موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب باغ منطقه نیواورلئان
The Garden District of New Orleans
نام کتاب:

دانلود کتاب باغ منطقه نیواورلئان

The Garden District of New Orleans
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Jim Fraiser and West Freeman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 37.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماری
Architecture: The Making of Metaphors
نام کتاب:

دانلود کتاب معماری

Architecture: The Making of Metaphors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Barie Fez-Barringten and Edward Hart
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه های جدید در تاثیر و آموزش فن آوری
New Perspectives on Affect and Learning Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه های جدید در تاثیر و آموزش فن آوری

New Perspectives on Affect and Learning Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Rafael A. Calvo and Sidney K. D'Mello
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک ها در شیمی آلی
Techniques in Organic Chemistry: Miniscale, Standard Taper Microscale, and Williamson Microscale
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک ها در شیمی آلی

Techniques in Organic Chemistry: Miniscale, Standard Taper Microscale, and Williamson Microscale
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Jerry R. Mohrig , Christina Noring Hammond , Paul F. Schatz (Author
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چه چیزی یک دانشجوی معماری باید بدانید
What an Architecture Student Should Know
نام کتاب:

دانلود کتاب چه چیزی یک دانشجوی معماری باید بدانید

What an Architecture Student Should Know
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Jadwiga Krupinska
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت منابع آب، موسسات و معیشت تحت استرس
Integrated Water Resources Management, Institutions and Livelihoods under Stress
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت منابع آب، موسسات و معیشت تحت استرس

Integrated Water Resources Management, Institutions and Livelihoods under Stress
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Collin C. Mabiza
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  رادیومتری فرکانس‌های مایکروویو بر اساس زمین و سنجش از راه دور
Ground-Based Microwave Radiometry and Remote Sensing: Methods and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیومتری فرکانس‌های مایکروویو بر اساس زمین و سنجش از راه دور

Ground-Based Microwave Radiometry and Remote Sensing: Methods and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Pranab Kumar Karmakar
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سنجش از راه دور شار انرژی و محتوای رطوبت خاک
Remote Sensing of Energy Fluxes and Soil Moisture Content
نام کتاب:

دانلود کتاب سنجش از راه دور شار انرژی و محتوای رطوبت خاک

Remote Sensing of Energy Fluxes and Soil Moisture Content
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » GIS سنجش از راه دور
نویسنده: George P. Petropoulos
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 56.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب کمک به بچه شما با ریاضی
Help Your Kids with Math
نام کتاب:

دانلود کتاب کمک به بچه شما با ریاضی

Help Your Kids with Math
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Barry Lewis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنبه های چسبندگی پوشش های پلیمری
Adhesion Aspects of Polymeric Coatings
نام کتاب:

دانلود کتاب جنبه های چسبندگی پوشش های پلیمری

Adhesion Aspects of Polymeric Coatings
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: K.L. Mittal
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 53.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبادی اولیه درحداقل مربعات جزئی مدل معادلات ساختاری
A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب مبادی اولیه درحداقل مربعات جزئی مدل معادلات ساختاری

A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Joseph F. , G. Tomas M. Hult , Christian M. Ringle and Marko Sarstedt
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته مهندسی
Advanced Engineering Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته مهندسی

Advanced Engineering Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Dennis G. Zill and Warren S. Wright
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 74.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر خطی با کاربردها
Linear Algebra With Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر خطی با کاربردها

Linear Algebra With Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gareth Williams
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 38.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت: پوشیدنی الکترونیک: طراحی، نمونه اولیه، و پوشیدن لباس های تعاملی شما
Make: Wearable Electronics: Design, prototype, and wear your own interactive garments
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت: پوشیدنی الکترونیک: طراحی، نمونه اولیه، و پوشیدن لباس های تعاملی شما

Make: Wearable Electronics: Design, prototype, and wear your own interactive garments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Kate Hartman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 66.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد کامپوزیت و پردازش
Composite Materials and Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد کامپوزیت و پردازش

Composite Materials and Processing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: M. Balasubramanian
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد سلسله مراتبی میکرو/نانو ساختار: ساخت، خواص و کاربرد ها
Hierarchical Micro/Nanostructured Materials: Fabrication, Properties, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد سلسله مراتبی میکرو/نانو ساختار: ساخت، خواص و کاربرد ها

Hierarchical Micro/Nanostructured Materials: Fabrication, Properties, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Weiping Cai
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 55.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخچه کوتاه از رسانه های مدرن
A Short History of the Modern Media
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخچه کوتاه از رسانه های مدرن

A Short History of the Modern Media
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Jim Cullen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص سنگ های مخزن نفت و سیالات
Petroleum Reservoir Rock and Fluid Properties, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص سنگ های مخزن نفت و سیالات

Petroleum Reservoir Rock and Fluid Properties, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Abhijit Y. Dandekar
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و فناوری لوله  حرارتی: راه حل های عملی
Heat Pipe Design and Technology: A Practical Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و فناوری لوله حرارتی: راه حل های عملی

Heat Pipe Design and Technology: A Practical Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Bahman Zohuri
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نرم افزارهای ضروری: طراحی و ساخت و ساز
Software Essentials: Design and Construction
نام کتاب:

دانلود کتاب نرم افزارهای ضروری: طراحی و ساخت و ساز

Software Essentials: Design and Construction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Adair Dingle
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر