موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مدیریت سیستم  نرم افزار پایتون
Pro Python System Administration
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت سیستم نرم افزار پایتون

Pro Python System Administration
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Rytis Sileika
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آغاز ++C
Beginning C++
نام کتاب:

دانلود کتاب آغاز ++C

Beginning C++
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Ivor Horton
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های برآورد برق
Electrical Estimating Methods (RSMeans)
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های برآورد برق

Electrical Estimating Methods (RSMeans)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Wayne J. Del Pico
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول دستگاه های کریستال مایع
Fundamentals of Liquid Crystal Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول دستگاه های کریستال مایع

Fundamentals of Liquid Crystal Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Deng-Ke Yang and Shin-Tson Wu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر پیشینه زمین
Interpreting Land Records
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر پیشینه زمین

Interpreting Land Records
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Donald A. Wilson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 24.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی با نور: هنر، علم و عمل طراحی روشنایی معماری
Designing With Light: The Art, Science and Practice of Architectural Lighting Design
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی با نور: هنر، علم و عمل طراحی روشنایی معماری

Designing With Light: The Art, Science and Practice of Architectural Lighting Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Jason Livingston
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 69.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه نویسی حرفه ای CUDA C
Professional CUDA C Programming
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه نویسی حرفه ای CUDA C

Professional CUDA C Programming
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: John Cheng , Max Grossman and Ty McKercher
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 50.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لمس کردن شهر: افکار در مقیاس شهری
Touching the City: Thoughts on Urban Scale
نام کتاب:

دانلود کتاب لمس کردن شهر: افکار در مقیاس شهری

Touching the City: Thoughts on Urban Scale
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Timothy Makower
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرامیکها با درجه حرارت فوق العاده بالا: مواد برای کاربرد های شدید محیطی
Ultra-High Temperature Ceramics: Materials for Extreme Environment Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب سرامیکها با درجه حرارت فوق العاده بالا: مواد برای کاربرد های شدید محیطی

Ultra-High Temperature Ceramics: Materials for Extreme Environment Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: William G. Fahrenholtz , Eric J. Wuchina , William E. Lee , Yanchun Zhou
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماری فضا: مرز جدید برای طراحی تحقیقات
Space Architecture: The New Frontier for Design Research
نام کتاب:

دانلود کتاب معماری فضا: مرز جدید برای طراحی تحقیقات

Space Architecture: The New Frontier for Design Research
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Neil Leach
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول و برنامه های کاربردی الکتروشیمی آلی: سنتز، مواد، دستگاه ها
Fundamentals and Applications of Organic Electrochemistry: Synthesis, Materials, Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول و برنامه های کاربردی الکتروشیمی آلی: سنتز، مواد، دستگاه ها

Fundamentals and Applications of Organic Electrochemistry: Synthesis, Materials, Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Toshio Fuchigami , Mahito Atobe and Shinsuke Inagi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت نگهداری و تعمیرات پیش بینی و پیش آگهی گرا ماشین آلات
Machinery Prognostics and Prognosis Oriented Maintenance Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت نگهداری و تعمیرات پیش بینی و پیش آگهی گرا ماشین آلات

Machinery Prognostics and Prognosis Oriented Maintenance Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Jihong Yan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوولتائیک: اصول، فناوری و عمل
Photovoltaics: Fundamentals, Technology and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوولتائیک: اصول، فناوری و عمل

Photovoltaics: Fundamentals, Technology and Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Konrad Mertens
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخته شده توسط روبات ها: به چالش کشیدن معماری در مقیاس بزرگتر
Made by Robots: Challenging Architecture at a Larger Scale
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخته شده توسط روبات ها: به چالش کشیدن معماری در مقیاس بزرگتر

Made by Robots: Challenging Architecture at a Larger Scale
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Fabio Gramazio and Matthias Kohler
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول مکانیک پیوسته
Fundamentals of Continuum Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مکانیک پیوسته

Fundamentals of Continuum Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: John W. Rudnicki
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر سازه های ضروری جبری
An Introduction to Essential Algebraic Structures
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر سازه های ضروری جبری

An Introduction to Essential Algebraic Structures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Martyn R. Dixon , Leonid A. Kurdachenko and Igor Ya Subbotin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات برای معلمان ابتدایی: روش معاصر
Mathematics for Elementary Teachers: A Contemporary Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات برای معلمان ابتدایی: روش معاصر

Mathematics for Elementary Teachers: A Contemporary Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gary L. Musser , Blake E. Peterson and William F. Burger
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 32.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت و ساز مصور ساختمان
Building Construction Illustrated
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت و ساز مصور ساختمان

Building Construction Illustrated
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Francis D. K. Ching
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 37.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شهرهای آینده: تاریخ روشنفکری برنامه ریزی شهری و طراحی از 1880
Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design Since 1880
نام کتاب:

دانلود کتاب شهرهای آینده: تاریخ روشنفکری برنامه ریزی شهری و طراحی از 1880

Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design Since 1880
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Peter Hall
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستگاههای نانوالکترونیک در حال ظهور
Emerging Nanoelectronic Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب دستگاههای نانوالکترونیک در حال ظهور

Emerging Nanoelectronic Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: An Chen , James Hutchby , Victor Zhirnov and George Bourianoff
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر