موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اصول انتشاری سیستم طیف سنجی نوری
Fundamentals of Dispersive Optical Spectroscopy Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول انتشاری سیستم طیف سنجی نوری

Fundamentals of Dispersive Optical Spectroscopy Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Wilfried Neumann
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهترین روش تعمیر و نگهداری
Maintenance Best Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب بهترین روش تعمیر و نگهداری

Maintenance Best Practices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Ramesh Gulati
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول اپتیک هندسی
Fundamentals of Geometrical Optics
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول اپتیک هندسی

Fundamentals of Geometrical Optics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Virendra N. Mahajan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش سیگنال های ماهواره ای نوری و افزایش
Optical Satellite Signal Processing and Enhancement
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش سیگنال های ماهواره ای نوری و افزایش

Optical Satellite Signal Processing and Enhancement
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Shen-en Qian
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 26.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انحراف تجزیه و تحلیل و کنترل نور
Stray Light Analysis and Control
نام کتاب:

دانلود کتاب انحراف تجزیه و تحلیل و کنترل نور

Stray Light Analysis and Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Eric Fest
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرتو لیزر متریک کیفیت
Laser Beam Quality Metrics
نام کتاب:

دانلود کتاب پرتو لیزر متریک کیفیت

Laser Beam Quality Metrics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: T. Sean Ross
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی راکتور های چند فازی
Design of Multiphase Reactors
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی راکتور های چند فازی

Design of Multiphase Reactors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Vishwas G. Pangarkar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیارک ها، شهاب سنگ، و ستاره های دنباله دار
Asteroids, Meteorites, and Comets
نام کتاب:

دانلود کتاب سیارک ها، شهاب سنگ، و ستاره های دنباله دار

Asteroids, Meteorites, and Comets
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Linda T. Elkins-Tanton
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه میدان کوانتومی
Quantum Field Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه میدان کوانتومی

Quantum Field Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Mark Srednicki
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیگنال الکترونیک آنالوگ و مختلط
Analog and Mixed-Signal Electronics
نام کتاب:

دانلود کتاب سیگنال الکترونیک آنالوگ و مختلط

Analog and Mixed-Signal Electronics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Karl Stephan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد پلیمری با فعالیت ضد میکروبی: از سنتز به کاربردها
Polymeric Materials with Antimicrobial Activity: From Synthesis to Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد پلیمری با فعالیت ضد میکروبی: از سنتز به کاربردها

Polymeric Materials with Antimicrobial Activity: From Synthesis to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Alexandra Muñoz-Bonilla , María L. Cerrada , Marta Fernández-García , Ben Zhong Tang , Marcos Fernández-García
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی سطوح حداقل
A Survey of Minimal Surfaces
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی سطوح حداقل

A Survey of Minimal Surfaces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Robert Osserman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات شیمی معدنی: برای دانشجویان داروسازی، علوم دارویی و شیمی دارویی
Essentials of Inorganic Chemistry: For Students of Pharmacy, Pharmaceutical Sciences and Medicinal Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات شیمی معدنی: برای دانشجویان داروسازی، علوم دارویی و شیمی دارویی

Essentials of Inorganic Chemistry: For Students of Pharmacy, Pharmaceutical Sciences and Medicinal Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Katja A. Strohfeldt
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای علم و فناوری نشت نفت
Handbook of Oil Spill Science and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای علم و فناوری نشت نفت

Handbook of Oil Spill Science and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Merv Fingas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 35.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک جهان ما
Understanding Our Universe
نام کتاب:

دانلود کتاب درک جهان ما

Understanding Our Universe
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Stacy Palen , Laura Kay , Bradford Smith and George Blumenthal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پردازش و انتقال ویدئو سه بعدی
3D Video Processing and Transmission
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش و انتقال ویدئو سه بعدی

3D Video Processing and Transmission
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Theresa Hill
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توانمند سازی کاربران از طریق طراحی: مطالعات میان رشته ای و روش های ترکیبی برای محصولات و  فن آوری خدمات
Empowering Users through Design: Interdisciplinary Studies and Combined Approaches for Technological Products and Services
نام کتاب:

دانلود کتاب توانمند سازی کاربران از طریق طراحی: مطالعات میان رشته ای و روش های ترکیبی برای محصولات و فن آوری خدمات

Empowering Users through Design: Interdisciplinary Studies and Combined Approaches for Technological Products and Services
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: David Bihanic
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات با کاربردها در مدیریت، علوم  طبیعی و اجتماعی
Mathematics with Applications In the Management, Natural and Social Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات با کاربردها در مدیریت، علوم طبیعی و اجتماعی

Mathematics with Applications In the Management, Natural and Social Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Margaret L. Lial, Thomas W. Hungerford , John P. Holcomb and Bernadette Mullins
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیروی محرکه هواپیما
Aircraft Propulsion
نام کتاب:

دانلود کتاب نیروی محرکه هواپیما

Aircraft Propulsion
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Saeed Farokhi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توقف تدریجی در کریستالوگرافی: چشم انداز مدرن
Phasing in Crystallography: A Modern Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب توقف تدریجی در کریستالوگرافی: چشم انداز مدرن

Phasing in Crystallography: A Modern Perspective
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Carmelo Giacovazzo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر