موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ترکیبات ماتریکس سرامیک
Ceramic Matrix Composites: Materials, Modeling and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب ترکیبات ماتریکس سرامیک

Ceramic Matrix Composites: Materials, Modeling and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Narottam P. Bansal and Jacques Lamon
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 34.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی تصویربرداری مولکولی
The Chemistry of Molecular Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی تصویربرداری مولکولی

The Chemistry of Molecular Imaging
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Nicholas Long and Wing-Tak Wong
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفاهیم پیشرفته در مکانیک کوانتومی
Advanced Concepts in Quantum Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب مفاهیم پیشرفته در مکانیک کوانتومی

Advanced Concepts in Quantum Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Giampiero Esposito, Giuseppe Marmo , Gennaro Miele and George Sudarshan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماری در ساختمان
Architecture in Formation: On the Nature of Information in Digital Architecture
نام کتاب:

دانلود کتاب معماری در ساختمان

Architecture in Formation: On the Nature of Information in Digital Architecture
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Pablo Lorenzo-Eiroa and Aaron Sprecher
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آیرودینامیک برای مهندسین
Aerodynamics for Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب آیرودینامیک برای مهندسین

Aerodynamics for Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: John J. Bertin and Russell M. Cummings
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم، فناوری، و جامعه
Routledge Handbook of Science, Technology, and Society
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم، فناوری، و جامعه

Routledge Handbook of Science, Technology, and Society
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Daniel Lee Kleinman and Kelly Moore
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باغ منطقه نیواورلئان
The Garden District of New Orleans
نام کتاب:

دانلود کتاب باغ منطقه نیواورلئان

The Garden District of New Orleans
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Jim Fraiser and West Freeman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 37.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماری
Architecture: The Making of Metaphors
نام کتاب:

دانلود کتاب معماری

Architecture: The Making of Metaphors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Barie Fez-Barringten and Edward Hart
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه های جدید در تاثیر و آموزش فن آوری
New Perspectives on Affect and Learning Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه های جدید در تاثیر و آموزش فن آوری

New Perspectives on Affect and Learning Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Rafael A. Calvo and Sidney K. D'Mello
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک ها در شیمی آلی
Techniques in Organic Chemistry: Miniscale, Standard Taper Microscale, and Williamson Microscale
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک ها در شیمی آلی

Techniques in Organic Chemistry: Miniscale, Standard Taper Microscale, and Williamson Microscale
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Jerry R. Mohrig , Christina Noring Hammond , Paul F. Schatz (Author
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چه چیزی یک دانشجوی معماری باید بدانید
What an Architecture Student Should Know
نام کتاب:

دانلود کتاب چه چیزی یک دانشجوی معماری باید بدانید

What an Architecture Student Should Know
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Jadwiga Krupinska
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت منابع آب، موسسات و معیشت تحت استرس
Integrated Water Resources Management, Institutions and Livelihoods under Stress
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت منابع آب، موسسات و معیشت تحت استرس

Integrated Water Resources Management, Institutions and Livelihoods under Stress
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Collin C. Mabiza
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  رادیومتری فرکانس‌های مایکروویو بر اساس زمین و سنجش از راه دور
Ground-Based Microwave Radiometry and Remote Sensing: Methods and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیومتری فرکانس‌های مایکروویو بر اساس زمین و سنجش از راه دور

Ground-Based Microwave Radiometry and Remote Sensing: Methods and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Pranab Kumar Karmakar
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سنجش از راه دور شار انرژی و محتوای رطوبت خاک
Remote Sensing of Energy Fluxes and Soil Moisture Content
نام کتاب:

دانلود کتاب سنجش از راه دور شار انرژی و محتوای رطوبت خاک

Remote Sensing of Energy Fluxes and Soil Moisture Content
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » GIS سنجش از راه دور
نویسنده: George P. Petropoulos
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 56.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب کمک به بچه شما با ریاضی
Help Your Kids with Math
نام کتاب:

دانلود کتاب کمک به بچه شما با ریاضی

Help Your Kids with Math
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Barry Lewis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنبه های چسبندگی پوشش های پلیمری
Adhesion Aspects of Polymeric Coatings
نام کتاب:

دانلود کتاب جنبه های چسبندگی پوشش های پلیمری

Adhesion Aspects of Polymeric Coatings
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: K.L. Mittal
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 53.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبادی اولیه درحداقل مربعات جزئی مدل معادلات ساختاری
A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب مبادی اولیه درحداقل مربعات جزئی مدل معادلات ساختاری

A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Joseph F. , G. Tomas M. Hult , Christian M. Ringle and Marko Sarstedt
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته مهندسی
Advanced Engineering Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته مهندسی

Advanced Engineering Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Dennis G. Zill and Warren S. Wright
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 74.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر خطی با کاربردها
Linear Algebra With Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر خطی با کاربردها

Linear Algebra With Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gareth Williams
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 38.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت: پوشیدنی الکترونیک: طراحی، نمونه اولیه، و پوشیدن لباس های تعاملی شما
Make: Wearable Electronics: Design, prototype, and wear your own interactive garments
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت: پوشیدنی الکترونیک: طراحی، نمونه اولیه، و پوشیدن لباس های تعاملی شما

Make: Wearable Electronics: Design, prototype, and wear your own interactive garments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Kate Hartman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 66.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر