موضوعات کتاب ها

 دانلود کتاب رهایش هدفمند آفت کش ها با استفاده از نانو ذرات پلیمری زیست تخریب پذیر
Targeted Delivery of Pesticides Using Biodegradable Polymeric Nanoparticles
نام کتاب:

دانلود کتاب رهایش هدفمند آفت کش ها با استفاده از نانو ذرات پلیمری زیست تخریب پذیر

Targeted Delivery of Pesticides Using Biodegradable Polymeric Nanoparticles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Arnab De, Rituparna Bose, Ajeet Kumar and Subho Mozumdar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت و ساز پایدار
Sustainable Construction
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت و ساز پایدار

Sustainable Construction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Sandy Halliday
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 54.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر الکترو استاتیک با استفاده از متلب
Introduction to Numerical Electrostatics Using MATLAB
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر الکترو استاتیک با استفاده از متلب

Introduction to Numerical Electrostatics Using MATLAB
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Lawrence N. Dworsky
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های حائل دیوار: مبادی اولیه
Curtain Wall Systems: A Primer
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های حائل دیوار: مبادی اولیه

Curtain Wall Systems: A Primer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Ali M. Memari
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب مواد خود ترمیم: مواد نوآورانه برای کاربرد های زمینی و فضایی
Self-Healing Materials: Innovative Materials for Terrestrial and Space Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد خود ترمیم: مواد نوآورانه برای کاربرد های زمینی و فضایی

Self-Healing Materials: Innovative Materials for Terrestrial and Space Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Brahim Aissa and Emile I. Haddad
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعه معماری
Reading Architecture: A Visual Lexicon
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعه معماری

Reading Architecture: A Visual Lexicon
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Owen Hopkins
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 27.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجسم بادگیر: چشم انداز و یا ادراک؟
Windfarm Visualisation: Perspective or Perception?
نام کتاب:

دانلود کتاب تجسم بادگیر: چشم انداز و یا ادراک؟

Windfarm Visualisation: Perspective or Perception?
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Alan M. MacDonald
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوشیمی
Photochemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوشیمی

Photochemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Elisa Fasani , Angelo Albini , Ya-Jun Liu , Takashi Tsuno, Kazuhiko Mizuno and Miguel Miranda
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص طیفی معدنی و آلی ترکیبات فلزی
Spectroscopic Properties of Inorganic and Organometallic Compounds
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص طیفی معدنی و آلی ترکیبات فلزی

Spectroscopic Properties of Inorganic and Organometallic Compounds
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Richard Douthwaite, Simon Duckett, Jack Yarwood , Igor Koptyug , Konstantin Hadjiivanov, Guillaume Wille
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیوندهای C-H تا C-C
From C-H to C-C Bonds: Cross Dehydrogenative Coupling
نام کتاب:

دانلود کتاب پیوندهای C-H تا C-C

From C-H to C-C Bonds: Cross Dehydrogenative Coupling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Chao-Jun Li, James H Clark , George A Kraus , Andrzej Stankiewicz , Peter R Seidl and Yuan Kou
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترمودینامیک تجربی: پیشرفت در خواص انتقالی سیالات
Experimental Thermodynamics Volume IX: Advances in Transport Properties of Fluids
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمودینامیک تجربی: پیشرفت در خواص انتقالی سیالات

Experimental Thermodynamics Volume IX: Advances in Transport Properties of Fluids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Marc J Assael , Anthony R H Goodwin , Velisa Vesovic , William A Wakeham, Keith A Gillis and Andreas Froeba
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی ارگانومتالیک
Organometallic Chemistry: Volume 39
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی ارگانومتالیک

Organometallic Chemistry: Volume 39
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Anant R. Kapdi , Ian J S Fairlamb and Jason M Lynam
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضی برای شیمیدانها
Maths for Chemists
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضی برای شیمیدانها

Maths for Chemists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Graham Doggett , Martin Cockett, E Abel , A G Davies David Phillips and J Derek Woollins
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلتفرم 2D اچ‌تی‌ام‌ال ۵ (HTML5)
Instant HTML5 2D Platformer
نام کتاب:

دانلود کتاب پلتفرم 2D اچ‌تی‌ام‌ال ۵ (HTML5)

Instant HTML5 2D Platformer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Aidan Temple
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیر مرکز سیستم مایکروسافت حفاظت از داده ها 2012 SP1
Microsoft System Center Data Protection Manager 2012 SP1
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیر مرکز سیستم مایکروسافت حفاظت از داده ها 2012 SP1

Microsoft System Center Data Protection Manager 2012 SP1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Steve Buchanan , Robert Hedblom, Islam Gomaa and Flemming Riis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه ترکیبیاتی اعداد
Combinatorial Number Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه ترکیبیاتی اعداد

Combinatorial Number Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Aviezri S Fraenkel, Daniel A. Goldston and Neil Hindman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نرم افزار نمونه سازی سریع برای سیستم اویونیکز: رویکرد های مدل گرا برای صدور گواهینامه سیستم های پیچیده
Rapid Prototyping Software for Avionics Systems: Model-oriented Approaches for Complex Systems Certification
نام کتاب:

دانلود کتاب نرم افزار نمونه سازی سریع برای سیستم اویونیکز: رویکرد های مدل گرا برای صدور گواهینامه سیستم های پیچیده

Rapid Prototyping Software for Avionics Systems: Model-oriented Approaches for Complex Systems Certification
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Nicolas Larrieu and Antoine Varet
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش Neo4j
Learning Neo4j
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش Neo4j

Learning Neo4j
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Rik Van Bruggen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی مبدل DC/DC مولتی سل با استفاده از  مدل های برداری
Analysis and Design of Multicell DCDC Converters Using Vectorized Models
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی مبدل DC/DC مولتی سل با استفاده از مدل های برداری

Analysis and Design of Multicell DCDC Converters Using Vectorized Models
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Thierry Meynard
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اتوماسیون برای رباتیک
Automation for Robotics
نام کتاب:

دانلود کتاب اتوماسیون برای رباتیک

Automation for Robotics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Luc Jaulin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر