موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سیستم های پیشرفته برنامه نویسی تصویری
Advanced Video Coding Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های پیشرفته برنامه نویسی تصویری

Advanced Video Coding Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Wen Gao and Siwei Ma
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ادغام تصادفی در فضا های باناچ: تئوری و کاربرد ها
Stochastic Integration in Banach Spaces: Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب ادغام تصادفی در فضا های باناچ: تئوری و کاربرد ها

Stochastic Integration in Banach Spaces: Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Vidyadhar Mandrekar and Barbara Rüdiger
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زمان بندی کانال ها در رمزنگاری
Timing Channels in Cryptography: A Micro-Architectural Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب زمان بندی کانال ها در رمزنگاری

Timing Channels in Cryptography: A Micro-Architectural Perspective
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Chester Rebeiro , Debdeep Mukhopadhyay and Sarani Bhattacharya
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  انجام درست  جبر خطی
Linear Algebra Done Right
نام کتاب:

دانلود کتاب انجام درست جبر خطی

Linear Algebra Done Right
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Sheldon Axler
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روبات ها و شبکه اتوماتیک
Robots and Lattice Automata
نام کتاب:

دانلود کتاب روبات ها و شبکه اتوماتیک

Robots and Lattice Automata
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Georgios Ch. Sirakoulis and Andrew Adamatzky
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اصول همسایگی های پایدار
Fundamentals of Sustainable Neighbourhoods
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول همسایگی های پایدار

Fundamentals of Sustainable Neighbourhoods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Avi Friedman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 23.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  زندگی در میان غول ها: اکتشاف و سکونت خارج منظومه شمسی
Living Among Giants: Exploring and Settling the Outer Solar System
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی در میان غول ها: اکتشاف و سکونت خارج منظومه شمسی

Living Among Giants: Exploring and Settling the Outer Solar System
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Michael Carroll
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 33.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  جهان فراتر از خود ما: جستجو برای سیارات قابل سکونت
Worlds Beyond Our Own: The Search for Habitable Planets
نام کتاب:

دانلود کتاب جهان فراتر از خود ما: جستجو برای سیارات قابل سکونت

Worlds Beyond Our Own: The Search for Habitable Planets
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Sujan Sengupta
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  عکاسی نجومی: استفاده از مواجهه های کوتاه با کوه های نور
Astrophotography on the Go: Using Short Exposures with Light Mounts
نام کتاب:

دانلود کتاب عکاسی نجومی: استفاده از مواجهه های کوتاه با کوه های نور

Astrophotography on the Go: Using Short Exposures with Light Mounts
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Joseph Ashley
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی قابل اطمینان تجهیزات الکترونیک: راهنمای مهندسی
Reliable Design of Electronic Equipment: An Engineering Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی قابل اطمینان تجهیزات الکترونیک: راهنمای مهندسی

Reliable Design of Electronic Equipment: An Engineering Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Dhanasekharan Natarajan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میدان های مغناطیسی کهکشانی و بین کهکشانی
Galactic and Intergalactic Magnetic Fields
نام کتاب:

دانلود کتاب میدان های مغناطیسی کهکشانی و بین کهکشانی

Galactic and Intergalactic Magnetic Fields
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Ulrich Klein and Andrew Fletcher
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشکیل کمک الکتریکی: مدلسازی و کنترل
Electrically Assisted Forming
نام کتاب:

دانلود کتاب تشکیل کمک الکتریکی: مدلسازی و کنترل

Electrically Assisted Forming
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Wesley A. Salandro, Joshua J. Jones, Cristina Bunget
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 49.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تثبیت و تنظیم سیستم های غیر خطی: رویکرد مقاوم و تطبیقی
Stabilization and Regulation of Nonlinear Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب تثبیت و تنظیم سیستم های غیر خطی: رویکرد مقاوم و تطبیقی

Stabilization and Regulation of Nonlinear Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Zhiyong Chen, Jie Huang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب N = 2 ابر دینامیک متقارن برای عبور و مرور
N = 2 Supersymmetric Dynamics for Pedestrians
نام کتاب:

دانلود کتاب N = 2 ابر دینامیک متقارن برای عبور و مرور

N = 2 Supersymmetric Dynamics for Pedestrians
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Yuji Tachikawa
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فضای سفید ارتباطات
White Space Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب فضای سفید ارتباطات

White Space Communication
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Amit Kumar Mishra and David Lloyd Johnson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل های تنظیم چند بعدی در شبکه های مخابراتی
Multidimensional Queueing Models in Telecommunication Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های تنظیم چند بعدی در شبکه های مخابراتی

Multidimensional Queueing Models in Telecommunication Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Agassi Melikov and Leonid Ponomarenko
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دید کامپیوتر و فراگیری دستگاه با سنسورهای RGB-D
Computer Vision and Machine Learning with RGB-D Sensors
نام کتاب:

دانلود کتاب دید کامپیوتر و فراگیری دستگاه با سنسورهای RGB-D

Computer Vision and Machine Learning with RGB-D Sensors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Ling Shao and Jungong Han
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ضرورت روغن ها به عنوان معرف در شیمی سبز
Essential Oils as Reagents in Green Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب ضرورت روغن ها به عنوان معرف در شیمی سبز

Essential Oils as Reagents in Green Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Ying Li and Anne-Sylvie Fabiano-Tixier
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کریپتوگرافی (رمزنگاری): کد های کرک
Cryptography: Cracking Codes
نام کتاب:

دانلود کتاب کریپتوگرافی (رمزنگاری): کد های کرک

Cryptography: Cracking Codes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Rob Curley
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیروگاه های زمین گرمایی: اصول، کاربرد ها، مطالعات موردی و اثرات زیست محیطی
Geothermal Power Plants: Principles, Applications, Case Studies and Environmental Impact
نام کتاب:

دانلود کتاب نیروگاه های زمین گرمایی: اصول، کاربرد ها، مطالعات موردی و اثرات زیست محیطی

Geothermal Power Plants: Principles, Applications, Case Studies and Environmental Impact
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Ronald DiPippo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 31.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر