موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب طراحی موقعیت خانه سازی برای چند خانواده
Site Design for Multifamily Housing: Creating Livable, Connected Neighborhoods
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی موقعیت خانه سازی برای چند خانواده

Site Design for Multifamily Housing: Creating Livable, Connected Neighborhoods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Nico Larco , Kristin Kelsey , Amanda Stocker West
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فولرین: نانو شیمی، نانو مغناطیس، نانو پزشکی، نانوفوتونیک
Fullerenes: Nanochemistry, Nanomagnetism, Nanomedicine, Nanophotonics
نام کتاب:

دانلود کتاب فولرین: نانو شیمی، نانو مغناطیس، نانو پزشکی، نانوفوتونیک

Fullerenes: Nanochemistry, Nanomagnetism, Nanomedicine, Nanophotonics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Elena Sheka
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 19.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی های منظومه شمسی: تاریخچه و علوم سیاره ای از اکتشاف
Exploring the Solar System: The History and Science of Planetary Exploration (Palgrave Studies in the History of Science and Technology)
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی های منظومه شمسی: تاریخچه و علوم سیاره ای از اکتشاف

Exploring the Solar System: The History and Science of Planetary Exploration (Palgrave Studies in the History of Science and Technology)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Roger D. Launius
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب آزمایش بر روی یک سیاره کوچک
Experimenting on a Small Planet: A Scholarly Entertainment
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمایش بر روی یک سیاره کوچک

Experimenting on a Small Planet: A Scholarly Entertainment
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: William W. Hay
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.2- مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت اعضای بدن با ایمپلنتهای سیلیکونی
Body Sculpting with Silicone Implants
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت اعضای بدن با ایمپلنتهای سیلیکونی

Body Sculpting with Silicone Implants
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Nikolas V Chugay , Paul N Chugay , Melvin A. Shiffman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 20.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبیه سازی های زیستی: شبیه سازی سیستم های عمومی
Biosimulation: Simulation of Living Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب شبیه سازی های زیستی: شبیه سازی سیستم های عمومی

Biosimulation: Simulation of Living Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Daniel A. Beard
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باتری های لیتیوم و دیگر سیستم های ذخیره سازی الکتروشیمیایی
Lithium Batteries and other Electrochemical Storage Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب باتری های لیتیوم و دیگر سیستم های ذخیره سازی الکتروشیمیایی

Lithium Batteries and other Electrochemical Storage Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Christian Glaize , Sylvie Genies
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انیمیشن سه بعدی سریع اذرخش در عناصر
Lightning Fast Animation in Element 3D
نام کتاب:

دانلود کتاب انیمیشن سه بعدی سریع اذرخش در عناصر

Lightning Fast Animation in Element 3D
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Ty Audronis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR)
Nuclear Magnetic Resonance (NMR): Theory, Applications and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR)

Nuclear Magnetic Resonance (NMR): Theory, Applications and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Doddapuneni Krishna Rao
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجلیل به کشف اشعه کیهانی، مزون، مئون و اشعه خورشیدی کیهانی
Homage to the Discovery of Cosmic Rays, the Meson-muon and Solar Cosmic Rays
نام کتاب:

دانلود کتاب تجلیل به کشف اشعه کیهانی، مزون، مئون و اشعه خورشیدی کیهانی

Homage to the Discovery of Cosmic Rays, the Meson-muon and Solar Cosmic Rays
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Jorge A. Perez-peraza
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22 مگابایت
قیمت: 15,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشکلات منشاء زیست کره  و تکامل
Problems of Biosphere Origin and Evolution
نام کتاب:

دانلود کتاب مشکلات منشاء زیست کره و تکامل

Problems of Biosphere Origin and Evolution
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: E. M. Galimov
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اسپکتروسکوپی فوتوالکترون اشعه ایکس
X-Ray Photoelectron Spectroscopy: Chemical Engineering Methods and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب اسپکتروسکوپی فوتوالکترون اشعه ایکس

X-Ray Photoelectron Spectroscopy: Chemical Engineering Methods and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Johanna M. Wagner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاسخ های شیمی
The Handy Chemistry Answer Book
نام کتاب:

دانلود کتاب پاسخ های شیمی

The Handy Chemistry Answer Book
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Justin P. Lomont , Ian C. Stewart
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نجوم
Grab 'n' Go Astronomy
نام کتاب:

دانلود کتاب نجوم

Grab 'n' Go Astronomy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Neil English
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 10,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مشاهده حرکت سیاره ای
The Observer's Guide to Planetary Motion: Explaining the Cycles of the Night Sky
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مشاهده حرکت سیاره ای

The Observer's Guide to Planetary Motion: Explaining the Cycles of the Night Sky
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Dominic Ford
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکتشاف طراحی حافظه در حال ظهور نانو غیر فرار
Design Exploration of Emerging Nano-scale Non-volatile Memory
نام کتاب:

دانلود کتاب اکتشاف طراحی حافظه در حال ظهور نانو غیر فرار

Design Exploration of Emerging Nano-scale Non-volatile Memory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Hao Yu , Yuhao Wang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته برای برنامه های کاربردی
Advanced Mathematics for Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته برای برنامه های کاربردی

Advanced Mathematics for Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Andrea Prosperetti
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک نظری
A Course in Theoretical Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک نظری

A Course in Theoretical Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: P. John Shepherd
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک و ریاضیات
Physics, Mathematics, and All That Quantum Jazz: Proceedings of the Summer Workshop, Kinki University, Osaka, Japan 7 9 August 2013 (Kinki University Series on Quantum Computing)
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک و ریاضیات

Physics, Mathematics, and All That Quantum Jazz: Proceedings of the Summer Workshop, Kinki University, Osaka, Japan 7 9 August 2013 (Kinki University Series on Quantum Computing)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Shu Tanaka , Masamitsu Bando , Utkan Gungordu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هارمونی پلاسما
Plasma Harmonics
نام کتاب:

دانلود کتاب هارمونی پلاسما

Plasma Harmonics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Rashid A. Ganeev
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر