موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مدلسازی و کنترل سیستم های دیالیز: جلد 1: مدل سازی تکنیک های سیستم های همودیالیز
Modelling and Control of Dialysis Systems: Volume 1: Modeling Techniques of Hemodialysis Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی و کنترل سیستم های دیالیز: جلد 1: مدل سازی تکنیک های سیستم های همودیالیز

Modelling and Control of Dialysis Systems: Volume 1: Modeling Techniques of Hemodialysis Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Ahmad Taher Azar
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پودرهای نانو فلز: تولید، خواص و کاربردها
Metal Nanopowders: Production, Characterization, and Energetic Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پودرهای نانو فلز: تولید، خواص و کاربردها

Metal Nanopowders: Production, Characterization, and Energetic Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Alexander A. Gromov and Ulrich Teipel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  عملکرد سیلیکون متخلخل: تهیه، خواص و کاربردها
Porous Silicon in Practice: Preparation, Characterization and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب عملکرد سیلیکون متخلخل: تهیه، خواص و کاربردها

Porous Silicon in Practice: Preparation, Characterization and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: M. J. Sailor
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای عملی برای ساختار ها، خواص و کاربرد های پلیمر های استایرنی
Practical Guide to Structures, Properties and Applications of Styrenic Polymers
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای ساختار ها، خواص و کاربرد های پلیمر های استایرنی

Practical Guide to Structures, Properties and Applications of Styrenic Polymers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Norbert Niessner and Daniel Wagner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملیات یکپارچه در صنعت نفت و گاز: پایداری و قابلیت توسعه
Integrated Operations in the Oil and Gas Industry: Sustainability and Capability Development
نام کتاب:

دانلود کتاب عملیات یکپارچه در صنعت نفت و گاز: پایداری و قابلیت توسعه

Integrated Operations in the Oil and Gas Industry: Sustainability and Capability Development
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Tom Rosendahl , Vidar Hepsø
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  الکترونیک بیومولکولی: بیوالکترونیک  و  کنترل برق از  سیستم های بیولوژیکی  و  واکنش ها
Biomolecular Electronics: Bioelectronics and the Electrical Control of Biological Systems and Reactions (Micro and Nano Technologies)
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک بیومولکولی: بیوالکترونیک و کنترل برق از سیستم های بیولوژیکی و واکنش ها

Biomolecular Electronics: Bioelectronics and the Electrical Control of Biological Systems and Reactions (Micro and Nano Technologies)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Paolo Facci
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردهای پزشکی سرامیکهای مزوپور
Biomedical Applications of Mesoporous Ceramics: Drug Delivery, Smart Materials and Bone Tissue Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردهای پزشکی سرامیکهای مزوپور

Biomedical Applications of Mesoporous Ceramics: Drug Delivery, Smart Materials and Bone Tissue Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: María Vallet-Regí , Miguel Manzano García and Montserrat Colilla
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 35.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم سطوح: مبانی تجزیه و نانو
Surface Science: Foundations of Catalysis and Nanoscience
نام کتاب:

دانلود کتاب علم سطوح: مبانی تجزیه و نانو

Surface Science: Foundations of Catalysis and Nanoscience
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Kurt K. Kolasinski
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوسنتز طبیعی و مصنوعی: برق خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی
Natural and Artificial Photosynthesis: Solar Power as an Energy Source
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوسنتز طبیعی و مصنوعی: برق خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی

Natural and Artificial Photosynthesis: Solar Power as an Energy Source
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Reza Razeghifard
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 28.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های هسته ای و یادگیری ماشین
Kernel Methods and Machine Learning
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های هسته ای و یادگیری ماشین

Kernel Methods and Machine Learning
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: S. Y. Kung
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتریبوکوروشن در بیومتریال و ایمپلنت های پزشکی
Bio-Tribocorrosion in Biomaterials and Medical Implants
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتریبوکوروشن در بیومتریال و ایمپلنت های پزشکی

Bio-Tribocorrosion in Biomaterials and Medical Implants
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Y Yan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آشنایی با بیومتریال
Introduction to Biomaterials: Basic Theory with Engineering Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب آشنایی با بیومتریال

Introduction to Biomaterials: Basic Theory with Engineering Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: C. M. Agrawal, J. L. Ong , Mark R. Apple ford and Gopinath Mani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های غیر خطی و بهینه سازی برای مهندسان شیمیایی: حل مشکلات عددی
Nonlinear Systems and Optimization for the Chemical Engineer: Solving Numerical Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های غیر خطی و بهینه سازی برای مهندسان شیمیایی: حل مشکلات عددی

Nonlinear Systems and Optimization for the Chemical Engineer: Solving Numerical Problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Guido Buzzi-Ferraris and Flavio Manenti
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فوریه: اپراتور های شبه دیفرانسیل، تجزیه و تحلیل زمان فرکانس و معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
Fourier Analysis: Pseudo-differential Operators, Time-Frequency Analysis and Partial Differential Equations
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فوریه: اپراتور های شبه دیفرانسیل، تجزیه و تحلیل زمان فرکانس و معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

Fourier Analysis: Pseudo-differential Operators, Time-Frequency Analysis and Partial Differential Equations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Michael Ruzhansky and Ville Turunen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطمینان از آینده ای پایدار
Ensuring a Sustainable Future: Making Progress on Environment and Equity
نام کتاب:

دانلود کتاب اطمینان از آینده ای پایدار

Ensuring a Sustainable Future: Making Progress on Environment and Equity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Jody Heymann and Magda Barrera
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آزمایشگاه آلی با مقیاس میکرو
Microscale Organic Laboratory: With Multistep and Multiscale Syntheses
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمایشگاه آلی با مقیاس میکرو

Microscale Organic Laboratory: With Multistep and Multiscale Syntheses
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Dana W. Mayo , Ronald M. Pike , David C. Forbes
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 22.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل حوضه‌های رسوبی : اصول و کاربرد بررسی نفت
Basin Analysis: Principles and Application to Petroleum Play Assessment
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل حوضه‌های رسوبی : اصول و کاربرد بررسی نفت

Basin Analysis: Principles and Application to Petroleum Play Assessment
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Philip A. Allen , John R. Allen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 51 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمهای بر ساخت و ساز ساختمان
Barry's Introduction to Construction of Buildings
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمهای بر ساخت و ساز ساختمان

Barry's Introduction to Construction of Buildings
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Stephen Emmitt and Christopher A. Gorse
سال انتشار: 2014
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رگرسیون خطی کاربردی
Applied Linear Regression
نام کتاب:

دانلود کتاب رگرسیون خطی کاربردی

Applied Linear Regression
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Sanford Weisberg
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدرولیک کاربردی نا پایدار
Applied Hydraulic Transients
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدرولیک کاربردی نا پایدار

Applied Hydraulic Transients
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: M Hanif Chaudhry
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر