موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تجسم بادگیر: چشم انداز و یا ادراک؟
Windfarm Visualisation: Perspective or Perception?
نام کتاب:

دانلود کتاب تجسم بادگیر: چشم انداز و یا ادراک؟

Windfarm Visualisation: Perspective or Perception?
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Alan M. MacDonald
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوشیمی
Photochemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوشیمی

Photochemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Elisa Fasani , Angelo Albini , Ya-Jun Liu , Takashi Tsuno, Kazuhiko Mizuno and Miguel Miranda
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص طیفی معدنی و آلی ترکیبات فلزی
Spectroscopic Properties of Inorganic and Organometallic Compounds
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص طیفی معدنی و آلی ترکیبات فلزی

Spectroscopic Properties of Inorganic and Organometallic Compounds
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Richard Douthwaite, Simon Duckett, Jack Yarwood , Igor Koptyug , Konstantin Hadjiivanov, Guillaume Wille
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیوندهای C-H تا C-C
From C-H to C-C Bonds: Cross Dehydrogenative Coupling
نام کتاب:

دانلود کتاب پیوندهای C-H تا C-C

From C-H to C-C Bonds: Cross Dehydrogenative Coupling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Chao-Jun Li, James H Clark , George A Kraus , Andrzej Stankiewicz , Peter R Seidl and Yuan Kou
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترمودینامیک تجربی: پیشرفت در خواص انتقالی سیالات
Experimental Thermodynamics Volume IX: Advances in Transport Properties of Fluids
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمودینامیک تجربی: پیشرفت در خواص انتقالی سیالات

Experimental Thermodynamics Volume IX: Advances in Transport Properties of Fluids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Marc J Assael , Anthony R H Goodwin , Velisa Vesovic , William A Wakeham, Keith A Gillis and Andreas Froeba
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی ارگانومتالیک
Organometallic Chemistry: Volume 39
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی ارگانومتالیک

Organometallic Chemistry: Volume 39
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Anant R. Kapdi , Ian J S Fairlamb and Jason M Lynam
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضی برای شیمیدانها
Maths for Chemists
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضی برای شیمیدانها

Maths for Chemists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Graham Doggett , Martin Cockett, E Abel , A G Davies David Phillips and J Derek Woollins
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلتفرم 2D اچ‌تی‌ام‌ال ۵ (HTML5)
Instant HTML5 2D Platformer
نام کتاب:

دانلود کتاب پلتفرم 2D اچ‌تی‌ام‌ال ۵ (HTML5)

Instant HTML5 2D Platformer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Aidan Temple
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیر مرکز سیستم مایکروسافت حفاظت از داده ها 2012 SP1
Microsoft System Center Data Protection Manager 2012 SP1
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیر مرکز سیستم مایکروسافت حفاظت از داده ها 2012 SP1

Microsoft System Center Data Protection Manager 2012 SP1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Steve Buchanan , Robert Hedblom, Islam Gomaa and Flemming Riis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه ترکیبیاتی اعداد
Combinatorial Number Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه ترکیبیاتی اعداد

Combinatorial Number Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Aviezri S Fraenkel, Daniel A. Goldston and Neil Hindman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نرم افزار نمونه سازی سریع برای سیستم اویونیکز: رویکرد های مدل گرا برای صدور گواهینامه سیستم های پیچیده
Rapid Prototyping Software for Avionics Systems: Model-oriented Approaches for Complex Systems Certification
نام کتاب:

دانلود کتاب نرم افزار نمونه سازی سریع برای سیستم اویونیکز: رویکرد های مدل گرا برای صدور گواهینامه سیستم های پیچیده

Rapid Prototyping Software for Avionics Systems: Model-oriented Approaches for Complex Systems Certification
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Nicolas Larrieu and Antoine Varet
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش Neo4j
Learning Neo4j
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش Neo4j

Learning Neo4j
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Rik Van Bruggen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی مبدل DC/DC مولتی سل با استفاده از  مدل های برداری
Analysis and Design of Multicell DCDC Converters Using Vectorized Models
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی مبدل DC/DC مولتی سل با استفاده از مدل های برداری

Analysis and Design of Multicell DCDC Converters Using Vectorized Models
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Thierry Meynard
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اتوماسیون برای رباتیک
Automation for Robotics
نام کتاب:

دانلود کتاب اتوماسیون برای رباتیک

Automation for Robotics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Luc Jaulin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های هوشمند پیشرفت برای اپراتورهای سیستم توزیع
Advanced Smart grids for Distribution System Operators
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های هوشمند پیشرفت برای اپراتورهای سیستم توزیع

Advanced Smart grids for Distribution System Operators
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Marc Boillot
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه جدید مخابرات : شرکت و امنیت
New Telecom Networks: Enterprises and Security
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه جدید مخابرات : شرکت و امنیت

New Telecom Networks: Enterprises and Security
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Daniel Battu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقشه برداری مشارکتی: از طراحی تا جریان داده های آنلاین
Participatory Mapping: New Data, New Cartography
نام کتاب:

دانلود کتاب نقشه برداری مشارکتی: از طراحی تا جریان داده های آنلاین

Participatory Mapping: New Data, New Cartography
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » جغرافیا
نویسنده: Jean-Christophe Plantin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش ریلی ریتز برای تجزیه و تحلیل سازه
The Rayleigh-Ritz Method for Structural Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب روش ریلی ریتز برای تجزیه و تحلیل سازه

The Rayleigh-Ritz Method for Structural Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Sinniah Ilanko , Luis Monterrubio and Yusuke Mochida
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسگر های جدید و زنجیره پردازش
New Sensors and Processing Chain
نام کتاب:

دانلود کتاب حسگر های جدید و زنجیره پردازش

New Sensors and Processing Chain
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Nourdin Yaakoubi and Jean-Hugh Thomas
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حافظه های غیر فرار
Non-volatile Memories
نام کتاب:

دانلود کتاب حافظه های غیر فرار

Non-volatile Memories
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Pierre-Camille Lacaze and Jean-Claude Lacroix
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر