موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب Faith 7
Faith 7: L. Gordon Cooper, Jr., and the Final Mercury Mission
نام کتاب:

دانلود کتاب Faith 7

Faith 7: L. Gordon Cooper, Jr., and the Final Mercury Mission
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Colin Burgess
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 56.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سازگاری الکترومغناطیسی در برق قدرت
Electromagnetic Compatibility in Power Electronics 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سازگاری الکترومغناطیسی در برق قدرت

Electromagnetic Compatibility in Power Electronics 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Fran?ois Costa , Eric Laboure and Bertrand Revol
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک سیستم های مکاترونیک: مدل سازی، شبیه سازی، کنترل، بهینه سازی و تحقیق تجربی
Dynamics of Mechatronics Systems: Modeling, Simulation, Control, Optimization and Experimental Investigations
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک سیستم های مکاترونیک: مدل سازی، شبیه سازی، کنترل، بهینه سازی و تحقیق تجربی

Dynamics of Mechatronics Systems: Modeling, Simulation, Control, Optimization and Experimental Investigations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Donat Lewandowski , Pawel Olejnik and Jan Awrejcewicz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دسترسی طیف پویا برای شبکه های بی سیم
Dynamic Spectrum Access for Wireless Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب دسترسی طیف پویا برای شبکه های بی سیم

Dynamic Spectrum Access for Wireless Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Danda B. Rawat , Min Song and Sachin Shetty
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فاصله، تقارن، و توپولوژی در کربن نانومواد
Distance, Symmetry, and Topology in Carbon Nanomaterials
نام کتاب:

دانلود کتاب فاصله، تقارن، و توپولوژی در کربن نانومواد

Distance, Symmetry, and Topology in Carbon Nanomaterials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Ali Reza Ashrafi and Mircea V Diudea
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهینه سازی گسسته در معماری
Discrete Optimization in Architecture: Building Envelope
نام کتاب:

دانلود کتاب بهینه سازی گسسته در معماری

Discrete Optimization in Architecture: Building Envelope
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Machi Zawidzki
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  کنترل دیجیتال مبدل های برق حالت سوئیچ شده با فرکانس بالا
Digital Control of High-Frequency Switched-Mode Power Converters
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل دیجیتال مبدل های برق حالت سوئیچ شده با فرکانس بالا

Digital Control of High-Frequency Switched-Mode Power Converters
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Luca Corradini , Dragan Maksimović , Paolo Mattavelli and Regan Zane
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات دیجیتال: مدولاسیون دیجیتال
Digital Communications 2: Digital Modulations (Networks and Telecommunications) 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات دیجیتال: مدولاسیون دیجیتال

Digital Communications 2: Digital Modulations (Networks and Telecommunications) 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Myl?ne Pischella , Didier Le Ruyet
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و شبیه سازی حمل و نقل سنگین لکوموتیو و قطار
Design and Simulation of Heavy Haul Locomotives and Trains
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و شبیه سازی حمل و نقل سنگین لکوموتیو و قطار

Design and Simulation of Heavy Haul Locomotives and Trains
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Maksym Spiryagin , Peter Wolfs , Colin Cole , Valentyn Spiryagin , Yan Quan Sun and Tim McSweeney
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 32.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقص تکامل در کیهان شناسی و ماده چگال
Defect Evolution in Cosmology and Condensed Matter: Quantitative Analysis with the Velocity-Dependent One-Scale Model
نام کتاب:

دانلود کتاب نقص تکامل در کیهان شناسی و ماده چگال

Defect Evolution in Cosmology and Condensed Matter: Quantitative Analysis with the Velocity-Dependent One-Scale Model
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Carlos Martins
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد کامپوزیتی
Composite Materials: Processing, Applications, Characterizations
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد کامپوزیتی

Composite Materials: Processing, Applications, Characterizations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Kamal K. Kar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانو ترمودینامیک
Mechanothermodynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانو ترمودینامیک

Mechanothermodynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Leonid Sosnovskiy and Sergei Sherbakov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه لایه مرزی
Boundary-Layer Theory 9th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه لایه مرزی

Boundary-Layer Theory 9th Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Hermann Schlichting and Klaus Gersten
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 19.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی جبر ماتریسی برای آمار با R
Basics of Matrix Algebra for Statistics with R
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی جبر ماتریسی برای آمار با R

Basics of Matrix Algebra for Statistics with R
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Nick Fieller
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرتو های اتمی و مولکولی: تولید و کولیماسیون
Atomic and Molecular Beams: Production and Collimation 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پرتو های اتمی و مولکولی: تولید و کولیماسیون

Atomic and Molecular Beams: Production and Collimation 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Cyril Bernard Lucas
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نجوم در زاویه با وضوح بالا: خلاصه ای از تکنیک های در مرئی و نزدیک مادون قرمز
Astronomy at High Angular Resolution: A Compendium of Techniques in the Visible and Near-Infrared
نام کتاب:

دانلود کتاب نجوم در زاویه با وضوح بالا: خلاصه ای از تکنیک های در مرئی و نزدیک مادون قرمز

Astronomy at High Angular Resolution: A Compendium of Techniques in the Visible and Near-Infrared
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Henri M. J. Boffin , Gaitee Hussain , Jean-Philippe Berger and Linda Schmidtobreick
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صف های کاربردی زمان گسسته
Applied Discrete-Time Queues 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب صف های کاربردی زمان گسسته

Applied Discrete-Time Queues 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Attahiru S. Alfa
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبدل آنالوگ به دیجیتال برای کاربردهای صنعتی که شامل مقدمه ای بر مبدل دیجیتال به آنالوگ
Analog-Digital Converters for Industrial Applications Including an Introduction to Digital-Analog Converters
نام کتاب:

دانلود کتاب مبدل آنالوگ به دیجیتال برای کاربردهای صنعتی که شامل مقدمه ای بر مبدل دیجیتال به آنالوگ

Analog-Digital Converters for Industrial Applications Including an Introduction to Digital-Analog Converters
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Frank Ohnhäuser
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تقویت و ارسال رله در ارتباطات بی سیم
Amplify-and-Forward Relaying in Wireless Communications
نام کتاب:

دانلود کتاب تقویت و ارسال رله در ارتباطات بی سیم

Amplify-and-Forward Relaying in Wireless Communications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Leonardo Jimenez Rodriguez , Nghi Tran and Tho Le-Ngoc
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در سیستم های رایانه موبایل کلود
Advances in Mobile Cloud Computing Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در سیستم های رایانه موبایل کلود

Advances in Mobile Cloud Computing Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: F. Richard Yu and Victor Leung
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر