موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  پردازش و انتقال ویدئو سه بعدی
3D Video Processing and Transmission
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش و انتقال ویدئو سه بعدی

3D Video Processing and Transmission
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Theresa Hill
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توانمند سازی کاربران از طریق طراحی: مطالعات میان رشته ای و روش های ترکیبی برای محصولات و  فن آوری خدمات
Empowering Users through Design: Interdisciplinary Studies and Combined Approaches for Technological Products and Services
نام کتاب:

دانلود کتاب توانمند سازی کاربران از طریق طراحی: مطالعات میان رشته ای و روش های ترکیبی برای محصولات و فن آوری خدمات

Empowering Users through Design: Interdisciplinary Studies and Combined Approaches for Technological Products and Services
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: David Bihanic
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات با کاربردها در مدیریت، علوم  طبیعی و اجتماعی
Mathematics with Applications In the Management, Natural and Social Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات با کاربردها در مدیریت، علوم طبیعی و اجتماعی

Mathematics with Applications In the Management, Natural and Social Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Margaret L. Lial, Thomas W. Hungerford , John P. Holcomb and Bernadette Mullins
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیروی محرکه هواپیما
Aircraft Propulsion
نام کتاب:

دانلود کتاب نیروی محرکه هواپیما

Aircraft Propulsion
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Saeed Farokhi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توقف تدریجی در کریستالوگرافی: چشم انداز مدرن
Phasing in Crystallography: A Modern Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب توقف تدریجی در کریستالوگرافی: چشم انداز مدرن

Phasing in Crystallography: A Modern Perspective
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Carmelo Giacovazzo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوپزشکی
Nanomedicine Principles of Nanomedicine
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوپزشکی

Nanomedicine Principles of Nanomedicine
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: by Yi Ge, Songjun Li, Shenqi Wang and Richard Moore (Ed
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش خدمات سرور  SQL
Learning SQL Server Reporting Services 2012
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش خدمات سرور SQL

Learning SQL Server Reporting Services 2012
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Jayaram Krishnaswamy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات ترجمه در بیوفتونیک
Translational Research in Biophotonics: Four National Cancer Institute Case Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات ترجمه در بیوفتونیک

Translational Research in Biophotonics: Four National Cancer Institute Case Studies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Robert J. Nordstrom
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 28.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در  علوم مواد پلیمر: تحقیق، توسعه و کاربردها
Progress in Polymer Materials Science: Research, Development and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در علوم مواد پلیمر: تحقیق، توسعه و کاربردها

Progress in Polymer Materials Science: Research, Development and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Gennady E. Zaikov , Oleg V. Stoyanov and Elena I. Kulish
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکوگنوزی دریایی: روند ها و کاربردها
Marine Pharmacognosy: Trends and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکوگنوزی دریایی: روند ها و کاربردها

Marine Pharmacognosy: Trends and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Se-Kwon Kim
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های پژوهش و آمار
Research Methods and Statistics
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های پژوهش و آمار

Research Methods and Statistics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Bernard C. Beins and Maureen A. McCarthy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپتیک برق با ولتاژ بالا: لیزر و کاربردها
High-Power Optics: Lasers and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتیک برق با ولتاژ بالا: لیزر و کاربردها

High-Power Optics: Lasers and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Victor V. Apollonov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در نانو اپتیک غیر خطی
Progress in Nonlinear Nano-Optics
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در نانو اپتیک غیر خطی

Progress in Nonlinear Nano-Optics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Shuji Sakabe , Christoph Lienau and Rüdiger Grunwald
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول علم سیستم ها
Principles of Systems Science
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول علم سیستم ها

Principles of Systems Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: George E. Mobus and Michael C. Kalton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سایه های آسمانی: گرفتگی ها، گذر ها، و مخفی شدن ها
Celestial Shadows: Eclipses, Transits, and Occultations
نام کتاب:

دانلود کتاب سایه های آسمانی: گرفتگی ها، گذر ها، و مخفی شدن ها

Celestial Shadows: Eclipses, Transits, and Occultations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: John Westfall and William Sheehan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 31.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قفل گشایی اسرار از ستاره های کوتوله سفید
Unlocking the Secrets of White Dwarf Stars
نام کتاب:

دانلود کتاب قفل گشایی اسرار از ستاره های کوتوله سفید

Unlocking the Secrets of White Dwarf Stars
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Hugh Van Horn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب نانو الگودهی و ابزار های نانو مقیاس برای کاربرد های بیولوژیکی (ابزار ها، مدارات، و سیستم ها)
Nanopatterning and Nanoscale Devices for Biological Applications (Devices, Circuits, and Systems)
نام کتاب:

دانلود کتاب نانو الگودهی و ابزار های نانو مقیاس برای کاربرد های بیولوژیکی (ابزار ها، مدارات، و سیستم ها)

Nanopatterning and Nanoscale Devices for Biological Applications (Devices, Circuits, and Systems)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Seila Selimovic
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قانون دریایی
Maritime Law
نام کتاب:

دانلود کتاب قانون دریایی

Maritime Law
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی کشتی
نویسنده: Yvonne Baatz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست تمرین ریاضیات سطح 4
Mathematics Practice Tests Level 4
نام کتاب:

دانلود کتاب تست تمرین ریاضیات سطح 4

Mathematics Practice Tests Level 4
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Scholastic
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوآوری تولید: استفاده از هیدروکلوئیدها برای سفت شدن و، ژل، و امولسیون
Cooking Innovations: Using Hydrocolloids for Thickening, Gelling, and Emulsification
نام کتاب:

دانلود کتاب نوآوری تولید: استفاده از هیدروکلوئیدها برای سفت شدن و، ژل، و امولسیون

Cooking Innovations: Using Hydrocolloids for Thickening, Gelling, and Emulsification
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Amos Nussinovitch and Madoka Hirashima
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 39.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر