موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مواد دمای بالا و مکانیزمها
High Temperature Materials and Mechanisms
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد دمای بالا و مکانیزمها

High Temperature Materials and Mechanisms
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Yoseph Bar-Cohen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 48.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حافظه های نیمه هادی نانو مقیاس: فناوری و کاربرد ها
Nanoscale Semiconductor Memories: Technology and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب حافظه های نیمه هادی نانو مقیاس: فناوری و کاربرد ها

Nanoscale Semiconductor Memories: Technology and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Santosh K. Kurinec and Krzysztof Iniewski
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 38.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای ICP-MS: آموزشی برای مبتدی ها
Practical Guide to ICP-MS: A Tutorial for Beginners
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای ICP-MS: آموزشی برای مبتدی ها

Practical Guide to ICP-MS: A Tutorial for Beginners
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Robert Thomas
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تناوب انرژی
Energy Intermittency
نام کتاب:

دانلود کتاب تناوب انرژی

Energy Intermittency
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Bent Sorensen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 70.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک روش های آماری پیشرفته
Understanding Advanced Statistical Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب درک روش های آماری پیشرفته

Understanding Advanced Statistical Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Peter Westfall and Kevin S. S. Henning
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آغاز به کار با سنسور ها: سنجش جهان با الکترونیک، آردوینو، و راسپبری پی
Make: Getting Started with Sensors: Measure the World with Electronics, Arduino, and Raspberry Pi
نام کتاب:

دانلود کتاب آغاز به کار با سنسور ها: سنجش جهان با الکترونیک، آردوینو، و راسپبری پی

Make: Getting Started with Sensors: Measure the World with Electronics, Arduino, and Raspberry Pi
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Kimmo Karvinen and Tero Karvinen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل تعاونی سیستم های چند عاملی
Cooperative Control of Multi-Agent Systems: A Consensus Region Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل تعاونی سیستم های چند عاملی

Cooperative Control of Multi-Agent Systems: A Consensus Region Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Zhongkui Li and Zhisheng Duan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک کلاسیک
Classical Mechanics, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک کلاسیک

Classical Mechanics, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Tai L. Chow
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های پیچیده: چشم انداز الگوریتمی
Complex Networks: An Algorithmic Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های پیچیده: چشم انداز الگوریتمی

Complex Networks: An Algorithmic Perspective
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Kayhan Erciyes
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر احتمالات
Introduction to Probability
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر احتمالات

Introduction to Probability
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Joseph K. Blitzstein and Jessica Hwang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پراکندگی موج الکترومغناطیسی توسط اشیاء رادار هوایی و زمینی
Electromagnetic Wave Scattering by Aerial and Ground Radar Objects
نام کتاب:

دانلود کتاب پراکندگی موج الکترومغناطیسی توسط اشیاء رادار هوایی و زمینی

Electromagnetic Wave Scattering by Aerial and Ground Radar Objects
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Oleg I. Sukharevsky
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 45.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اکسید های سرامیکی نانوساختار برای کاربرد های ابرخازن
Nanostructured Ceramic Oxides for Supercapacitor Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اکسید های سرامیکی نانوساختار برای کاربرد های ابرخازن

Nanostructured Ceramic Oxides for Supercapacitor Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Avinash Balakrishnan and K.R.V. Subramanian
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنتز سازگار با محیط زیست با استفاده از مایعات یونی
Environmentally Friendly Syntheses Using Ionic Liquids
نام کتاب:

دانلود کتاب سنتز سازگار با محیط زیست با استفاده از مایعات یونی

Environmentally Friendly Syntheses Using Ionic Liquids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Jairton Dupont , Toshiyuki Itoh , Pedro Lozano and Sanjay Malhotra
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عناصر متمایل به توسعه و مجمع
Component- Oriented Development and Assembly: Paradigm, Principles, and Practice using Java
نام کتاب:

دانلود کتاب عناصر متمایل به توسعه و مجمع

Component- Oriented Development and Assembly: Paradigm, Principles, and Practice using Java
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Piram Manickam , S. Sangeetha and S. V. Subrahmanya
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب امنیت آب: اصول، دیدگاه ها و روش ها
Water Security: Principles, Perspectives and Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب امنیت آب: اصول، دیدگاه ها و روش ها

Water Security: Principles, Perspectives and Practices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Bruce Lankford, Karen Bakker , Mark Zeitoun and Declan Conway
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی مدار برای قابلیت اطمینان
Circuit Design for Reliability
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی مدار برای قابلیت اطمینان

Circuit Design for Reliability
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Ricardo Reis , Yu Cao and Gilson Wirth
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استارداست (غبار ستاره ای)،ابرنواخترها و مولکول های حیات
Stardust, Supernovae and the Molecules of Life
نام کتاب:

دانلود کتاب استارداست (غبار ستاره ای)،ابرنواخترها و مولکول های حیات

Stardust, Supernovae and the Molecules of Life
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Richard Boyd
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب ساخت روباتهای ساده
Making Simple Robots
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت روباتهای ساده

Making Simple Robots
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Kathy Ceceri
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه نویسی با R
Hands-On Programming with R: Write Your Own Functions and Simulations
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه نویسی با R

Hands-On Programming with R: Write Your Own Functions and Simulations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Garrett Grolemund
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فضا سازی میز کار: ابزار، فن آوری، و تکنیک های ساخت
The Makerspace Workbench: Tools, Technologies, and Techniques for Making
نام کتاب:

دانلود کتاب فضا سازی میز کار: ابزار، فن آوری، و تکنیک های ساخت

The Makerspace Workbench: Tools, Technologies, and Techniques for Making
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Adam Kemp
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر