موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب الکترومغناطیس، مکانیک،و خواص حامل مواد کامپوزیتی
Electromagnetic, Mechanical, and Transport Properties of Composite Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترومغناطیس، مکانیک،و خواص حامل مواد کامپوزیتی

Electromagnetic, Mechanical, and Transport Properties of Composite Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Rajinder Pal
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های ارتباطات چند رسانه ای بی سیم: طراحی، تحلیل و پیاده سازی
Wireless Multimedia Communication Systems: Design, Analysis, and Implementation
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های ارتباطات چند رسانه ای بی سیم: طراحی، تحلیل و پیاده سازی

Wireless Multimedia Communication Systems: Design, Analysis, and Implementation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: K.R. Rao, Zoran S. Bojkovic and Bojan M. Bakmaz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های سنسور بی سیم: از نظریه تا کاربرد
Wireless Sensor Networks: From Theory to Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های سنسور بی سیم: از نظریه تا کاربرد

Wireless Sensor Networks: From Theory to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Ibrahiem M. M. El Emary and S. Ramakrishnan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 25.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آب زیرزمینی و محیط زیست
Groundwater and Ecosystems
نام کتاب:

دانلود کتاب آب زیرزمینی و محیط زیست

Groundwater and Ecosystems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Luis Ribeiro, Tibor Y. Stigter and Antonio Chambel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های نمایش کریستال مایع
Addressing Techniques of Liquid Crystal Displays
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های نمایش کریستال مایع

Addressing Techniques of Liquid Crystal Displays
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Temkar N. Ruckmongathan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک فن آوری قدرت باد : نظریه، گسترش و بهینه سازی
Understanding Wind Power Technology: Theory, Deployment and Optimisation
نام کتاب:

دانلود کتاب درک فن آوری قدرت باد : نظریه، گسترش و بهینه سازی

Understanding Wind Power Technology: Theory, Deployment and Optimisation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Alois Schaffarczyk
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 22.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  شبكه هاي عصبي موجكي
Wavelet Neural Networks: With Applications in Financial Engineering, Chaos, and Classification
نام کتاب:

دانلود کتاب شبكه هاي عصبي موجكي

Wavelet Neural Networks: With Applications in Financial Engineering, Chaos, and Classification
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Antonios K. Alexandridis and Achilleas D. Zapranis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت احساسات در نوآوری طراحی
Managing Emotion in Design Innovation
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت احساسات در نوآوری طراحی

Managing Emotion in Design Innovation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Amitoj Singh
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفتها در  تولید سوخت زیستی: فرآیندها و فن آوری
Advances in Biodiesel Production: Processes and Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفتها در تولید سوخت زیستی: فرآیندها و فن آوری

Advances in Biodiesel Production: Processes and Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: R Luque , J A Melero
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری ساختار الکترونی مولکولی
Molecular Electronic-Structure Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری ساختار الکترونی مولکولی

Molecular Electronic-Structure Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Trygve Helgaker , Poul Jorgensen and Jeppe Olsen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 64.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در شیمی آلی فلزی و تجزیه
Advances in Organometallic Chemistry and Catalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در شیمی آلی فلزی و تجزیه

Advances in Organometallic Chemistry and Catalysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Armando J. L. Pombeiro
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مطالعه دانشجویی و راه حل های عملی به همراه شیمی آلی
Student Study Guide and Solutions Manual to accompany Organic Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مطالعه دانشجویی و راه حل های عملی به همراه شیمی آلی

Student Study Guide and Solutions Manual to accompany Organic Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: David R. Klein
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 48.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی HTML5
HTML5 Foundations
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی HTML5

HTML5 Foundations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Matt West
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر شیمی خاک: تجزیه و تحلیل و ابزار دقیق
Introduction to Soil Chemistry: Analysis and Instrumentation
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر شیمی خاک: تجزیه و تحلیل و ابزار دقیق

Introduction to Soil Chemistry: Analysis and Instrumentation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Alfred R. Conklin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبدل های الکترونیک قدرت برای میکروگرید ها
Power Electronic Converters for Microgrids
نام کتاب:

دانلود کتاب مبدل های الکترونیک قدرت برای میکروگرید ها

Power Electronic Converters for Microgrids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Suleiman M. Sharkh , Mohammad A. Abu-Sara, Georgios I. Orfanoudakis, Babar Hussain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روشهای سیستم دینامیکی  و کاربردها: تحولات نظری و نمونه های عددی
Dynamical Systems Method and Applications: Theoretical Developments and Numerical Examples
نام کتاب:

دانلود کتاب روشهای سیستم دینامیکی و کاربردها: تحولات نظری و نمونه های عددی

Dynamical Systems Method and Applications: Theoretical Developments and Numerical Examples
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Alexander G. Ramm and Nguyen S. Hoang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 31.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای فنی برای کنترلر های قابل برنامه ریزی
Technician's Guide to Programmable Controllers
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای فنی برای کنترلر های قابل برنامه ریزی

Technician's Guide to Programmable Controllers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Terry Borden , Richard A. Cox
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ارتباطات بی سیم
Guide to Wireless Communications
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ارتباطات بی سیم

Guide to Wireless Communications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Jorge Olenewa
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﯿﻮن (حفره): تکنیک جدید انرژی-کارآمد برای تولید نانومواد
Cavitation: A Novel Energy-Efficient Technique for the Generation of Nanomaterials
نام کتاب:

دانلود کتاب ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﯿﻮن (حفره): تکنیک جدید انرژی-کارآمد برای تولید نانومواد

Cavitation: A Novel Energy-Efficient Technique for the Generation of Nanomaterials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Sivakumar Manickam and Muthupandian Ashokkumar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 35.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرامیکها با مقاومت بالا : همکاری علم، صنعت، بالینی، و تخصص آزمایشگاه
High-Strength Ceramics: A Collaboration of Science, Industry, Clinical, and Laboratory Expertise
نام کتاب:

دانلود کتاب سرامیکها با مقاومت بالا : همکاری علم، صنعت، بالینی، و تخصص آزمایشگاه

High-Strength Ceramics: A Collaboration of Science, Industry, Clinical, and Laboratory Expertise
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Jonathan Ferencz , José Navarro, Nelson R.F.A. Silva
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 71 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر