موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب طراحی مهندسی
Engineering Design
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی مهندسی

Engineering Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: George Dieter and Linda Schmidt
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نرم افزار برای تجزیه و تحلیل داده ها: برنامه نویسی با R
Software for Data Analysis: Programming with R
نام کتاب:

دانلود کتاب نرم افزار برای تجزیه و تحلیل داده ها: برنامه نویسی با R

Software for Data Analysis: Programming with R
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: John M. Chambers
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احتمالات
Probability: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب احتمالات

Probability: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Geoffrey Grimmett and Dominic Welsh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروژه برنامه ریزی و مدیریت برای ساخت و ساز
Project Scheduling and Management for Construction
نام کتاب:

دانلود کتاب پروژه برنامه ریزی و مدیریت برای ساخت و ساز

Project Scheduling and Management for Construction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: David R. Pierce Jr
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 37.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم خودگردان
The Autonomous System: A Foundational Synthesis of the Sciences of the Mind
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم خودگردان

The Autonomous System: A Foundational Synthesis of the Sciences of the Mind
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رباتیک
نویسنده: Szabolcs Michael de Gyurky and Mark A. Tarbell
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت و ساز پیشرفته ساختمان
Advanced Construction of Buildings
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت و ساز پیشرفته ساختمان

Advanced Construction of Buildings
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Stephen Emmitt, Christopher A. Gorse
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 42.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمایی تعیین احتمال سیستم جرقه زنی یک  توده قابل اشتعال
Guidelines for Determining the Probability of Ignition of a Released Flammable Mass
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمایی تعیین احتمال سیستم جرقه زنی یک توده قابل اشتعال

Guidelines for Determining the Probability of Ignition of a Released Flammable Mass
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: CCPS
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاتالیزور همگن: مکانیزم و کاربردهای صنعتی
Homogeneous Catalysis: Mechanisms and Industrial Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتالیزور همگن: مکانیزم و کاربردهای صنعتی

Homogeneous Catalysis: Mechanisms and Industrial Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Sumit Bhaduri and Doble Mukesh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مغناطیس انتقال دهنده گرما
Magnetoconvection
نام کتاب:

دانلود کتاب مغناطیس انتقال دهنده گرما

Magnetoconvection
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: N. O. Weiss and M. R. E. Proctor
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات و پژوهش های اخیر در مهندسی متالورژی
Recent Researches In Metallurgical Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات و پژوهش های اخیر در مهندسی متالورژی

Recent Researches In Metallurgical Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: Mohammad Nusheh, Horacio Garza Ahuett and Alejandro Arrambide
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه در ساختار و مکانیسم  شیمی آلی
Perspectives on Structure and Mechanism in Organic Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه در ساختار و مکانیسم شیمی آلی

Perspectives on Structure and Mechanism in Organic Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Felix A. Carroll
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 50.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی ریاضیات
Engineering Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی ریاضیات

Engineering Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: John Bird
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی خورشیدی: فن آوری و تحویل پروژه برای ساختمانها
Solar Energy: Technologies and Project Delivery for Buildings
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی خورشیدی: فن آوری و تحویل پروژه برای ساختمانها

Solar Energy: Technologies and Project Delivery for Buildings
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Andy Walker
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 44.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قابلیت اطمینان از قابلیت اطمینان از سیستم های ایمنی بحران
Reliability of Safety-Critical Systems: Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب قابلیت اطمینان از قابلیت اطمینان از سیستم های ایمنی بحران

Reliability of Safety-Critical Systems: Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Marvin Rausand
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مجموعه مقالات 2013 سمپوزیوم بین المللی پردازش فلز مایع و ریخته گری
Proceedings of the 2013 International Symposium on Liquid Metal Processing and Casting (LMPC)
نام کتاب:

دانلود کتاب مجموعه مقالات 2013 سمپوزیوم بین المللی پردازش فلز مایع و ریخته گری

Proceedings of the 2013 International Symposium on Liquid Metal Processing and Casting (LMPC)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: Matthew J. M. Krane, Alain Jardy , Rodney L. Williamson and Joseph J. Beaman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 36.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر
Abstract Algebra: An Introduction, 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر

Abstract Algebra: An Introduction, 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Thomas W. Hungerford
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 65.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های انرژی خورشیدی در مقیاس بزرگ
Large-Scale Solar Power Systems: Construction and Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های انرژی خورشیدی در مقیاس بزرگ

Large-Scale Solar Power Systems: Construction and Economics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Peter Gevorkian
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی عملکرد و طراحی سیستم های رایانه
Performance Modeling and Design of Computer Systems: Queueing Theory in Action
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی عملکرد و طراحی سیستم های رایانه

Performance Modeling and Design of Computer Systems: Queueing Theory in Action
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Mor Harchol-Balter
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت ساختمان های بهتر: راهنمای تطبیقی ساخت و ساز پایدار برای مالکان و پیمانکاران
Making Better Buildings: A Comparative Guide to Sustainable Construction for Homeowners and Contractors
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت ساختمان های بهتر: راهنمای تطبیقی ساخت و ساز پایدار برای مالکان و پیمانکاران

Making Better Buildings: A Comparative Guide to Sustainable Construction for Homeowners and Contractors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Chris Magwood and Jen Feigin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 47.3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت تسهیلات
The Facility Management Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت تسهیلات

The Facility Management Handbook
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Kathy O. Roper
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر