موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب Peopleware: پروژه های تولیدی و تیم ها
Peopleware: Productive Projects and Teams
نام کتاب:

دانلود کتاب Peopleware: پروژه های تولیدی و تیم ها

Peopleware: Productive Projects and Teams
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Tom DeMarco , Tim Lister
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه فیزیک
The Oxford Handbook of Philosophy of Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه فیزیک

The Oxford Handbook of Philosophy of Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Robert Batterman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای کامل  سیم کشی
The Complete Guide to Wiring
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کامل سیم کشی

The Complete Guide to Wiring
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Editors of Cool Springs Press
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 40.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های ریاضی در GIS
Mathematical Techniques in GIS, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های ریاضی در GIS

Mathematical Techniques in GIS, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » GIS سنجش از راه دور
نویسنده: Peter Dale
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های رادار کوچک و کوتاه برد
Small and Short-Range Radar Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های رادار کوچک و کوتاه برد

Small and Short-Range Radar Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Gregory L. Charvat
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 115 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول و کاربرد های اسپتروسکوپی ESR
Principles and Applications of ESR Spectroscopy
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول و کاربرد های اسپتروسکوپی ESR

Principles and Applications of ESR Spectroscopy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Anders Lund , Masaru Shiotani, Shigetaka Shimada
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارائه MPEG رسانه های دیجیتال
The MPEG Representation of Digital Media
نام کتاب:

دانلود کتاب ارائه MPEG رسانه های دیجیتال

The MPEG Representation of Digital Media
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Leonardo Chiariglione
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حیات مافوق زمین
The Life of Super-Earths: How the Hunt for Alien Worlds and Artificial Cells Will Revolutionize Life on Our Planet
نام کتاب:

دانلود کتاب حیات مافوق زمین

The Life of Super-Earths: How the Hunt for Alien Worlds and Artificial Cells Will Revolutionize Life on Our Planet
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Dimitar Sasselov
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بی معنی: داستان اعدادی که شما نمی توانید بشمارید
The Irrationals: A Story of the Numbers You Can't Count On
نام کتاب:

دانلود کتاب بی معنی: داستان اعدادی که شما نمی توانید بشمارید

The Irrationals: A Story of the Numbers You Can't Count On
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Julian Havil
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دریای آرال: تخریب و احیای بخشی از دریاچه های بزرگ
The Aral Sea: The Devastation and Partial Rehabilitation of a Great Lake
نام کتاب:

دانلود کتاب دریای آرال: تخریب و احیای بخشی از دریاچه های بزرگ

The Aral Sea: The Devastation and Partial Rehabilitation of a Great Lake
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Philip Micklin , Nikolay Aladin, Igor Plotnikov
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژیک تاکتیکی و هدایت موشک
Tactical and Strategic Missile Guidance
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژیک تاکتیکی و هدایت موشک

Tactical and Strategic Missile Guidance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Paul Zarchan , Timothy C. Lieuwen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختمان های پایدار در عمل
Sustainable Buildings in Practice: What the Users Think
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختمان های پایدار در عمل

Sustainable Buildings in Practice: What the Users Think
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: George Baird
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 31.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شوک تداخلات لایه مرزی امواج
Shock Wave-Boundary-Layer Interactions
نام کتاب:

دانلود کتاب شوک تداخلات لایه مرزی امواج

Shock Wave-Boundary-Layer Interactions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Holger Babinsky , John K. Harvey
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های موقعیت رادیویی ماهواره ای و زمینی:چشم انداز پردازش سیگنال
Satellite and Terrestrial Radio Positioning Techniques: A signal processing perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های موقعیت رادیویی ماهواره ای و زمینی:چشم انداز پردازش سیگنال

Satellite and Terrestrial Radio Positioning Techniques: A signal processing perspective
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Davide Dardari , Marco Luise , Emanuela Falletti
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های انرژی تجدید پذیر
Renewable Energy Systems: Advanced Conversion Technologies and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های انرژی تجدید پذیر

Renewable Energy Systems: Advanced Conversion Technologies and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Fang Lin Luo , Ye Hong
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برق قدرت و موتور درایو
Power Electronics and Motor Drives
نام کتاب:

دانلود کتاب برق قدرت و موتور درایو

Power Electronics and Motor Drives
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Bogdan M. Wilamowski , J. David Irwin
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 35 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنجش فوتونیک: اصول و کاربردها برای ایمنی و مانیتورینگ امنیت
Photonic Sensing: Principles and Applications for Safety and Security Monitoring
نام کتاب:

دانلود کتاب سنجش فوتونیک: اصول و کاربردها برای ایمنی و مانیتورینگ امنیت

Photonic Sensing: Principles and Applications for Safety and Security Monitoring
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Gaozhi Xiao , Wojtek J. Bock
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه محصول جدید در پارچه: نوآوری و تولید
New Product Development in Textiles: Innovation and Production
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه محصول جدید در پارچه: نوآوری و تولید

New Product Development in Textiles: Innovation and Production
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » صنایع نساجی
نویسنده: L Horne
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماری شهری
Municipal Architecture
نام کتاب:

دانلود کتاب معماری شهری

Municipal Architecture
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Hanlin Liu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویر چند رسانه ای و پردازش ویدئو
Multimedia Image and Video Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویر چند رسانه ای و پردازش ویدئو

Multimedia Image and Video Processing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Ling Guan , Yifeng He , Sun-Yuan Kung
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر