موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب زلزله های درون صفحه ای
Intraplate Earthquakes
نام کتاب:

دانلود کتاب زلزله های درون صفحه ای

Intraplate Earthquakes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Pradeep Talwani
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.6 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتریسیته از جزر و مد و موج: مقدمه ای بر انرژی دریایی
Electricity from Wave and Tide: An Introduction to Marine Energy
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتریسیته از جزر و مد و موج: مقدمه ای بر انرژی دریایی

Electricity from Wave and Tide: An Introduction to Marine Energy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Paul A. Lynn
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنتز معدنی
Inorganic Syntheses
نام کتاب:

دانلود کتاب سنتز معدنی

Inorganic Syntheses
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Gregory S. Girolami
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوسیالات: ترمودینامیک و خواص حامل ها
Nanofluidics: Thermodynamic and Transport Properties
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوسیالات: ترمودینامیک و خواص حامل ها

Nanofluidics: Thermodynamic and Transport Properties
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Efstathios E Stathis Michaelides
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غیر قابل درک‌ترین موضوع
A Most Incomprehensible Thing: Notes Towards a Very Gentle Introduction to the Mathematics of Relativity
نام کتاب:

دانلود کتاب غیر قابل درک‌ترین موضوع

A Most Incomprehensible Thing: Notes Towards a Very Gentle Introduction to the Mathematics of Relativity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Peter Collier
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آب و هوا: آمار سرگرم کننده و قابل توجه درباره آب و هوا ما
The Pocket Book of Weather: Entertaining and Remarkable Facts About Our Weather
نام کتاب:

دانلود کتاب آب و هوا: آمار سرگرم کننده و قابل توجه درباره آب و هوا ما

The Pocket Book of Weather: Entertaining and Remarkable Facts About Our Weather
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Michael Bright
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی زلزله پایه: از زلزله به تجزیه و تحلیل و طراحی
Basic Earthquake Engineering: From Seismology to Analysis and Design
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی زلزله پایه: از زلزله به تجزیه و تحلیل و طراحی

Basic Earthquake Engineering: From Seismology to Analysis and Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Halûk Sucuoglu ,Sinan Akkar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدروژل ها در درمان سلولی
Hydrogels in Cell-Based Therapies
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدروژل ها در درمان سلولی

Hydrogels in Cell-Based Therapies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Che J Connon, Ian W Hamley , William L Murphy, Bing Xu, Sarah Heilshorn, Roanne Jones
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی تجدید پذیر دریایی
Marine Renewable Energy Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی تجدید پذیر دریایی

Marine Renewable Energy Handbook
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Bernard Multon
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 33 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیش بینی هیدرولوژی: روش تحلیل فرکانس
Predictive Hydrology: A Frequency Analysis Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب پیش بینی هیدرولوژی: روش تحلیل فرکانس

Predictive Hydrology: A Frequency Analysis Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Paul Meylan, Anne-Catherine Favre and Andre Musy
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت پروژه برای مهندسی کسب و کار و فناوری
Project Management for Business Engineering and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت پروژه برای مهندسی کسب و کار و فناوری

Project Management for Business Engineering and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Herman Steyn John M. Nicholas
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مدیریت فسفر پایدار
Sustainable Phosphorus Management: A Global Transdisciplinary Roadmap
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت فسفر پایدار

Sustainable Phosphorus Management: A Global Transdisciplinary Roadmap
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Roland W. Scholz , Amit H. Roy , Fridolin S. Brand , Deborah T. Hellums and Andrea E. Ulrich
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل پیوسته از سیستم های بیولوژیکی
Continuum Analysis of Biological Systems: Conserved Quantities, Fluxes and Forces
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل پیوسته از سیستم های بیولوژیکی

Continuum Analysis of Biological Systems: Conserved Quantities, Fluxes and Forces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: G.K. Suraishkumar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طیف لیزر 1: اصول اساسی
Laser Spectroscopy 1: Basic Principles
نام کتاب:

دانلود کتاب طیف لیزر 1: اصول اساسی

Laser Spectroscopy 1: Basic Principles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Wolfgang Demtröder
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی و کنترل سیستم های دیالیز: جلد 1: مدل سازی تکنیک های سیستم های همودیالیز
Modelling and Control of Dialysis Systems: Volume 1: Modeling Techniques of Hemodialysis Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی و کنترل سیستم های دیالیز: جلد 1: مدل سازی تکنیک های سیستم های همودیالیز

Modelling and Control of Dialysis Systems: Volume 1: Modeling Techniques of Hemodialysis Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Ahmad Taher Azar
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پودرهای نانو فلز: تولید، خواص و کاربردها
Metal Nanopowders: Production, Characterization, and Energetic Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پودرهای نانو فلز: تولید، خواص و کاربردها

Metal Nanopowders: Production, Characterization, and Energetic Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Alexander A. Gromov and Ulrich Teipel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  عملکرد سیلیکون متخلخل: تهیه، خواص و کاربردها
Porous Silicon in Practice: Preparation, Characterization and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب عملکرد سیلیکون متخلخل: تهیه، خواص و کاربردها

Porous Silicon in Practice: Preparation, Characterization and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: M. J. Sailor
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای عملی برای ساختار ها، خواص و کاربرد های پلیمر های استایرنی
Practical Guide to Structures, Properties and Applications of Styrenic Polymers
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای ساختار ها، خواص و کاربرد های پلیمر های استایرنی

Practical Guide to Structures, Properties and Applications of Styrenic Polymers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Norbert Niessner and Daniel Wagner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملیات یکپارچه در صنعت نفت و گاز: پایداری و قابلیت توسعه
Integrated Operations in the Oil and Gas Industry: Sustainability and Capability Development
نام کتاب:

دانلود کتاب عملیات یکپارچه در صنعت نفت و گاز: پایداری و قابلیت توسعه

Integrated Operations in the Oil and Gas Industry: Sustainability and Capability Development
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Tom Rosendahl , Vidar Hepsø
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  الکترونیک بیومولکولی: بیوالکترونیک  و  کنترل برق از  سیستم های بیولوژیکی  و  واکنش ها
Biomolecular Electronics: Bioelectronics and the Electrical Control of Biological Systems and Reactions (Micro and Nano Technologies)
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک بیومولکولی: بیوالکترونیک و کنترل برق از سیستم های بیولوژیکی و واکنش ها

Biomolecular Electronics: Bioelectronics and the Electrical Control of Biological Systems and Reactions (Micro and Nano Technologies)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Paolo Facci
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر