موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب به سوی یک نظریه عمومی از طبقه بندی ها
Towards a General Theory of Classifications
نام کتاب:

دانلود کتاب به سوی یک نظریه عمومی از طبقه بندی ها

Towards a General Theory of Classifications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Daniel Parrochia and Pierre Neuville
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رشته توپولوژیکی و منحنی کوانتومی
Topological Strings and Quantum Curves
نام کتاب:

دانلود کتاب رشته توپولوژیکی و منحنی کوانتومی

Topological Strings and Quantum Curves
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Lotte Hollands
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های  توپولوژیکی در مطالعه ارزیابی مسائل مرزی
Topological Methods in the Study of Boundary Value Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های توپولوژیکی در مطالعه ارزیابی مسائل مرزی

Topological Methods in the Study of Boundary Value Problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Josh Benaloh
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مباحث در رمزشناسی (کریپتولوژی)
Topics in Cryptology -- CT-RSA 2014: The Cryptographer's Track at the RSA Conference 2014, San Francisco, CA, USA, February 25-28, 2014
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحث در رمزشناسی (کریپتولوژی)

Topics in Cryptology -- CT-RSA 2014: The Cryptographer's Track at the RSA Conference 2014, San Francisco, CA, USA, February 25-28, 2014
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Josh Benaloh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر کیهان شناسی
Introduction to Cosmology
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر کیهان شناسی

Introduction to Cosmology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Matts Roos
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آشکارسازهای نیمه هادی اشعه ایکس
Semiconductor X-Ray Detectors
نام کتاب:

دانلود کتاب آشکارسازهای نیمه هادی اشعه ایکس

Semiconductor X-Ray Detectors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: B. G. Lowe and R. A. Sareen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیلی هندسه هذلولوی در ابعاد N : مقدمه
Analytic Hyperbolic Geometry in N Dimensions: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیلی هندسه هذلولوی در ابعاد N : مقدمه

Analytic Hyperbolic Geometry in N Dimensions: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Abraham Albert Ungar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تقویت طراحی بتن آرمه با پلیمرهای تقویت شده با الیاف
Strengthening Design of Reinforced Concrete with FRP (Composite Materials)
نام کتاب:

دانلود کتاب تقویت طراحی بتن آرمه با پلیمرهای تقویت شده با الیاف

Strengthening Design of Reinforced Concrete with FRP (Composite Materials)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Hayder A. Rasheed
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی شبکه های عصبی با C #
Exploring Neural Networks with C#
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی شبکه های عصبی با C #

Exploring Neural Networks with C#
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Ryszard Tadeusiewicz , Rituparna Chaki and Nabendu Chaki
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رشد بلور و ارزیابی سیلیکون برای VLSI و ULSI
Crystal Growth and Evaluation of Silicon for VLSI and ULSI
نام کتاب:

دانلود کتاب رشد بلور و ارزیابی سیلیکون برای VLSI و ULSI

Crystal Growth and Evaluation of Silicon for VLSI and ULSI
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Golla Eranna
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی پیرول
Chemistry of Pyrroles
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی پیرول

Chemistry of Pyrroles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Boris A. Trofimov, Al'bina I. Mikhaleva , Elena Yu Schmidt, Lyubov N. Sobenina
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول بتن آرمه
Principles of Reinforced Concrete
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول بتن آرمه

Principles of Reinforced Concrete
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Zhenhai Guo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فن آوری عصبی در امنیت ملی و دفاع
Neurotechnology in National Security and Defense: Practical Considerations, Neuroethical Concerns
نام کتاب:

دانلود کتاب فن آوری عصبی در امنیت ملی و دفاع

Neurotechnology in National Security and Defense: Practical Considerations, Neuroethical Concerns
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: James Giordano
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تکامل تلفن همراه: بینش در اتصال و خدمات
Mobile Evolution: Insights on Connectivity and Service
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل تلفن همراه: بینش در اتصال و خدمات

Mobile Evolution: Insights on Connectivity and Service
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Sebastian Thalanany
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مهندسی سنگریزش
Rock Fall Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی سنگریزش

Rock Fall Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Duncan C. Wyllie
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری های انرژی جایگزین: مقدمه ای با شبیه سازی های رایانه ای
Alternative Energy Technologies: An Introduction with Computer Simulations
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری های انرژی جایگزین: مقدمه ای با شبیه سازی های رایانه ای

Alternative Energy Technologies: An Introduction with Computer Simulations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Gavin Buxton
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دوره مقدماتی فیزیک ذرات
An Introductory Course of Particle Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب دوره مقدماتی فیزیک ذرات

An Introductory Course of Particle Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Palash B. Pal
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات موردی در سیستم های هوشمند
Case Studies in Intelligent Computing: Achievements and Trends
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات موردی در سیستم های هوشمند

Case Studies in Intelligent Computing: Achievements and Trends
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Biju Issac and Nauman Israr
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ریسک زنجیره تامین
Supply Chain Risk Management: An Emerging Discipline
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ریسک زنجیره تامین

Supply Chain Risk Management: An Emerging Discipline
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Gregory L. Schlegel and Robert J. Trent
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پروژه های پلی توپ
Polytope Projects
نام کتاب:

دانلود کتاب پروژه های پلی توپ

Polytope Projects
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Octavian Iordache
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر