موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب کاربردهای تکنولوژی GIS در علوم محیط زیست و زمین
GIS Technology Applications in Environmental and Earth Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردهای تکنولوژی GIS در علوم محیط زیست و زمین

GIS Technology Applications in Environmental and Earth Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » GIS سنجش از راه دور
نویسنده: Bai Tian
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 28.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول زمین شناسی انرژی زمین گرمایی
Geologic Fundamentals of Geothermal Energy
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول زمین شناسی انرژی زمین گرمایی

Geologic Fundamentals of Geothermal Energy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: David R. Boden
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 81.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعمیم و نگاشت فضاهای متریک
Generalized Metric Spaces and Mappings
نام کتاب:

دانلود کتاب تعمیم و نگاشت فضاهای متریک

Generalized Metric Spaces and Mappings
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Shou Lin and Ziqiu Yun
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعمیم از اقدامات اطلاعات فازی
Generalizations of Fuzzy Information Measures 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تعمیم از اقدامات اطلاعات فازی

Generalizations of Fuzzy Information Measures 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Anshu Ohlan and Ramphul Ohlan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرمول برای دینامیک، آکوستیک و ارتعاشات
Formulas for Dynamics, Acoustics and Vibration
نام کتاب:

دانلود کتاب فرمول برای دینامیک، آکوستیک و ارتعاشات

Formulas for Dynamics, Acoustics and Vibration
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Robert D. Blevins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 34 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب تصحیح خطا پیش بینی با استفاده از جذب داده های پویا
Forecast Error Correction using Dynamic Data Assimilation
نام کتاب:

دانلود کتاب تصحیح خطا پیش بینی با استفاده از جذب داده های پویا

Forecast Error Correction using Dynamic Data Assimilation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Sivaramakrishnan Lakshmivarahan , John M. Lewis and Rafal Jabrzemski
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی با هوش محاسباتی
Designing with Computational Intelligence
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی با هوش محاسباتی

Designing with Computational Intelligence
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Nadia Nedjah , Heitor Silvério Lopes and Luizade Macedo Mourelle
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش سیگنال عمومی با MATLAB
Basic Signal Processing with MATLAB
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش سیگنال عمومی با MATLAB

Basic Signal Processing with MATLAB
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Godfrey H
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدرودینامیک عددی کشتی: ارزیابی کارگاه آموزشی گوتنبرگ 2010
Numerical Ship Hydrodynamics: An assessment of the Gothenburg 2010 Workshop
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدرودینامیک عددی کشتی: ارزیابی کارگاه آموزشی گوتنبرگ 2010

Numerical Ship Hydrodynamics: An assessment of the Gothenburg 2010 Workshop
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی کشتی
نویسنده: Lars Larsson , Frederick Stern and Michel Visonneau
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییر فاز در مکانیک
Phase Change in Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر فاز در مکانیک

Phase Change in Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Michel Frémond
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروپلیمریزاسیون: مفاهیم، مواد و کاربردها
Electropolymerization: Concepts, Materials and Applications 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروپلیمریزاسیون: مفاهیم، مواد و کاربردها

Electropolymerization: Concepts, Materials and Applications 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Serge Cosnier and Arkady Karyakin
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل های جذب فوتون در سلول ها و دستگاه های خورشیدی نیمه هادی نانوساختاری
Photon Absorption Models in Nanostructured Semiconductor Solar Cells and Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های جذب فوتون در سلول ها و دستگاه های خورشیدی نیمه هادی نانوساختاری

Photon Absorption Models in Nanostructured Semiconductor Solar Cells and Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Antonio Luque , Alexander Virgil Mellor
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فوتونیک
Photonics: A Short Course
نام کتاب:

دانلود کتاب فوتونیک

Photonics: A Short Course
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Vittorio Degiorgio and Ilaria Cristiani
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قابلیت اطمینان پیوسته: وضعیت نظارت و نگهداری از تجهیزات
Integrated Reliability: Condition Monitoring and Maintenance of Equipment 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب قابلیت اطمینان پیوسته: وضعیت نظارت و نگهداری از تجهیزات

Integrated Reliability: Condition Monitoring and Maintenance of Equipment 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: John Osarenren
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چند رسانه ای از طریق شبکه های رادیو شناختی: الگوریتم، پروتکل، و آزمایش ها
Multimedia over Cognitive Radio Networks: Algorithms, Protocols, and Experiments 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب چند رسانه ای از طریق شبکه های رادیو شناختی: الگوریتم، پروتکل، و آزمایش ها

Multimedia over Cognitive Radio Networks: Algorithms, Protocols, and Experiments 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Fei Hu and Sunil Kumar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر ابزار دقیق و اندازه گیری
Introduction to Instrumentation and Measurements
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ابزار دقیق و اندازه گیری

Introduction to Instrumentation and Measurements
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Robert B. Northrop
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخترزیست شناسی: نسخه رویکرد تکاملی
Astrobiology: An Evolutionary Approach 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اخترزیست شناسی: نسخه رویکرد تکاملی

Astrobiology: An Evolutionary Approach 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Vera M. Kolb
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آشنایی با علوم الکتروشیمیایی و مهندسی
Introduction to Electrochemical Science and Engineering 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آشنایی با علوم الکتروشیمیایی و مهندسی

Introduction to Electrochemical Science and Engineering 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Serguei N. Lvov
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تحلیل چند متغیره: مدل سازی خطی و غیر خطی
Introduction to Multivariate Analysis: Linear and Nonlinear Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تحلیل چند متغیره: مدل سازی خطی و غیر خطی

Introduction to Multivariate Analysis: Linear and Nonlinear Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Sadanori Konishi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپتیک غیرخطی: اصول و کاربردها
Nonlinear Optics: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتیک غیرخطی: اصول و کاربردها

Nonlinear Optics: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Karsten Rottwitt and Peter Tidemand-Lichtenberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر