موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب طراحی مولکولی
De novo Molecular Design
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی مولکولی

De novo Molecular Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Gisbert Schneider
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو و نانو ساختار اپوکسی / مخلوط لاستیک
Micro and Nanostructured Epoxy/Rubber Blends
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو و نانو ساختار اپوکسی / مخلوط لاستیک

Micro and Nanostructured Epoxy/Rubber Blends
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Sabu Thomas , Christophe Sinturel and Raju Thomas
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیفرانسیل و سیستم های دیفرانسیل-جبری برای مهندسین شیمی
Differential and Differential-Algebraic Systems for the Chemical Engineer: Solving Numerical Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب دیفرانسیل و سیستم های دیفرانسیل-جبری برای مهندسین شیمی

Differential and Differential-Algebraic Systems for the Chemical Engineer: Solving Numerical Problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Guido Buzzi-Ferraris and Flavio Manenti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  واکنش های چند جزئی در سنتز آلی
Multicomponent Reactions in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب واکنش های چند جزئی در سنتز آلی

Multicomponent Reactions in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Jieping Zhu , Qian Wang and Meixiang Wang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاتالیزورهای ناهمگن برای فناوری پاک
Heterogeneous Catalysts for Clean Technology: Spectroscopy, Design, and Monitoring
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتالیزورهای ناهمگن برای فناوری پاک

Heterogeneous Catalysts for Clean Technology: Spectroscopy, Design, and Monitoring
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Karen Wilson and Adam F. Lee
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیاده سازی CDISC با استفاده از  SAS
Implementing CDISC Using SAS: An End-to-End Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب پیاده سازی CDISC با استفاده از SAS

Implementing CDISC Using SAS: An End-to-End Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Chris Holland and Jack Shostak
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییر آب و هوا و تامین انرژی و استفاده
Climate Change and Energy Supply and Use
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر آب و هوا و تامین انرژی و استفاده

Climate Change and Energy Supply and Use
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Thomas J. Wilbanks
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تعادل های فاز و داده های ترمودینامیکی محلول های پلیمر در فشار بالا
CRC Handbook of Phase Equilibria and Thermodynamic Data of Polymer Solutions at Elevated Pressures
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تعادل های فاز و داده های ترمودینامیکی محلول های پلیمر در فشار بالا

CRC Handbook of Phase Equilibria and Thermodynamic Data of Polymer Solutions at Elevated Pressures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Christian Wohlfarth
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فیزیک رشد پیوسته بر روی سیاه چاله ها
The Physics of Accretion onto Black Holes
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک رشد پیوسته بر روی سیاه چاله ها

The Physics of Accretion onto Black Holes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Maurizio Falanga , Tomaso Belloni , Piergiorgio Casella , M. Gilfanov, Peter Jonker and Andrew King
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل مطلق داده های  طولی
Longitudinal Categorical Data Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل مطلق داده های طولی

Longitudinal Categorical Data Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Brajendra C. Sutradhar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ثبات معادلات دیفرانسیل خطی تاخیری: رویکرد عددی با متلب
Stability of Linear Delay Differential Equations: A Numerical Approach with MATLAB
نام کتاب:

دانلود کتاب ثبات معادلات دیفرانسیل خطی تاخیری: رویکرد عددی با متلب

Stability of Linear Delay Differential Equations: A Numerical Approach with MATLAB
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Dimitri Breda , Stefano Maset and Rossana Vermiglio
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بودجه عکاسی نجومی: تصویربرداری با DSLR یا وب کم شما
Budget Astrophotography: Imaging with Your DSLR or Webcam
نام کتاب:

دانلود کتاب بودجه عکاسی نجومی: تصویربرداری با DSLR یا وب کم شما

Budget Astrophotography: Imaging with Your DSLR or Webcam
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Timothy J. Jensen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه ترکیبی و اعداد افزودنی
Combinatorial and Additive Number Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه ترکیبی و اعداد افزودنی

Combinatorial and Additive Number Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Melvyn B. Nathanson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معادلات تابعی: نابرابری کاربردی
Handbook of Functional Equations: Functional Inequalities
نام کتاب:

دانلود کتاب معادلات تابعی: نابرابری کاربردی

Handbook of Functional Equations: Functional Inequalities
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Themistocles M. Rassias
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه سایبری، دموکراسی سایبری  و دفاع سایبری: چالش ها، فرصت ها و مفاهیم تئوری، سیاست و عمل
Cyber-Development, Cyber-Democracy and Cyber-Defense: Challenges, Opportunities and Implications for Theory, Policy and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه سایبری، دموکراسی سایبری و دفاع سایبری: چالش ها، فرصت ها و مفاهیم تئوری، سیاست و عمل

Cyber-Development, Cyber-Democracy and Cyber-Defense: Challenges, Opportunities and Implications for Theory, Policy and Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Elias G. Carayannis , David F.J. Campbell and Marios P. Efthymiopoulos
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تروریسم سایبری: درک، ارزیابی، و پاسخ
Cyberterrorism: Understanding, Assessment, and Response
نام کتاب:

دانلود کتاب تروریسم سایبری: درک، ارزیابی، و پاسخ

Cyberterrorism: Understanding, Assessment, and Response
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Tom Chen, Lee Jarvis and Stuart Macdonald
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشتی های بادبانی خورشیدی: نگرشی نوین به سفر بین سیاره ای
Solar Sails: A Novel Approach to Interplanetary Travel
نام کتاب:

دانلود کتاب کشتی های بادبانی خورشیدی: نگرشی نوین به سفر بین سیاره ای

Solar Sails: A Novel Approach to Interplanetary Travel
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Giovanni Vulpetti , Les Johnson and Gregory Matloff
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های توسعه نرم افزار عملی
Practical Software Development Techniques: Tools and Techniques for Building Enterprise Software
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های توسعه نرم افزار عملی

Practical Software Development Techniques: Tools and Techniques for Building Enterprise Software
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Edward Crookshanks
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توموگرافی مایکروویو: بهینه سازی جهانی و ارزیابی عملکرد
Microwave Tomography: Global Optimization, Parallelization and Performance Evaluation
نام کتاب:

دانلود کتاب توموگرافی مایکروویو: بهینه سازی جهانی و ارزیابی عملکرد

Microwave Tomography: Global Optimization, Parallelization and Performance Evaluation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Sima Noghanian , Abas Sabouni , Travis Desell and Ali Ashtari
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روند مهندسی و انتقال حرارت
Engineering Flow and Heat Exchange
نام کتاب:

دانلود کتاب روند مهندسی و انتقال حرارت

Engineering Flow and Heat Exchange
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Octave Levenspiel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر