موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب کاربردهای پزشکی سرامیکهای مزوپور
Biomedical Applications of Mesoporous Ceramics: Drug Delivery, Smart Materials and Bone Tissue Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردهای پزشکی سرامیکهای مزوپور

Biomedical Applications of Mesoporous Ceramics: Drug Delivery, Smart Materials and Bone Tissue Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: María Vallet-Regí , Miguel Manzano García and Montserrat Colilla
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 35.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم سطوح: مبانی تجزیه و نانو
Surface Science: Foundations of Catalysis and Nanoscience
نام کتاب:

دانلود کتاب علم سطوح: مبانی تجزیه و نانو

Surface Science: Foundations of Catalysis and Nanoscience
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Kurt K. Kolasinski
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوسنتز طبیعی و مصنوعی: برق خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی
Natural and Artificial Photosynthesis: Solar Power as an Energy Source
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوسنتز طبیعی و مصنوعی: برق خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی

Natural and Artificial Photosynthesis: Solar Power as an Energy Source
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Reza Razeghifard
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 28.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های هسته ای و یادگیری ماشین
Kernel Methods and Machine Learning
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های هسته ای و یادگیری ماشین

Kernel Methods and Machine Learning
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: S. Y. Kung
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتریبوکوروشن در بیومتریال و ایمپلنت های پزشکی
Bio-Tribocorrosion in Biomaterials and Medical Implants
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتریبوکوروشن در بیومتریال و ایمپلنت های پزشکی

Bio-Tribocorrosion in Biomaterials and Medical Implants
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Y Yan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آشنایی با بیومتریال
Introduction to Biomaterials: Basic Theory with Engineering Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب آشنایی با بیومتریال

Introduction to Biomaterials: Basic Theory with Engineering Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: C. M. Agrawal, J. L. Ong , Mark R. Apple ford and Gopinath Mani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های غیر خطی و بهینه سازی برای مهندسان شیمیایی: حل مشکلات عددی
Nonlinear Systems and Optimization for the Chemical Engineer: Solving Numerical Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های غیر خطی و بهینه سازی برای مهندسان شیمیایی: حل مشکلات عددی

Nonlinear Systems and Optimization for the Chemical Engineer: Solving Numerical Problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Guido Buzzi-Ferraris and Flavio Manenti
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فوریه: اپراتور های شبه دیفرانسیل، تجزیه و تحلیل زمان فرکانس و معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
Fourier Analysis: Pseudo-differential Operators, Time-Frequency Analysis and Partial Differential Equations
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فوریه: اپراتور های شبه دیفرانسیل، تجزیه و تحلیل زمان فرکانس و معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

Fourier Analysis: Pseudo-differential Operators, Time-Frequency Analysis and Partial Differential Equations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Michael Ruzhansky and Ville Turunen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطمینان از آینده ای پایدار
Ensuring a Sustainable Future: Making Progress on Environment and Equity
نام کتاب:

دانلود کتاب اطمینان از آینده ای پایدار

Ensuring a Sustainable Future: Making Progress on Environment and Equity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Jody Heymann and Magda Barrera
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آزمایشگاه آلی با مقیاس میکرو
Microscale Organic Laboratory: With Multistep and Multiscale Syntheses
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمایشگاه آلی با مقیاس میکرو

Microscale Organic Laboratory: With Multistep and Multiscale Syntheses
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Dana W. Mayo , Ronald M. Pike , David C. Forbes
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 22.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل حوضه‌های رسوبی : اصول و کاربرد بررسی نفت
Basin Analysis: Principles and Application to Petroleum Play Assessment
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل حوضه‌های رسوبی : اصول و کاربرد بررسی نفت

Basin Analysis: Principles and Application to Petroleum Play Assessment
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Philip A. Allen , John R. Allen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 51 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمهای بر ساخت و ساز ساختمان
Barry's Introduction to Construction of Buildings
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمهای بر ساخت و ساز ساختمان

Barry's Introduction to Construction of Buildings
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Stephen Emmitt and Christopher A. Gorse
سال انتشار: 2014
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رگرسیون خطی کاربردی
Applied Linear Regression
نام کتاب:

دانلود کتاب رگرسیون خطی کاربردی

Applied Linear Regression
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Sanford Weisberg
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدرولیک کاربردی نا پایدار
Applied Hydraulic Transients
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدرولیک کاربردی نا پایدار

Applied Hydraulic Transients
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: M Hanif Chaudhry
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر روش های عددی و تجزیه و تحلیل
An Introduction to Numerical Methods and Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر روش های عددی و تجزیه و تحلیل

An Introduction to Numerical Methods and Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: James F. Epperson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای بالینی باز خورد زیستی: راهنمای گام به گام برای آموزش و تمرین با حضور ذهن
The Clinical Handbook of Biofeedback: A Step-by-Step Guide for Training and Practice with Mindfulness
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بالینی باز خورد زیستی: راهنمای گام به گام برای آموزش و تمرین با حضور ذهن

The Clinical Handbook of Biofeedback: A Step-by-Step Guide for Training and Practice with Mindfulness
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Inna Z. Khazan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عکاسی معماری
Architectural Photography: The Digital Way
نام کتاب:

دانلود کتاب عکاسی معماری

Architectural Photography: The Digital Way
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Gerry Kopelow
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 21.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرآیند ساخت و ساز  نیروگاه: کتاب راهنما برای مدیریت کیفیت
Process Plant Construction: A Handbook for Quality Management
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیند ساخت و ساز نیروگاه: کتاب راهنما برای مدیریت کیفیت

Process Plant Construction: A Handbook for Quality Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Patrick Noble
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 55.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مطالعه امنیت و حفاظت در شبکه های بی سیم
CWSP Certified Wireless Security Professional Official Study Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مطالعه امنیت و حفاظت در شبکه های بی سیم

CWSP Certified Wireless Security Professional Official Study Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: David D. Coleman, David A. Westcott , Bryan E. Harkins, Shawn M. Jackman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای کامل  سیم کشی
The Complete Guide to Wiring
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کامل سیم کشی

The Complete Guide to Wiring
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Editors of Cool Springs Press
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 40.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر