موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب عملیات تصفیه آب: مفاهیم ریاضی و محاسبات
Water Treatment Operations Math Concepts and Calculations
نام کتاب:

دانلود کتاب عملیات تصفیه آب: مفاهیم ریاضی و محاسبات

Water Treatment Operations Math Concepts and Calculations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Frank R. Spellman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفتها در کروماتوگرافی
Advances in Chromatography
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفتها در کروماتوگرافی

Advances in Chromatography
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Eli Grushka and Nelu Grinberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایجاد سطوح: هندسه کینماتیک ماشینکاری سطح
Generation of Surfaces: Kinematic Geometry of Surface Machining
نام کتاب:

دانلود کتاب ایجاد سطوح: هندسه کینماتیک ماشینکاری سطح

Generation of Surfaces: Kinematic Geometry of Surface Machining
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: Stephen P. Radzevich
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 45 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات موردی در ایمنی رایانه
Case Studies in Secure Computing: Achievements and Trends
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات موردی در ایمنی رایانه

Case Studies in Secure Computing: Achievements and Trends
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Biju Issac and Nauman Israr
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست و  علوم زیستی الهام گرفته از نانومواد
Bio- and Bioinspired Nanomaterials
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست و علوم زیستی الهام گرفته از نانومواد

Bio- and Bioinspired Nanomaterials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Daniel Ruiz-Molina, Fernando Novio and Claudio Roscini
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معرفی نرم افزار برای مهندسین شیمی
Introduction to Software for Chemical Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب معرفی نرم افزار برای مهندسین شیمی

Introduction to Software for Chemical Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Mariano Martín Martín
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 29.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیاز اطلاعات برای مدیریت آب
Information Needs for Water Management
نام کتاب:

دانلود کتاب نیاز اطلاعات برای مدیریت آب

Information Needs for Water Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Jos G. Timmerman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنجش فشاری برای رادار شهری
Compressive Sensing for Urban Radar
نام کتاب:

دانلود کتاب سنجش فشاری برای رادار شهری

Compressive Sensing for Urban Radar
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Moeness Amin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 36.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محاسبات طراحی عملی برای آب های زیرزمینی و اصلاح خاک
Practical Design Calculations for Groundwater and Soil Remediation, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب محاسبات طراحی عملی برای آب های زیرزمینی و اصلاح خاک

Practical Design Calculations for Groundwater and Soil Remediation, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Jeff Kuo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از استراتژی کسب و کار تا فناوری اطلاعات نقشه راه
From Business Strategy to Information Technology Roadmap: A Practical Guide for Executives and Board Members
نام کتاب:

دانلود کتاب از استراتژی کسب و کار تا فناوری اطلاعات نقشه راه

From Business Strategy to Information Technology Roadmap: A Practical Guide for Executives and Board Members
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Tiffany Pham , David K. Pham and Andrew Pham
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجهیزات یکپارچه برق و شبیه سازی TCAD
Integrated Power Devices and TCAD Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب تجهیزات یکپارچه برق و شبیه سازی TCAD

Integrated Power Devices and TCAD Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Yue Fu , Zhanming Li , Wai Tung Ng and Johnny K.O. Sin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 34.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فعل و انفعالات زیستی نانومواد
Biointeractions of Nanomaterials
نام کتاب:

دانلود کتاب فعل و انفعالات زیستی نانومواد

Biointeractions of Nanomaterials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Vijaykumar B. Sutariya and Yashwant Pathak
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت حوضه رودخانه در قرن بیست و یکم
River Basin Management in the Twenty-First Century: Understanding People and Place
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت حوضه رودخانه در قرن بیست و یکم

River Basin Management in the Twenty-First Century: Understanding People and Place
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Victor Roy Squires , Hugh Martin Milner and Katherine Anne Daniell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تیمار اولتراسونیک ذوب آلیاژ سبک
Ultrasonic Treatment of Light Alloy Melts, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تیمار اولتراسونیک ذوب آلیاژ سبک

Ultrasonic Treatment of Light Alloy Melts, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: Georgy I. Eskin and Dmitry G. Eskin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرمایه گذاری و قیمت گذاری آب و پساب: تغییر چشم انداز
Water and Wastewater Finance and Pricing: The Changing Landscape, Fourth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سرمایه گذاری و قیمت گذاری آب و پساب: تغییر چشم انداز

Water and Wastewater Finance and Pricing: The Changing Landscape, Fourth Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: George A. Raftelis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 39 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه پایدار الکتروشیمیایی فعال: دستگاه ها، مواد و مکانیزم برای تبدیل انرژی
Electrochemically Enabled Sustainability: Devices, Materials and Mechanisms for Energy Conversion
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه پایدار الکتروشیمیایی فعال: دستگاه ها، مواد و مکانیزم برای تبدیل انرژی

Electrochemically Enabled Sustainability: Devices, Materials and Mechanisms for Energy Conversion
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Kwong-Yu Chan and Chi-Ying Vanessa Li
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موضوع تاریک: مقدمه
Dark Matter: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب موضوع تاریک: مقدمه

Dark Matter: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Debasish Majumdar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردهای پزشکی هوش مصنوعی
Medical Applications of Artificial Intelligence
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردهای پزشکی هوش مصنوعی

Medical Applications of Artificial Intelligence
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Arvin Agah
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 29.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت ناب IT
Making IT Lean: Applying Lean Practices to the Work of IT
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت ناب IT

Making IT Lean: Applying Lean Practices to the Work of IT
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Howard Williams and Rebecca Duray
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آنالیز خوشه ای روبوست و انتخاب متغیر
Robust Cluster Analysis and Variable Selection
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز خوشه ای روبوست و انتخاب متغیر

Robust Cluster Analysis and Variable Selection
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gunter Ritter
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر