موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مشکلات پایداری نیروهای غیر کنسرواتیو فیزیک مدرن
Nonconservative Stability Problems of Modern Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب مشکلات پایداری نیروهای غیر کنسرواتیو فیزیک مدرن

Nonconservative Stability Problems of Modern Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Oleg N. Kirillov
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسیرهای به اکتشاف: دلایل و رهیافتها ی برنامه آمریکا  برای اکتشاف فضایی بشر
Pathways to Exploration: Rationales and Approaches for a U.S. Program of Human Space Exploration
نام کتاب:

دانلود کتاب مسیرهای به اکتشاف: دلایل و رهیافتها ی برنامه آمریکا برای اکتشاف فضایی بشر

Pathways to Exploration: Rationales and Approaches for a U.S. Program of Human Space Exploration
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: National Research Council
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استانداردهای بهداشتی برای مدت زمان طولانی و اکتشاف پرواز فضایی
Health Standards for Long Duration and Exploration Spaceflight: Ethics Principles, Responsibilities, and Decision Framework
نام کتاب:

دانلود کتاب استانداردهای بهداشتی برای مدت زمان طولانی و اکتشاف پرواز فضایی

Health Standards for Long Duration and Exploration Spaceflight: Ethics Principles, Responsibilities, and Decision Framework
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Kahn, Catharyn T. Liverman and Margaret A. McCoy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب وسیله نقلیه پرواز آیرودینامیک
Flight Vehicle Aerodynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب وسیله نقلیه پرواز آیرودینامیک

Flight Vehicle Aerodynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Mark Drela
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص الکتریکی مواد
Electrical Properties of Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص الکتریکی مواد

Electrical Properties of Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Laszlo Solymar , Donald Walsh and Richard R. A. Syms
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک اتمی
Atomic Physics: Precise Measurements and Ultracold Matter
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک اتمی

Atomic Physics: Precise Measurements and Ultracold Matter
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Massimo Inguscio and Leonardo Fallani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سطح پلاسمون رزونانس
Surface Plasmon Resonance
نام کتاب:

دانلود کتاب سطح پلاسمون رزونانس

Surface Plasmon Resonance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Pranveer Singh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیمر ماتریس کائوچو و مواد مرکب
Polymer-Matrix Composites: Types, Applications and Performance
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمر ماتریس کائوچو و مواد مرکب

Polymer-Matrix Composites: Types, Applications and Performance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Rakesh Kumar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوسکوپی نوری و تکنیک های جدید میکروسکوپی
Optical Nanoscopy and Novel Microscopy Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوسکوپی نوری و تکنیک های جدید میکروسکوپی

Optical Nanoscopy and Novel Microscopy Techniques
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Peng Xi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی ستون پل و عمل ساخت و ساز
Pile Design and Construction Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی ستون پل و عمل ساخت و ساز

Pile Design and Construction Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Michael Tomlinson and John Woodward
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 37 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  نابرابری چند متغیره نوع بونفرونی : نظریه و کاربرد ها
Multivariate Bonferroni-Type Inequalities: Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نابرابری چند متغیره نوع بونفرونی : نظریه و کاربرد ها

Multivariate Bonferroni-Type Inequalities: Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: John Chen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پنل داده ها
The Oxford Handbook of Panel Data
نام کتاب:

دانلود کتاب پنل داده ها

The Oxford Handbook of Panel Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Badi H. Baltagi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس صور فلکی
The Constellation Observing Atlas
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس صور فلکی

The Constellation Observing Atlas
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Grant Privett and Kevin Jones
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترون غالب
Conquering the Electron
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترون غالب

Conquering the Electron
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Derek Cheung and Eric Brach
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی مهندسی
Engineering Design
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی مهندسی

Engineering Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: George Dieter and Linda Schmidt
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نرم افزار برای تجزیه و تحلیل داده ها: برنامه نویسی با R
Software for Data Analysis: Programming with R
نام کتاب:

دانلود کتاب نرم افزار برای تجزیه و تحلیل داده ها: برنامه نویسی با R

Software for Data Analysis: Programming with R
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: John M. Chambers
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احتمالات
Probability: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب احتمالات

Probability: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Geoffrey Grimmett and Dominic Welsh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروژه برنامه ریزی و مدیریت برای ساخت و ساز
Project Scheduling and Management for Construction
نام کتاب:

دانلود کتاب پروژه برنامه ریزی و مدیریت برای ساخت و ساز

Project Scheduling and Management for Construction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: David R. Pierce Jr
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 37.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم خودگردان
The Autonomous System: A Foundational Synthesis of the Sciences of the Mind
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم خودگردان

The Autonomous System: A Foundational Synthesis of the Sciences of the Mind
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رباتیک
نویسنده: Szabolcs Michael de Gyurky and Mark A. Tarbell
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت و ساز پیشرفته ساختمان
Advanced Construction of Buildings
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت و ساز پیشرفته ساختمان

Advanced Construction of Buildings
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Stephen Emmitt, Christopher A. Gorse
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 42.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر