موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب طراحی فرستنده و گیرنده بی سیم: تسلط بر طراحی مدرن سیستم و تجهیزات بی سیم
Wireless Transceiver Design: Mastering the Design of Modern Wireless Equipment and Systems 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی فرستنده و گیرنده بی سیم: تسلط بر طراحی مدرن سیستم و تجهیزات بی سیم

Wireless Transceiver Design: Mastering the Design of Modern Wireless Equipment and Systems 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Ariel Luzzatto and Motti Haridim
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال برق از طریق امواج رادیویی بی سیم
Wireless Power Transfer via Radiowaves 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال برق از طریق امواج رادیویی بی سیم

Wireless Power Transfer via Radiowaves 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Naoki Shinohara
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افزایش عملکرد شبکه های بی سیم از طریق جهت آنتن
Wireless Network Performance Enhancement via Directional Antennas: Models, Protocols, and Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب افزایش عملکرد شبکه های بی سیم از طریق جهت آنتن

Wireless Network Performance Enhancement via Directional Antennas: Models, Protocols, and Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: John D. Matyjas , Fei Hu and Sunil Kumar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات بی سیم: اصول، نظریه و روش ها
Wireless Communications: Principles, Theory and Methodology 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات بی سیم: اصول، نظریه و روش ها

Wireless Communications: Principles, Theory and Methodology 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Keith Q. T. Zhang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک دانشگاهی با فیزیک مدرن
University Physics with Modern Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک دانشگاهی با فیزیک مدرن

University Physics with Modern Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Hugh D. Young and Roger A. Freedman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 47.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های غیر متعارف برای اکتشاف نفت و گاز در کوبا
Unconventional Methods for Oil & Gas Exploration in Cuba: The Redox Complex
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های غیر متعارف برای اکتشاف نفت و گاز در کوبا

Unconventional Methods for Oil & Gas Exploration in Cuba: The Redox Complex
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Manuel E. Pardo Echarte and Osvaldo Rodríguez Morán
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب UMTS: مبانی و اصول
UMTS: The Fundamentals 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب UMTS: مبانی و اصول

UMTS: The Fundamentals 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Bernhard H. Walke , P. Seidenberg and M. P. Althoff
سال انتشار: 2003
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مهندسی  پهنای باند بالای سیستم RF
Ultra-wideband RF System Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی پهنای باند بالای سیستم RF

Ultra-wideband RF System Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Thomas Zwick , Werner Wiesbeck and Jens Timmermann
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم تجزیه ترمودینامیکی
Thermodynamic Degradation Science: Physics of Failure, Accelerated Testing, Fatigue, and Reliability Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب علم تجزیه ترمودینامیکی

Thermodynamic Degradation Science: Physics of Failure, Accelerated Testing, Fatigue, and Reliability Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Alec Feinberg
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری الاستیسیته و  تمرکز تنش
Theory of Elasticity and Stress Concentration 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری الاستیسیته و تمرکز تنش

Theory of Elasticity and Stress Concentration 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Yukitaka Murakami
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک برای استحکام صدا  در تشخیص گفتار خودکار
Techniques for Noise Robustness in Automatic Speech Recognition
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک برای استحکام صدا در تشخیص گفتار خودکار

Techniques for Noise Robustness in Automatic Speech Recognition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Tuomas Virtanen , Rita Singh and Bhiksha Raj
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظارت بر سلامت ساختمان سازه های کامپوزیت با استفاده از روش فیبر نوری
Structural Health Monitoring of Composite Structures Using Fiber Optic Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب نظارت بر سلامت ساختمان سازه های کامپوزیت با استفاده از روش فیبر نوری

Structural Health Monitoring of Composite Structures Using Fiber Optic Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Ginu Rajan and B. Gangadhara Prusty
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 38 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپتیک کوانتومی نیمه هادی
Semiconductor Quantum Optics 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتیک کوانتومی نیمه هادی

Semiconductor Quantum Optics 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Mackillo Kira and Stephan W. Koch
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Recent Advances in Inverse Scattering, Schur Analysis and Stochastic Processes
Recent Advances in Inverse Scattering, Schur Analysis and Stochastic Processes: A Collection of Papers Dedicated to Lev Sakhnovich
نام کتاب:

دانلود کتاب Recent Advances in Inverse Scattering, Schur Analysis and Stochastic Processes

Recent Advances in Inverse Scattering, Schur Analysis and Stochastic Processes: A Collection of Papers Dedicated to Lev Sakhnovich
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Daniel Alpay and Bernd Kirstein
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قدرت خطوط ارتباطات: اصول، استانداردها و کاربردهای چند رسانه ای شبکه هوشمند
Power Line Communications: Principles, Standards and Applications from Multimedia to Smart Grid
نام کتاب:

دانلود کتاب قدرت خطوط ارتباطات: اصول، استانداردها و کاربردهای چند رسانه ای شبکه هوشمند

Power Line Communications: Principles, Standards and Applications from Multimedia to Smart Grid
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Lutz Lampe , Andrea M. Tonello , Theo G. Swart
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی بهینه منبع تغذیه سوئیچینگ
Optimal Design of Switching Power Supply
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی بهینه منبع تغذیه سوئیچینگ

Optimal Design of Switching Power Supply
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Zhanyou Sha , Xiaojun Wang , Yanpeng Wang and Hongtao Ma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سیستم های ارتباطی موج میلیمتر
Millimeter Wave Communication Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های ارتباطی موج میلیمتر

Millimeter Wave Communication Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Kao-Cheng Huang and Zhaocheng Wang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی شبکه LTE، وایمکس و WLAN ، بهینه سازی و آنالیز عملکرد
LTE, WiMAX and WLAN Network Design, Optimization and Performance Analysis 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی شبکه LTE، وایمکس و WLAN ، بهینه سازی و آنالیز عملکرد

LTE, WiMAX and WLAN Network Design, Optimization and Performance Analysis 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Leonhard Korowajczuk
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب LTE : تکامل بلند مدت UMTS – از تئوری تا عمل
LTE - The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب LTE : تکامل بلند مدت UMTS – از تئوری تا عمل

LTE - The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Stefania Sesia , Issam Toufik and Matthew Baker
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب LTE سیگنالینگ: عیب یابی و سنجش عملکرد
LTE Signaling: Troubleshooting and Performance Measurement 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب LTE سیگنالینگ: عیب یابی و سنجش عملکرد

LTE Signaling: Troubleshooting and Performance Measurement 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Ralf Kreher and Karsten Gaenger
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر