موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اپتیک برق با ولتاژ بالا: لیزر و کاربردها
High-Power Optics: Lasers and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتیک برق با ولتاژ بالا: لیزر و کاربردها

High-Power Optics: Lasers and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Victor V. Apollonov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در نانو اپتیک غیر خطی
Progress in Nonlinear Nano-Optics
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در نانو اپتیک غیر خطی

Progress in Nonlinear Nano-Optics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Shuji Sakabe , Christoph Lienau and Rüdiger Grunwald
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول علم سیستم ها
Principles of Systems Science
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول علم سیستم ها

Principles of Systems Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: George E. Mobus and Michael C. Kalton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سایه های آسمانی: گرفتگی ها، گذر ها، و مخفی شدن ها
Celestial Shadows: Eclipses, Transits, and Occultations
نام کتاب:

دانلود کتاب سایه های آسمانی: گرفتگی ها، گذر ها، و مخفی شدن ها

Celestial Shadows: Eclipses, Transits, and Occultations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: John Westfall and William Sheehan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 31.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قفل گشایی اسرار از ستاره های کوتوله سفید
Unlocking the Secrets of White Dwarf Stars
نام کتاب:

دانلود کتاب قفل گشایی اسرار از ستاره های کوتوله سفید

Unlocking the Secrets of White Dwarf Stars
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Hugh Van Horn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب نانو الگودهی و ابزار های نانو مقیاس برای کاربرد های بیولوژیکی (ابزار ها، مدارات، و سیستم ها)
Nanopatterning and Nanoscale Devices for Biological Applications (Devices, Circuits, and Systems)
نام کتاب:

دانلود کتاب نانو الگودهی و ابزار های نانو مقیاس برای کاربرد های بیولوژیکی (ابزار ها، مدارات، و سیستم ها)

Nanopatterning and Nanoscale Devices for Biological Applications (Devices, Circuits, and Systems)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Seila Selimovic
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قانون دریایی
Maritime Law
نام کتاب:

دانلود کتاب قانون دریایی

Maritime Law
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی کشتی
نویسنده: Yvonne Baatz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست تمرین ریاضیات سطح 4
Mathematics Practice Tests Level 4
نام کتاب:

دانلود کتاب تست تمرین ریاضیات سطح 4

Mathematics Practice Tests Level 4
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Scholastic
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوآوری تولید: استفاده از هیدروکلوئیدها برای سفت شدن و، ژل، و امولسیون
Cooking Innovations: Using Hydrocolloids for Thickening, Gelling, and Emulsification
نام کتاب:

دانلود کتاب نوآوری تولید: استفاده از هیدروکلوئیدها برای سفت شدن و، ژل، و امولسیون

Cooking Innovations: Using Hydrocolloids for Thickening, Gelling, and Emulsification
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Amos Nussinovitch and Madoka Hirashima
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 39.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فناوری نانو دربیوسنسورها
Biosensors Nanotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری نانو دربیوسنسورها

Biosensors Nanotechnology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Ashutosh Tiwari and Anthony P. F. Turne
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آلکین ها در Cycloadditions (تشکیل مولکول حلقوی)
Alkynes in Cycloadditions
نام کتاب:

دانلود کتاب آلکین ها در Cycloadditions (تشکیل مولکول حلقوی)

Alkynes in Cycloadditions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Irina A. Maretina, Boris I. Ionin and John C. Tebby
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توابع پنجره ای و کاربرد آنها در پردازش سیگنال
Window Functions and Their Applications in Signal Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب توابع پنجره ای و کاربرد آنها در پردازش سیگنال

Window Functions and Their Applications in Signal Processing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: K. M. M. Prabhu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  شکست های ناشی از نور در نیمه هادی ها
Light-Induced Defects in Semiconductors
نام کتاب:

دانلود کتاب شکست های ناشی از نور در نیمه هادی ها

Light-Induced Defects in Semiconductors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Kazuo Morigaki , Harumi Hikita and Chisato Ogihara
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست آزمایشگاهی بافت سلولی: روش ها و پروتکل
Cellular In Vitro Testing: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تست آزمایشگاهی بافت سلولی: روش ها و پروتکل

Cellular In Vitro Testing: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: John Haycock, Arti Ahluwalia and J. Malcolm Wilkinson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی هیدروژن برای مبتدی ها
Hydrogen Energy for Beginners
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی هیدروژن برای مبتدی ها

Hydrogen Energy for Beginners
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Alexander Gavrilyuk
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محاسبه مدلهای ریاضی برای فرایندهای صنعتی
Computation of Mathematical Models for Complex Industrial Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب محاسبه مدلهای ریاضی برای فرایندهای صنعتی

Computation of Mathematical Models for Complex Industrial Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Yu-Chu Tian , Tonghua Zhang, Hongmei Yao and Moses O Tadé
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقاط کوانتومی تلورید کادمیوم: پیشرفت ها و کاربرد ها
Cadmium Telluride Quantum Dots: Advances and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نقاط کوانتومی تلورید کادمیوم: پیشرفت ها و کاربرد ها

Cadmium Telluride Quantum Dots: Advances and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: John Donegan and Yury Rakovich
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کارایی Wi-Fi در بهداشت و درمان
Wi-Fi Enabled Healthcare
نام کتاب:

دانلود کتاب کارایی Wi-Fi در بهداشت و درمان

Wi-Fi Enabled Healthcare
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Ali Youssef, Douglas McDonald, Jon Linton, Bob Zemke and Aaron Earle
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امنیت آب: اصول، دیدگاه، و شیوه ها
Water Security: Principles, Perspectives, and Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب امنیت آب: اصول، دیدگاه، و شیوه ها

Water Security: Principles, Perspectives, and Practices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Bruce Lankford, Karen Bakker, Mark Zeitoun, and Declan Conway
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیمرها برای کاربردهای بسته بندی
Polymers for Packaging Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمرها برای کاربردهای بسته بندی

Polymers for Packaging Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Sajid Alavi , Sabu Thomas, K. P. Sandeep, Nandakumar Kalarikkal , Jini Varghese and Srinivasarao Yaragalla
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر