موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فیزیک فراکتال سنتز پلیمر
The Fractal Physics of Polymer Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک فراکتال سنتز پلیمر

The Fractal Physics of Polymer Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: G. V. Kozlov , A. K. Mikitaev and Gennady Efremovich Zaikov
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبخیر و تعرق: اصول و کاربردها برای مدیریت آب
Evapotranspiration: Principles and Applications for Water Management
نام کتاب:

دانلود کتاب تبخیر و تعرق: اصول و کاربردها برای مدیریت آب

Evapotranspiration: Principles and Applications for Water Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Megh R Goyal and Eric W. Harmsen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفاهیم پیشرفته در فتوولتائیک (سلول خورشیدی)
Advanced Concepts in Photovoltaics
نام کتاب:

دانلود کتاب مفاهیم پیشرفته در فتوولتائیک (سلول خورشیدی)

Advanced Concepts in Photovoltaics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Arthur J. Nozik , Gavin Conibeer , Matthew C Beard and Laurie Peter
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  انطباق راننده با اطلاعات و سیستم های کمکی
Driver Adaptation to Information and Assistance Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب انطباق راننده با اطلاعات و سیستم های کمکی

Driver Adaptation to Information and Assistance Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Alan Stevens, Corinne Brusque and Joseph Krems
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم اطلاعات جغرافیایی: تکنیک ها، نرم افزار ها و فن آوری ها
Geographic Information Systems: Techniques, Applications and Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم اطلاعات جغرافیایی: تکنیک ها، نرم افزار ها و فن آوری ها

Geographic Information Systems: Techniques, Applications and Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » GIS سنجش از راه دور
نویسنده: Dayna Nielson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لانتانیم: ترکیبات، تولید و کاربردها
Lanthanum: Compounds, Production and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب لانتانیم: ترکیبات، تولید و کاربردها

Lanthanum: Compounds, Production and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Ryan J. Moore
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کامپوزیت های ماتریس فلزی: تمرکز بر آلیاژ و شبکه دینامیک
Metal Matrix Composites: Focus on Alloys and Lattice Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب کامپوزیت های ماتریس فلزی: تمرکز بر آلیاژ و شبکه دینامیک

Metal Matrix Composites: Focus on Alloys and Lattice Dynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Suzanne N. Fitzgerald
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل معادلات ساختاری
Handbook of Structural Equation Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل معادلات ساختاری

Handbook of Structural Equation Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Rick H. Hoyle
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم  نانو و نانو مهندسی: پیشرفت ها و کاربرد ها
Nanoscience and Nanoengineering: Advances and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم نانو و نانو مهندسی: پیشرفت ها و کاربرد ها

Nanoscience and Nanoengineering: Advances and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Ajit D. Kelkar , Daniel J.C. Herr and James G. Ryan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملیات تصفیه آب: مفاهیم ریاضی و محاسبات
Water Treatment Operations Math Concepts and Calculations
نام کتاب:

دانلود کتاب عملیات تصفیه آب: مفاهیم ریاضی و محاسبات

Water Treatment Operations Math Concepts and Calculations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Frank R. Spellman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفتها در کروماتوگرافی
Advances in Chromatography
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفتها در کروماتوگرافی

Advances in Chromatography
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Eli Grushka and Nelu Grinberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایجاد سطوح: هندسه کینماتیک ماشینکاری سطح
Generation of Surfaces: Kinematic Geometry of Surface Machining
نام کتاب:

دانلود کتاب ایجاد سطوح: هندسه کینماتیک ماشینکاری سطح

Generation of Surfaces: Kinematic Geometry of Surface Machining
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: Stephen P. Radzevich
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 45 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات موردی در ایمنی رایانه
Case Studies in Secure Computing: Achievements and Trends
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات موردی در ایمنی رایانه

Case Studies in Secure Computing: Achievements and Trends
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Biju Issac and Nauman Israr
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست و  علوم زیستی الهام گرفته از نانومواد
Bio- and Bioinspired Nanomaterials
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست و علوم زیستی الهام گرفته از نانومواد

Bio- and Bioinspired Nanomaterials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Daniel Ruiz-Molina, Fernando Novio and Claudio Roscini
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معرفی نرم افزار برای مهندسین شیمی
Introduction to Software for Chemical Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب معرفی نرم افزار برای مهندسین شیمی

Introduction to Software for Chemical Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Mariano Martín Martín
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 29.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیاز اطلاعات برای مدیریت آب
Information Needs for Water Management
نام کتاب:

دانلود کتاب نیاز اطلاعات برای مدیریت آب

Information Needs for Water Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Jos G. Timmerman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنجش فشاری برای رادار شهری
Compressive Sensing for Urban Radar
نام کتاب:

دانلود کتاب سنجش فشاری برای رادار شهری

Compressive Sensing for Urban Radar
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Moeness Amin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 36.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محاسبات طراحی عملی برای آب های زیرزمینی و اصلاح خاک
Practical Design Calculations for Groundwater and Soil Remediation, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب محاسبات طراحی عملی برای آب های زیرزمینی و اصلاح خاک

Practical Design Calculations for Groundwater and Soil Remediation, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Jeff Kuo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از استراتژی کسب و کار تا فناوری اطلاعات نقشه راه
From Business Strategy to Information Technology Roadmap: A Practical Guide for Executives and Board Members
نام کتاب:

دانلود کتاب از استراتژی کسب و کار تا فناوری اطلاعات نقشه راه

From Business Strategy to Information Technology Roadmap: A Practical Guide for Executives and Board Members
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Tiffany Pham , David K. Pham and Andrew Pham
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجهیزات یکپارچه برق و شبیه سازی TCAD
Integrated Power Devices and TCAD Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب تجهیزات یکپارچه برق و شبیه سازی TCAD

Integrated Power Devices and TCAD Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Yue Fu , Zhanming Li , Wai Tung Ng and Johnny K.O. Sin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 34.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر