موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب انرژی هیدروژن برای مبتدی ها
Hydrogen Energy for Beginners
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی هیدروژن برای مبتدی ها

Hydrogen Energy for Beginners
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Alexander Gavrilyuk
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محاسبه مدلهای ریاضی برای فرایندهای صنعتی
Computation of Mathematical Models for Complex Industrial Processes
نام کتاب:

دانلود کتاب محاسبه مدلهای ریاضی برای فرایندهای صنعتی

Computation of Mathematical Models for Complex Industrial Processes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Yu-Chu Tian , Tonghua Zhang, Hongmei Yao and Moses O Tadé
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقاط کوانتومی تلورید کادمیوم: پیشرفت ها و کاربرد ها
Cadmium Telluride Quantum Dots: Advances and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نقاط کوانتومی تلورید کادمیوم: پیشرفت ها و کاربرد ها

Cadmium Telluride Quantum Dots: Advances and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: John Donegan and Yury Rakovich
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کارایی Wi-Fi در بهداشت و درمان
Wi-Fi Enabled Healthcare
نام کتاب:

دانلود کتاب کارایی Wi-Fi در بهداشت و درمان

Wi-Fi Enabled Healthcare
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Ali Youssef, Douglas McDonald, Jon Linton, Bob Zemke and Aaron Earle
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امنیت آب: اصول، دیدگاه، و شیوه ها
Water Security: Principles, Perspectives, and Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب امنیت آب: اصول، دیدگاه، و شیوه ها

Water Security: Principles, Perspectives, and Practices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Bruce Lankford, Karen Bakker, Mark Zeitoun, and Declan Conway
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیمرها برای کاربردهای بسته بندی
Polymers for Packaging Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمرها برای کاربردهای بسته بندی

Polymers for Packaging Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Sajid Alavi , Sabu Thomas, K. P. Sandeep, Nandakumar Kalarikkal , Jini Varghese and Srinivasarao Yaragalla
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک فراکتال سنتز پلیمر
The Fractal Physics of Polymer Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک فراکتال سنتز پلیمر

The Fractal Physics of Polymer Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: G. V. Kozlov , A. K. Mikitaev and Gennady Efremovich Zaikov
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبخیر و تعرق: اصول و کاربردها برای مدیریت آب
Evapotranspiration: Principles and Applications for Water Management
نام کتاب:

دانلود کتاب تبخیر و تعرق: اصول و کاربردها برای مدیریت آب

Evapotranspiration: Principles and Applications for Water Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Megh R Goyal and Eric W. Harmsen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفاهیم پیشرفته در فتوولتائیک (سلول خورشیدی)
Advanced Concepts in Photovoltaics
نام کتاب:

دانلود کتاب مفاهیم پیشرفته در فتوولتائیک (سلول خورشیدی)

Advanced Concepts in Photovoltaics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Arthur J. Nozik , Gavin Conibeer , Matthew C Beard and Laurie Peter
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  انطباق راننده با اطلاعات و سیستم های کمکی
Driver Adaptation to Information and Assistance Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب انطباق راننده با اطلاعات و سیستم های کمکی

Driver Adaptation to Information and Assistance Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Alan Stevens, Corinne Brusque and Joseph Krems
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم اطلاعات جغرافیایی: تکنیک ها، نرم افزار ها و فن آوری ها
Geographic Information Systems: Techniques, Applications and Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم اطلاعات جغرافیایی: تکنیک ها، نرم افزار ها و فن آوری ها

Geographic Information Systems: Techniques, Applications and Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » GIS سنجش از راه دور
نویسنده: Dayna Nielson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لانتانیم: ترکیبات، تولید و کاربردها
Lanthanum: Compounds, Production and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب لانتانیم: ترکیبات، تولید و کاربردها

Lanthanum: Compounds, Production and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Ryan J. Moore
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کامپوزیت های ماتریس فلزی: تمرکز بر آلیاژ و شبکه دینامیک
Metal Matrix Composites: Focus on Alloys and Lattice Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب کامپوزیت های ماتریس فلزی: تمرکز بر آلیاژ و شبکه دینامیک

Metal Matrix Composites: Focus on Alloys and Lattice Dynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Suzanne N. Fitzgerald
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل معادلات ساختاری
Handbook of Structural Equation Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل معادلات ساختاری

Handbook of Structural Equation Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Rick H. Hoyle
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم  نانو و نانو مهندسی: پیشرفت ها و کاربرد ها
Nanoscience and Nanoengineering: Advances and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم نانو و نانو مهندسی: پیشرفت ها و کاربرد ها

Nanoscience and Nanoengineering: Advances and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Ajit D. Kelkar , Daniel J.C. Herr and James G. Ryan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملیات تصفیه آب: مفاهیم ریاضی و محاسبات
Water Treatment Operations Math Concepts and Calculations
نام کتاب:

دانلود کتاب عملیات تصفیه آب: مفاهیم ریاضی و محاسبات

Water Treatment Operations Math Concepts and Calculations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Frank R. Spellman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفتها در کروماتوگرافی
Advances in Chromatography
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفتها در کروماتوگرافی

Advances in Chromatography
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Eli Grushka and Nelu Grinberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایجاد سطوح: هندسه کینماتیک ماشینکاری سطح
Generation of Surfaces: Kinematic Geometry of Surface Machining
نام کتاب:

دانلود کتاب ایجاد سطوح: هندسه کینماتیک ماشینکاری سطح

Generation of Surfaces: Kinematic Geometry of Surface Machining
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: Stephen P. Radzevich
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 45 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات موردی در ایمنی رایانه
Case Studies in Secure Computing: Achievements and Trends
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات موردی در ایمنی رایانه

Case Studies in Secure Computing: Achievements and Trends
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Biju Issac and Nauman Israr
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست و  علوم زیستی الهام گرفته از نانومواد
Bio- and Bioinspired Nanomaterials
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست و علوم زیستی الهام گرفته از نانومواد

Bio- and Bioinspired Nanomaterials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Daniel Ruiz-Molina, Fernando Novio and Claudio Roscini
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر