موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ساختمان های بلند: سیستم های سازه و فرم آیرودینامیک
Tall Buildings: Structural Systems and Aerodynamic Form
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختمان های بلند: سیستم های سازه و فرم آیرودینامیک

Tall Buildings: Structural Systems and Aerodynamic Form
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Mehmet Halis Günel and Hüseyin Emre Ilgin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دعوت به علوم کامپیوتر (معرفی CS)
Invitation to Computer Science (Introduction to CS)
نام کتاب:

دانلود کتاب دعوت به علوم کامپیوتر (معرفی CS)

Invitation to Computer Science (Introduction to CS)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: G.Michael Schneider and Judith Gersting
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 42.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل مکاتبات: نظریه، عمل و استراتژی های جدید
Correspondence Analysis: Theory, Practice and New Strategies
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل مکاتبات: نظریه، عمل و استراتژی های جدید

Correspondence Analysis: Theory, Practice and New Strategies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Eric J. Beh and Rosaria Lombardo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی ابزار پزشکی و توسعه
Medical Instrument Design and Development: From Requirements to Market Placements
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی ابزار پزشکی و توسعه

Medical Instrument Design and Development: From Requirements to Market Placements
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Claudio Becchetti and Alessandro Neri
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 31.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول دینامیک گاز
Fundamentals of Gas Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول دینامیک گاز

Fundamentals of Gas Dynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: V. Babu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندسه کلاسیک
Solutions Manual to Accompany Classical Geometry: Euclidean, Transformational, Inversive, and Projective
نام کتاب:

دانلود کتاب هندسه کلاسیک

Solutions Manual to Accompany Classical Geometry: Euclidean, Transformational, Inversive, and Projective
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: I. E. Leonard, J. E. Lewis , A. C. F. Liu and G. W. Tokarsky
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر
Algebra II Workbook For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر

Algebra II Workbook For Dummies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Sterling
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از GSM به LTE-پیشرفته: مقدمه ای بر شبکه های تلفن همراه و پهنای باند موبایل
From GSM to LTE-Advanced: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband
نام کتاب:

دانلود کتاب از GSM به LTE-پیشرفته: مقدمه ای بر شبکه های تلفن همراه و پهنای باند موبایل

From GSM to LTE-Advanced: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Martin Sauter
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گان ترانزیستور نیترید گالیم (GaN) برای تبدیل انرژی کارآمد
GaN Transistors for Efficient Power Conversion
نام کتاب:

دانلود کتاب گان ترانزیستور نیترید گالیم (GaN) برای تبدیل انرژی کارآمد

GaN Transistors for Efficient Power Conversion
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Alex Lidow , Johan Strydom , Michael de Rooij and David Reusch
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چرخه موتورهای استرلینگ
Stirling Cycle Engines: Inner Workings and Design
نام کتاب:

دانلود کتاب چرخه موتورهای استرلینگ

Stirling Cycle Engines: Inner Workings and Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Allan J. Organ
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد سرامیکی برای کاربردهای  انرژی
Ceramic Materials for Energy Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد سرامیکی برای کاربردهای انرژی

Ceramic Materials for Energy Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Hua-Tay Lin, Yutai Katoh, Alberto Vomiero, Soshu Kirihara and Sujanto Widjaja
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8..5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی
Chemistry (6th Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی

Chemistry (6th Edition)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: McMurry, John E., Fay, Robert C.
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 28.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی آب پایدار: تئوری و عمل
Sustainable Water Engineering: Theory and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی آب پایدار: تئوری و عمل

Sustainable Water Engineering: Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Ramesha Chandrappa and Diganta B. Das
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جزییات آینده معماری
Future Details of Architecture
نام کتاب:

دانلود کتاب جزییات آینده معماری

Future Details of Architecture
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Mark Garcia
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماری: فرم، فضا و نظم
Architecture: Form, Space, and Order
نام کتاب:

دانلود کتاب معماری: فرم، فضا و نظم

Architecture: Form, Space, and Order
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Architecture: Form, Space, and Order
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 58.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو شبکه ها: معماری و کنترل
Microgrids: Architectures and Control
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو شبکه ها: معماری و کنترل

Microgrids: Architectures and Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Nikos Hatziargyriou
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آیرودینامیک نظری
Theoretical Aerodynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب آیرودینامیک نظری

Theoretical Aerodynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ethirajan Rathakrishnan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه ریزی منابع آب پیوسته: دستیابی به نتایج پایدار
Integrated Water Resource Planning: Achieving Sustainable Outcomes
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریزی منابع آب پیوسته: دستیابی به نتایج پایدار

Integrated Water Resource Planning: Achieving Sustainable Outcomes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Claudia Baldwin and Mark Hamstead
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه نویسی C برای مبتدیان
C Programming for the Absolute Beginner
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه نویسی C برای مبتدیان

C Programming for the Absolute Beginner
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Michael Vine
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه مدرن برای پلاسمون های سطح: نظریه، مدلسازی ریاضیات، و کاربرد ها
Modern Introduction to Surface Plasmons: Theory, Mathematica Modeling, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه مدرن برای پلاسمون های سطح: نظریه، مدلسازی ریاضیات، و کاربرد ها

Modern Introduction to Surface Plasmons: Theory, Mathematica Modeling, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Dror Sarid and William Challener
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر