزات الکترونیک: راهنمای مهندسی

Reliable Design of Electronic Equipment: An Engineering Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Dhanasekharan Natarajan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میدان های مغناطیسی کهکشانی و بین کهکشانی
Galactic and Intergalactic Magnetic Fields
نام کتاب:

دانلود کتاب میدان های مغناطیسی کهکشانی و بین کهکشانی

Galactic and Intergalactic Magnetic Fields
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Ulrich Klein and Andrew Fletcher
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشکیل کمک الکتریکی: مدلسازی و کنترل
Electrically Assisted Forming
نام کتاب:

دانلود کتاب تشکیل کمک الکتریکی: مدلسازی و کنترل

Electrically Assisted Forming
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Wesley A. Salandro, Joshua J. Jones, Cristina Bunget
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 49.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تثبیت و تنظیم سیستم های غیر خطی: رویکرد مقاوم و تطبیقی
Stabilization and Regulation of Nonlinear Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب تثبیت و تنظیم سیستم های غیر خطی: رویکرد مقاوم و تطبیقی

Stabilization and Regulation of Nonlinear Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Zhiyong Chen, Jie Huang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب N = 2 ابر دینامیک متقارن برای عبور و مرور
N = 2 Supersymmetric Dynamics for Pedestrians
نام کتاب:

دانلود کتاب N = 2 ابر دینامیک متقارن برای عبور و مرور

N = 2 Supersymmetric Dynamics for Pedestrians
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Yuji Tachikawa
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فضای سفید ارتباطات
White Space Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب فضای سفید ارتباطات

White Space Communication
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Amit Kumar Mishra and David Lloyd Johnson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل های تنظیم چند بعدی در شبکه های مخابراتی
Multidimensional Queueing Models in Telecommunication Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های تنظیم چند بعدی در شبکه های مخابراتی

Multidimensional Queueing Models in Telecommunication Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Agassi Melikov and Leonid Ponomarenko
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دید کامپیوتر و فراگیری دستگاه با سنسورهای RGB-D
Computer Vision and Machine Learning with RGB-D Sensors
نام کتاب:

دانلود کتاب دید کامپیوتر و فراگیری دستگاه با سنسورهای RGB-D

Computer Vision and Machine Learning with RGB-D Sensors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Ling Shao and Jungong Han
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ضرورت روغن ها به عنوان معرف در شیمی سبز
Essential Oils as Reagents in Green Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب ضرورت روغن ها به عنوان معرف در شیمی سبز

Essential Oils as Reagents in Green Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Ying Li and Anne-Sylvie Fabiano-Tixier
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کریپتوگرافی (رمزنگاری): کد های کرک
Cryptography: Cracking Codes
نام کتاب:

دانلود کتاب کریپتوگرافی (رمزنگاری): کد های کرک

Cryptography: Cracking Codes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Rob Curley
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیروگاه های زمین گرمایی: اصول، کاربرد ها، مطالعات موردی و اثرات زیست محیطی
Geothermal Power Plants: Principles, Applications, Case Studies and Environmental Impact
نام کتاب:

دانلود کتاب نیروگاه های زمین گرمایی: اصول، کاربرد ها، مطالعات موردی و اثرات زیست محیطی

Geothermal Power Plants: Principles, Applications, Case Studies and Environmental Impact
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Ronald DiPippo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 31.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب رهایش هدفمند آفت کش ها با استفاده از نانو ذرات پلیمری زیست تخریب پذیر
Targeted Delivery of Pesticides Using Biodegradable Polymeric Nanoparticles
نام کتاب:

دانلود کتاب رهایش هدفمند آفت کش ها با استفاده از نانو ذرات پلیمری زیست تخریب پذیر

Targeted Delivery of Pesticides Using Biodegradable Polymeric Nanoparticles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Arnab De, Rituparna Bose, Ajeet Kumar and Subho Mozumdar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت و ساز پایدار
Sustainable Construction
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت و ساز پایدار

Sustainable Construction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Sandy Halliday
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 54.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر الکترو استاتیک با استفاده از متلب
Introduction to Numerical Electrostatics Using MATLAB
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر الکترو استاتیک با استفاده از متلب

Introduction to Numerical Electrostatics Using MATLAB
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Lawrence N. Dworsky
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های حائل دیوار: مبادی اولیه
Curtain Wall Systems: A Primer
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های حائل دیوار: مبادی اولیه

Curtain Wall Systems: A Primer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Ali M. Memari
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب مواد خود ترمیم: مواد نوآورانه برای کاربرد های زمینی و فضایی
Self-Healing Materials: Innovative Materials for Terrestrial and Space Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد خود ترمیم: مواد نوآورانه برای کاربرد های زمینی و فضایی

Self-Healing Materials: Innovative Materials for Terrestrial and Space Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Brahim Aissa and Emile I. Haddad
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعه معماری
Reading Architecture: A Visual Lexicon
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعه معماری

Reading Architecture: A Visual Lexicon
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Owen Hopkins
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 27.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر