موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب طراحی الگوها ادغام خدمات سرور SQL
SQL Server Integration Services Design Patterns
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی الگوها ادغام خدمات سرور SQL

SQL Server Integration Services Design Patterns
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Andy Leonard , Matt Masson, Tim Mitchell , Jessica Moss and Michelle Ufford
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نرم‌افزار مدیریت گیت (Git)
Pro Git
نام کتاب:

دانلود کتاب نرم‌افزار مدیریت گیت (Git)

Pro Git
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Scott Chacon and Ben Straub
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابزار های گرافینگ و شبیه سازی به کمک رایانه برای کاربران اتوکد
Computer-Aided Graphing and Simulation Tools for AutoCAD Users
نام کتاب:

دانلود کتاب ابزار های گرافینگ و شبیه سازی به کمک رایانه برای کاربران اتوکد

Computer-Aided Graphing and Simulation Tools for AutoCAD Users
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: P. A. Simionescu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 61.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب راهنمای مترولوژی اپتیک (علم اوزان ومقادیر نوری): اصول و کاربرد ها
Handbook of Optical Metrology: Principles and Applications, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مترولوژی اپتیک (علم اوزان ومقادیر نوری): اصول و کاربرد ها

Handbook of Optical Metrology: Principles and Applications, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Toru Yoshizawa
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 68.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای RF-MEMS
Practical Guide to RF-MEMS
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای RF-MEMS

Practical Guide to RF-MEMS
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Jacopo Iannacci
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوشیمی آلی فلزی:کاربردها در کشف داروها، بیوکاتالیز ها و تصویربرداری
Bioorganometallic Chemistry: Applications in Drug Discovery, Biocatalysis, and Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی آلی فلزی:کاربردها در کشف داروها، بیوکاتالیز ها و تصویربرداری

Bioorganometallic Chemistry: Applications in Drug Discovery, Biocatalysis, and Imaging
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Gérard Jaouen, and Salmain
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های آریلاسیون کاتالیستی: از آزمایشگاه علمی به فرآیندهای صنعتی
Catalytic Arylation Methods: From the Academic Lab to Industrial Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های آریلاسیون کاتالیستی: از آزمایشگاه علمی به فرآیندهای صنعتی

Catalytic Arylation Methods: From the Academic Lab to Industrial Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Anthony J. Burke and Carolina Silva Marques
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی مدرن آلکینها
Modern Alkyne Chemistry: Catalytic and Atom-Economic Transformations
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی مدرن آلکینها

Modern Alkyne Chemistry: Catalytic and Atom-Economic Transformations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Barry M. Trost and Chao-Jun Li
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربن های N-هتروسیکلیک: ابزار های موثر برای سنتز ارگانومتالیک
N-Heterocyclic Carbenes: Effective Tools for Organometallic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربن های N-هتروسیکلیک: ابزار های موثر برای سنتز ارگانومتالیک

N-Heterocyclic Carbenes: Effective Tools for Organometallic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Steven P. Nolan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی مولکولی
De novo Molecular Design
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی مولکولی

De novo Molecular Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Gisbert Schneider
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو و نانو ساختار اپوکسی / مخلوط لاستیک
Micro and Nanostructured Epoxy/Rubber Blends
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو و نانو ساختار اپوکسی / مخلوط لاستیک

Micro and Nanostructured Epoxy/Rubber Blends
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Sabu Thomas , Christophe Sinturel and Raju Thomas
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیفرانسیل و سیستم های دیفرانسیل-جبری برای مهندسین شیمی
Differential and Differential-Algebraic Systems for the Chemical Engineer: Solving Numerical Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب دیفرانسیل و سیستم های دیفرانسیل-جبری برای مهندسین شیمی

Differential and Differential-Algebraic Systems for the Chemical Engineer: Solving Numerical Problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Guido Buzzi-Ferraris and Flavio Manenti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  واکنش های چند جزئی در سنتز آلی
Multicomponent Reactions in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب واکنش های چند جزئی در سنتز آلی

Multicomponent Reactions in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Jieping Zhu , Qian Wang and Meixiang Wang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاتالیزورهای ناهمگن برای فناوری پاک
Heterogeneous Catalysts for Clean Technology: Spectroscopy, Design, and Monitoring
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتالیزورهای ناهمگن برای فناوری پاک

Heterogeneous Catalysts for Clean Technology: Spectroscopy, Design, and Monitoring
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Karen Wilson and Adam F. Lee
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیاده سازی CDISC با استفاده از  SAS
Implementing CDISC Using SAS: An End-to-End Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب پیاده سازی CDISC با استفاده از SAS

Implementing CDISC Using SAS: An End-to-End Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Chris Holland and Jack Shostak
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییر آب و هوا و تامین انرژی و استفاده
Climate Change and Energy Supply and Use
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر آب و هوا و تامین انرژی و استفاده

Climate Change and Energy Supply and Use
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Thomas J. Wilbanks
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تعادل های فاز و داده های ترمودینامیکی محلول های پلیمر در فشار بالا
CRC Handbook of Phase Equilibria and Thermodynamic Data of Polymer Solutions at Elevated Pressures
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تعادل های فاز و داده های ترمودینامیکی محلول های پلیمر در فشار بالا

CRC Handbook of Phase Equilibria and Thermodynamic Data of Polymer Solutions at Elevated Pressures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Christian Wohlfarth
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فیزیک رشد پیوسته بر روی سیاه چاله ها
The Physics of Accretion onto Black Holes
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک رشد پیوسته بر روی سیاه چاله ها

The Physics of Accretion onto Black Holes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Maurizio Falanga , Tomaso Belloni , Piergiorgio Casella , M. Gilfanov, Peter Jonker and Andrew King
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل مطلق داده های  طولی
Longitudinal Categorical Data Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل مطلق داده های طولی

Longitudinal Categorical Data Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Brajendra C. Sutradhar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ثبات معادلات دیفرانسیل خطی تاخیری: رویکرد عددی با متلب
Stability of Linear Delay Differential Equations: A Numerical Approach with MATLAB
نام کتاب:

دانلود کتاب ثبات معادلات دیفرانسیل خطی تاخیری: رویکرد عددی با متلب

Stability of Linear Delay Differential Equations: A Numerical Approach with MATLAB
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Dimitri Breda , Stefano Maset and Rossana Vermiglio
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر