موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پیشروی در خاک های غیر اشباع
Advances in Unsaturated Soils
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشروی در خاک های غیر اشباع

Advances in Unsaturated Soils
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Bernardo Caicedo , Carol Murillo, Laureano Hoyos , Julio Esteban Colmenares and Ivan Rafael Berdugo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 81.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی تعاملی ضروری موبایل:  طراحی کامل رابط در نرم افزار موبایل
Essential Mobile Interaction Design: Perfecting Interface Design in Mobile Apps
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی تعاملی ضروری موبایل: طراحی کامل رابط در نرم افزار موبایل

Essential Mobile Interaction Design: Perfecting Interface Design in Mobile Apps
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Cameron Banga and Josh Weinhold
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک، رایانه، و دفاع موشکی، 1949-2012
Arguments that Count: Physics, Computing, and Missile Defense, 1949-2012
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک، رایانه، و دفاع موشکی، 1949-2012

Arguments that Count: Physics, Computing, and Missile Defense, 1949-2012
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Rebecca Slayton
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تقارن روابط بین ساختارهای بلوری
Symmetry Relationships between Crystal Structures: Applications of Crystallographic Group Theory in Crystal Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب تقارن روابط بین ساختارهای بلوری

Symmetry Relationships between Crystal Structures: Applications of Crystallographic Group Theory in Crystal Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Ulrich Müller
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  الکترون ها در مولکول ها: از اصول اساسی تا الکترونیک مولکولی
Electrons in Molecules: From Basic Principles to Molecular Electronics
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترون ها در مولکول ها: از اصول اساسی تا الکترونیک مولکولی

Electrons in Molecules: From Basic Principles to Molecular Electronics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jean-Pierre Launay and Michel Verdaguer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سن کوانتومی
The Quantum Age: How the Physics of the Very Small has Transformed Our Lives
نام کتاب:

دانلود کتاب سن کوانتومی

The Quantum Age: How the Physics of the Very Small has Transformed Our Lives
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Brian Clegg
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولید سلولی: کاهش ریسک و عدم اطمینان
Cellular Manufacturing: Mitigating Risk and Uncertainty
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید سلولی: کاهش ریسک و عدم اطمینان

Cellular Manufacturing: Mitigating Risk and Uncertainty
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: John X. Wang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرمت و بازسازی بتن برای EN 1504: تشخیص، طراحی، اصول و تمرین
Concrete Repair to EN 1504: Diagnosis, Design, Principles and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مرمت و بازسازی بتن برای EN 1504: تشخیص، طراحی، اصول و تمرین

Concrete Repair to EN 1504: Diagnosis, Design, Principles and Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Michael Raupach and Till Büttner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 45.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خاک زیر پا: امکانات نامحدود برای منابع محدود
The Soil Underfoot: Infinite Possibilities for a Finite Resource
نام کتاب:

دانلود کتاب خاک زیر پا: امکانات نامحدود برای منابع محدود

The Soil Underfoot: Infinite Possibilities for a Finite Resource
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: G. Jock Churchman and Edward R. Landa
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 51.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و کنترل سیستم های پیشرانش خودرو
Design and Control of Automotive Propulsion Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و کنترل سیستم های پیشرانش خودرو

Design and Control of Automotive Propulsion Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Zongxuan Sun and Guoming G. Zhu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملکرد بالای کروماتوگرافی مایع در تحلیل فیتوشیمیایی
High Performance Liquid Chromatography in Phytochemical Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب عملکرد بالای کروماتوگرافی مایع در تحلیل فیتوشیمیایی

High Performance Liquid Chromatography in Phytochemical Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Monika Waksmundzka-Hajnos and Joseph Sherma
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 13.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای کامل برنامه نویسی موبایل iOS
iOS UICollectionView: The Complete Guide (Mobile Programming)
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کامل برنامه نویسی موبایل iOS

iOS UICollectionView: The Complete Guide (Mobile Programming)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Ash Furrow
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عمومی ریاضیات فنی با حساب دیفرانسیل و انتگرال
Basic Technical Mathematics with Calculus Plus
نام کتاب:

دانلود کتاب عمومی ریاضیات فنی با حساب دیفرانسیل و انتگرال

Basic Technical Mathematics with Calculus Plus
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Allyn J. Washington
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 30.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MATLAB
MATLAB For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب MATLAB

MATLAB For Dummies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jim Sizemore and John Paul Mueller
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب، ترکیبیات: مقدمه
Combinatorics: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب، ترکیبیات: مقدمه

Combinatorics: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Theodore G. Faticoni
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص مقاومت شیشه و سرامیک
Strength Properties of Glass and Ceramics
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص مقاومت شیشه و سرامیک

Strength Properties of Glass and Ceramics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: John W. Pepi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی مهندسی مکانیک
Shigley's Mechanical Engineering Design
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی مهندسی مکانیک

Shigley's Mechanical Engineering Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Richard Budynas and Keith Nisbett
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای صاحب خانه برای سیم کشی برق
The Homeowner's DIY Guide to Electrical Wiring
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای صاحب خانه برای سیم کشی برق

The Homeowner's DIY Guide to Electrical Wiring
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: David Herres
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چاپ سه بعدی
3D Printing with Autodesk 123D, Tinkercad, and MakerBot
نام کتاب:

دانلود کتاب چاپ سه بعدی

3D Printing with Autodesk 123D, Tinkercad, and MakerBot
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Lydia Cline
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 42.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 5 گام به شیمی پیشرفته
5 Steps to a 5 AP Chemistry, 2015 Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب 5 گام به شیمی پیشرفته

5 Steps to a 5 AP Chemistry, 2015 Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: John T. Moore and Richard H. Langley
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر