موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  قیمت گذاری برق: سیستم های تنظیم شده، تنظیم آزاد و شبکه هوشمند
Electricity Pricing: Regulated, Deregulated and Smart Grid Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب قیمت گذاری برق: سیستم های تنظیم شده، تنظیم آزاد و شبکه هوشمند

Electricity Pricing: Regulated, Deregulated and Smart Grid Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Sawan Sen, Samarjit Sengupta and Abhijit Chakrabarti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میدانهای الکترومغناطیسی در زیست شناسی و پزشکی
Electromagnetic Fields in Biology and Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب میدانهای الکترومغناطیسی در زیست شناسی و پزشکی

Electromagnetic Fields in Biology and Medicine
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Marko S. Markov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ژنراتور های بخار و اتلاف حرارت دیگ های بخار: برای مهندسین فرآیند و نیروگاه
Steam Generators and Waste Heat Boilers: For Process and Plant Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنراتور های بخار و اتلاف حرارت دیگ های بخار: برای مهندسین فرآیند و نیروگاه

Steam Generators and Waste Heat Boilers: For Process and Plant Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: V. Ganapathy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ارتباطات رادیویی
Guide to Radio Communications
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ارتباطات رادیویی

Guide to Radio Communications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Bob Gardner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جزوه معماری: تفکر ژرف
Pamphlet Architecture: Fathoming the Unfathomable
نام کتاب:

دانلود کتاب جزوه معماری: تفکر ژرف

Pamphlet Architecture: Fathoming the Unfathomable
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Nat Chard and Perry Kulper
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور العمل های R: رویکرد حل مساله
R Recipes: A Problem-Solution Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور العمل های R: رویکرد حل مساله

R Recipes: A Problem-Solution Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Larry A. Pace
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی الگوها ادغام خدمات سرور SQL
SQL Server Integration Services Design Patterns
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی الگوها ادغام خدمات سرور SQL

SQL Server Integration Services Design Patterns
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Andy Leonard , Matt Masson, Tim Mitchell , Jessica Moss and Michelle Ufford
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نرم‌افزار مدیریت گیت (Git)
Pro Git
نام کتاب:

دانلود کتاب نرم‌افزار مدیریت گیت (Git)

Pro Git
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Scott Chacon and Ben Straub
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابزار های گرافینگ و شبیه سازی به کمک رایانه برای کاربران اتوکد
Computer-Aided Graphing and Simulation Tools for AutoCAD Users
نام کتاب:

دانلود کتاب ابزار های گرافینگ و شبیه سازی به کمک رایانه برای کاربران اتوکد

Computer-Aided Graphing and Simulation Tools for AutoCAD Users
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: P. A. Simionescu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 61.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب راهنمای مترولوژی اپتیک (علم اوزان ومقادیر نوری): اصول و کاربرد ها
Handbook of Optical Metrology: Principles and Applications, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مترولوژی اپتیک (علم اوزان ومقادیر نوری): اصول و کاربرد ها

Handbook of Optical Metrology: Principles and Applications, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Toru Yoshizawa
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 68.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای RF-MEMS
Practical Guide to RF-MEMS
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای RF-MEMS

Practical Guide to RF-MEMS
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Jacopo Iannacci
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوشیمی آلی فلزی:کاربردها در کشف داروها، بیوکاتالیز ها و تصویربرداری
Bioorganometallic Chemistry: Applications in Drug Discovery, Biocatalysis, and Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی آلی فلزی:کاربردها در کشف داروها، بیوکاتالیز ها و تصویربرداری

Bioorganometallic Chemistry: Applications in Drug Discovery, Biocatalysis, and Imaging
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Gérard Jaouen, and Salmain
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های آریلاسیون کاتالیستی: از آزمایشگاه علمی به فرآیندهای صنعتی
Catalytic Arylation Methods: From the Academic Lab to Industrial Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های آریلاسیون کاتالیستی: از آزمایشگاه علمی به فرآیندهای صنعتی

Catalytic Arylation Methods: From the Academic Lab to Industrial Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Anthony J. Burke and Carolina Silva Marques
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی مدرن آلکینها
Modern Alkyne Chemistry: Catalytic and Atom-Economic Transformations
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی مدرن آلکینها

Modern Alkyne Chemistry: Catalytic and Atom-Economic Transformations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Barry M. Trost and Chao-Jun Li
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربن های N-هتروسیکلیک: ابزار های موثر برای سنتز ارگانومتالیک
N-Heterocyclic Carbenes: Effective Tools for Organometallic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربن های N-هتروسیکلیک: ابزار های موثر برای سنتز ارگانومتالیک

N-Heterocyclic Carbenes: Effective Tools for Organometallic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Steven P. Nolan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی مولکولی
De novo Molecular Design
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی مولکولی

De novo Molecular Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Gisbert Schneider
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو و نانو ساختار اپوکسی / مخلوط لاستیک
Micro and Nanostructured Epoxy/Rubber Blends
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو و نانو ساختار اپوکسی / مخلوط لاستیک

Micro and Nanostructured Epoxy/Rubber Blends
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Sabu Thomas , Christophe Sinturel and Raju Thomas
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیفرانسیل و سیستم های دیفرانسیل-جبری برای مهندسین شیمی
Differential and Differential-Algebraic Systems for the Chemical Engineer: Solving Numerical Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب دیفرانسیل و سیستم های دیفرانسیل-جبری برای مهندسین شیمی

Differential and Differential-Algebraic Systems for the Chemical Engineer: Solving Numerical Problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Guido Buzzi-Ferraris and Flavio Manenti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  واکنش های چند جزئی در سنتز آلی
Multicomponent Reactions in Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب واکنش های چند جزئی در سنتز آلی

Multicomponent Reactions in Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Jieping Zhu , Qian Wang and Meixiang Wang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاتالیزورهای ناهمگن برای فناوری پاک
Heterogeneous Catalysts for Clean Technology: Spectroscopy, Design, and Monitoring
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتالیزورهای ناهمگن برای فناوری پاک

Heterogeneous Catalysts for Clean Technology: Spectroscopy, Design, and Monitoring
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Karen Wilson and Adam F. Lee
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر