موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مبدل های پیشرفته الکترونیک قدرت: مبدل های PWM پردازش ولتاژ AC
Advanced Power Electronics Converters: PWM Converters Processing AC Voltages
نام کتاب:

دانلود کتاب مبدل های پیشرفته الکترونیک قدرت: مبدل های PWM پردازش ولتاژ AC

Advanced Power Electronics Converters: PWM Converters Processing AC Voltages
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Euzeli dos Santos and Edison R. da Silva
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های آماری ناپارامتری با استفاده از R
Nonparametric Statistical Methods Using R
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های آماری ناپارامتری با استفاده از R

Nonparametric Statistical Methods Using R
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: John Kloke and Joseph W. McKean
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  نانوکامپوزیت های پلیمری نانوسلولز: اصول و کاربرد ها
Nanocellulose Polymer Nanocomposites: Fundamentals and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوکامپوزیت های پلیمری نانوسلولز: اصول و کاربرد ها

Nanocellulose Polymer Nanocomposites: Fundamentals and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Vijay Kumar Thakur
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای اویونیکز دیجیتال
Digital Avionics Handbook, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای اویونیکز دیجیتال

Digital Avionics Handbook, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Cary Spitzer , Uma Ferrell and Thomas Ferrell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 24.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ایمنی: یک رویکرد جامع برای ایجاد یک سیستم پایدار
Safety Management: A Comprehensive Approach to Developing a Sustainable System
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ایمنی: یک رویکرد جامع برای ایجاد یک سیستم پایدار

Safety Management: A Comprehensive Approach to Developing a Sustainable System
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Chitram Lutchman , Rohanie Maharaj and Waddah Ghanem
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 22.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی ریاضی: مدل ها، تجزیه و تحلیل و کاربرد ها
Mathematical Modeling: Models, Analysis and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی ریاضی: مدل ها، تجزیه و تحلیل و کاربرد ها

Mathematical Modeling: Models, Analysis and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Sandip Banerjee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برتری خدمات طراحی: افراد و تکنولوژی
Designing Service Excellence: People and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب برتری خدمات طراحی: افراد و تکنولوژی

Designing Service Excellence: People and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Brian Hunt and Toni Ivergard
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  حساس كننده هاي پرتويي  و  رادیوشیمی درمانی  در درمان سرطان
Radiosensitizers and Radiochemotherapy in the Treatment of Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب حساس كننده هاي پرتويي و رادیوشیمی درمانی در درمان سرطان

Radiosensitizers and Radiochemotherapy in the Treatment of Cancer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Shirley Lehnert
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای قطعی برای لینوکس
The Definitive Guide to SUSE Linux Enterprise Server 12
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای قطعی برای لینوکس

The Definitive Guide to SUSE Linux Enterprise Server 12
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Sander van Vugt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نرم افزار TypeScript: کاربرد در مقیاس توسعه جاوا اسکریپت
Pro TypeScript: Application-Scale JavaScript Development
نام کتاب:

دانلود کتاب نرم افزار TypeScript: کاربرد در مقیاس توسعه جاوا اسکریپت

Pro TypeScript: Application-Scale JavaScript Development
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Steve Fenton
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اموختن ++C برای توسعه بازی
Learn C++ for Game Development
نام کتاب:

دانلود کتاب اموختن ++C برای توسعه بازی

Learn C++ for Game Development
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Bruce Sutherland
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور العمل بهار (اسپرینگ)
Spring Recipes: A Problem-Solution Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور العمل بهار (اسپرینگ)

Spring Recipes: A Problem-Solution Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Daniel Rubio, Josh Long , Gary Mak, Marten Deinum
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیومتریال
Biomaterials
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومتریال

Biomaterials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Véronique Migonney
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفرد و کایرال نانو پلاسمونیک
Singular and Chiral Nanoplasmonics
نام کتاب:

دانلود کتاب مفرد و کایرال نانو پلاسمونیک

Singular and Chiral Nanoplasmonics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Svetlana Boriskina and Nikolay I. Zheludev
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثرات آب و هوا بر روی دریای بالتیک
Climate Impacts on the Baltic Sea: From Science to Policy: School of Environmental Research
نام کتاب:

دانلود کتاب اثرات آب و هوا بر روی دریای بالتیک

Climate Impacts on the Baltic Sea: From Science to Policy: School of Environmental Research
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Marcus Reckermann, Keith Brander , Brian R. MacKenzie and Anders Omstedt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوبلورها برمبنای پلی ساکارید
Polysaccharide-Based Nanocrystals: Chemistry and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوبلورها برمبنای پلی ساکارید

Polysaccharide-Based Nanocrystals: Chemistry and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Jin Huang , Peter R. Chang , Ning Lin and Alain Dufresne
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سازماندهی کار و مدیریت منابع انسانی
Work Organization and Human Resource Management
نام کتاب:

دانلود کتاب سازماندهی کار و مدیریت منابع انسانی

Work Organization and Human Resource Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Carolina Machado and J. Paulo Davim
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روند ها در کلوئید و علم رابط XXIII
Trends in Colloid and Interface Science XXIV
نام کتاب:

دانلود کتاب روند ها در کلوئید و علم رابط XXIII

Trends in Colloid and Interface Science XXIV
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Victor Starov and Karel Procházka
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 24.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی کارآمد نانومواد ایمن
Towards Efficient Designing of Safe Nanomaterials
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی کارآمد نانومواد ایمن

Towards Efficient Designing of Safe Nanomaterials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Jerzy Leszczynski, Tomasz Puzyn , Harry Kroto , Paul O'Brien , Harold Craighead and Manoj Shukla
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول کنترل / ماندگاری رادیکال پلیمریزاسیون
Fundamentals of Controlled/Living Radical Polymerization
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول کنترل / ماندگاری رادیکال پلیمریزاسیون

Fundamentals of Controlled/Living Radical Polymerization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Nicolay V Tsarevsky , Brent S Sumerlin , Phlipp Vana, Robson Storey, Yusuf Yagci , Peter Nesvadba
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر