موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب معماری
Architecture and the Welfare State
نام کتاب:

دانلود کتاب معماری

Architecture and the Welfare State
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Mark Swenarton, Tom Avermaete and Dirk van den Heuvel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری و تکنولوژی مدار الکتریکی
Electrical Circuit Theory and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری و تکنولوژی مدار الکتریکی

Electrical Circuit Theory and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: John Bird
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته مهندسی
Higher Engineering Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته مهندسی

Higher Engineering Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: John Bird
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی خورشیدی، باد و زمین: مناقشه ها در توسعه انرژی های تجدید پذیر
Solar, Wind and Land: Conflicts in Renewable Energy Development
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی خورشیدی، باد و زمین: مناقشه ها در توسعه انرژی های تجدید پذیر

Solar, Wind and Land: Conflicts in Renewable Energy Development
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Troy A. Rule
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برخوردهای کهکشانی
Galactic Encounters: Our Majestic and Evolving Star-System, From the Big Bang to Time's End
نام کتاب:

دانلود کتاب برخوردهای کهکشانی

Galactic Encounters: Our Majestic and Evolving Star-System, From the Big Bang to Time's End
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: William Sheehan and Christopher J. Conselice
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تله متری، ردیابی و فرماندهی فضاپیما و تئوری انتقال اطلاعات و فن آوری
Spacecraft TT&C and Information Transmission Theory and Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب تله متری، ردیابی و فرماندهی فضاپیما و تئوری انتقال اطلاعات و فن آوری

Spacecraft TT&C and Information Transmission Theory and Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Jiaxing Liu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشکلات پایداری نیروهای غیر کنسرواتیو فیزیک مدرن
Nonconservative Stability Problems of Modern Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب مشکلات پایداری نیروهای غیر کنسرواتیو فیزیک مدرن

Nonconservative Stability Problems of Modern Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Oleg N. Kirillov
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسیرهای به اکتشاف: دلایل و رهیافتها ی برنامه آمریکا  برای اکتشاف فضایی بشر
Pathways to Exploration: Rationales and Approaches for a U.S. Program of Human Space Exploration
نام کتاب:

دانلود کتاب مسیرهای به اکتشاف: دلایل و رهیافتها ی برنامه آمریکا برای اکتشاف فضایی بشر

Pathways to Exploration: Rationales and Approaches for a U.S. Program of Human Space Exploration
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: National Research Council
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استانداردهای بهداشتی برای مدت زمان طولانی و اکتشاف پرواز فضایی
Health Standards for Long Duration and Exploration Spaceflight: Ethics Principles, Responsibilities, and Decision Framework
نام کتاب:

دانلود کتاب استانداردهای بهداشتی برای مدت زمان طولانی و اکتشاف پرواز فضایی

Health Standards for Long Duration and Exploration Spaceflight: Ethics Principles, Responsibilities, and Decision Framework
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Kahn, Catharyn T. Liverman and Margaret A. McCoy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب وسیله نقلیه پرواز آیرودینامیک
Flight Vehicle Aerodynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب وسیله نقلیه پرواز آیرودینامیک

Flight Vehicle Aerodynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Mark Drela
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص الکتریکی مواد
Electrical Properties of Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص الکتریکی مواد

Electrical Properties of Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Laszlo Solymar , Donald Walsh and Richard R. A. Syms
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک اتمی
Atomic Physics: Precise Measurements and Ultracold Matter
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک اتمی

Atomic Physics: Precise Measurements and Ultracold Matter
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Massimo Inguscio and Leonardo Fallani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سطح پلاسمون رزونانس
Surface Plasmon Resonance
نام کتاب:

دانلود کتاب سطح پلاسمون رزونانس

Surface Plasmon Resonance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Pranveer Singh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیمر ماتریس کائوچو و مواد مرکب
Polymer-Matrix Composites: Types, Applications and Performance
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمر ماتریس کائوچو و مواد مرکب

Polymer-Matrix Composites: Types, Applications and Performance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Rakesh Kumar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوسکوپی نوری و تکنیک های جدید میکروسکوپی
Optical Nanoscopy and Novel Microscopy Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوسکوپی نوری و تکنیک های جدید میکروسکوپی

Optical Nanoscopy and Novel Microscopy Techniques
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Peng Xi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی ستون پل و عمل ساخت و ساز
Pile Design and Construction Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی ستون پل و عمل ساخت و ساز

Pile Design and Construction Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Michael Tomlinson and John Woodward
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 37 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  نابرابری چند متغیره نوع بونفرونی : نظریه و کاربرد ها
Multivariate Bonferroni-Type Inequalities: Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نابرابری چند متغیره نوع بونفرونی : نظریه و کاربرد ها

Multivariate Bonferroni-Type Inequalities: Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: John Chen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پنل داده ها
The Oxford Handbook of Panel Data
نام کتاب:

دانلود کتاب پنل داده ها

The Oxford Handbook of Panel Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Badi H. Baltagi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس صور فلکی
The Constellation Observing Atlas
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس صور فلکی

The Constellation Observing Atlas
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Grant Privett and Kevin Jones
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترون غالب
Conquering the Electron
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترون غالب

Conquering the Electron
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Derek Cheung and Eric Brach
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر