موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  مدلسازی و شبیه سازی در مواد فیبری: تکنیک ها و کاربرد ها
Modelling and Simulation in Fibrous Materials: Techniques and Applications (Material Science and Technologies)
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی و شبیه سازی در مواد فیبری: تکنیک ها و کاربرد ها

Modelling and Simulation in Fibrous Materials: Techniques and Applications (Material Science and Technologies)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Asis Patanaik
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه ریزی موقعیت طرح بندی محیط زیست: دسترسی خورشیدی، محیط زیست و خنک کننده غیر فعال در مناطق شهری
Environmental Site Layout Planning: Solar Access, Microclimate and Passive Cooling in Urban Areas
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریزی موقعیت طرح بندی محیط زیست: دسترسی خورشیدی، محیط زیست و خنک کننده غیر فعال در مناطق شهری

Environmental Site Layout Planning: Solar Access, Microclimate and Passive Cooling in Urban Areas
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: P.J. Littlefair
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی محیط زیست: پیدا کردن سادگی در پیچیدگی
Environmental Modelling: Finding Simplicity in Complexity
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی محیط زیست: پیدا کردن سادگی در پیچیدگی

Environmental Modelling: Finding Simplicity in Complexity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: John Wainwright , Mark Mulligan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی آینده شما: تمرین حرفه ای مهندسی
Engineering Your Future: The Professional Practice of Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی آینده شما: تمرین حرفه ای مهندسی

Engineering Your Future: The Professional Practice of Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Stuart G. Walesh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیچیدگی تکنیکها
The Engine of Complexity: Evolution as Computation
نام کتاب:

دانلود کتاب پیچیدگی تکنیکها

The Engine of Complexity: Evolution as Computation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: John E. Mayfield
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی بسیستم های سنسور مستقل برداشت انرژی: طراحی، آنالیز، و اجرای عملی
Energy Harvesting Autonomous Sensor Systems: Design, Analysis, and Practical Implementation
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی بسیستم های سنسور مستقل برداشت انرژی: طراحی، آنالیز، و اجرای عملی

Energy Harvesting Autonomous Sensor Systems: Design, Analysis, and Practical Implementation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Yen Kheng Tan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه پایدار شهری: درک و بهبود محیط زیست شهری
Metropolitan Sustainability: Understanding and Improving the Urban Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه پایدار شهری: درک و بهبود محیط زیست شهری

Metropolitan Sustainability: Understanding and Improving the Urban Environment
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: F Zeman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارسال پیامی برای مهندسی: از تحقیقات به عمل
Messaging for Engineering: From Research to Action
نام کتاب:

دانلود کتاب ارسال پیامی برای مهندسی: از تحقیقات به عمل

Messaging for Engineering: From Research to Action
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Committee on Implementing Engineering Messages , National Academy of Engineering
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سنتز کننده های آنالوگ
Make: Analog Synthesizers
نام کتاب:

دانلود کتاب سنتز کننده های آنالوگ

Make: Analog Synthesizers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Ray Wilson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 41.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنگ الکترونیک: راهنمای جیبی
Electronic Warfare Pocket Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب جنگ الکترونیک: راهنمای جیبی

Electronic Warfare Pocket Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: David Adamy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سیستم های کنترل خطی: کنترل و فیلترینگ غیر شکننده
Linear Systems: Non-Fragile Control and Filtering
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های کنترل خطی: کنترل و فیلترینگ غیر شکننده

Linear Systems: Non-Fragile Control and Filtering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Guang-Hong Yang , Xiang-Gui Guo , Wei-Wei Che , Wei Guan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روشنایی LED: بنیان روشنایی آینده
LED Lighting: A Primer to Lighting the Future
نام کتاب:

دانلود کتاب روشنایی LED: بنیان روشنایی آینده

LED Lighting: A Primer to Lighting the Future
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Sal Cangeloso
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 33.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادگیری الکترونیک با Arduino
Learn Electronics with Arduino
نام کتاب:

دانلود کتاب یادگیری الکترونیک با Arduino

Learn Electronics with Arduino
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Don Wilcher
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانولوله های کربنی
Carbon Nanotubes: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
نام کتاب:

دانلود کتاب نانولوله های کربنی

Carbon Nanotubes: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Kannan Balasubramanian , Marko Burghard
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 17.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر  LTE
An Introduction to LTE: LTE, LTE-Advanced, SAE, VoLTE and 4G Mobile Communications
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر LTE

An Introduction to LTE: LTE, LTE-Advanced, SAE, VoLTE and 4G Mobile Communications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Christopher Cox
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر روش صریح المان محدود برای دینامیک غیرخطی گذرا
Introduction to the Explicit Finite Element Method for Nonlinear Transient Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر روش صریح المان محدود برای دینامیک غیرخطی گذرا

Introduction to the Explicit Finite Element Method for Nonlinear Transient Dynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Shen R. Wu , Lei Gu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول طراحی معماری: اصول مهندسی الکتریکی
DSP Architecture Design Essentials
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول طراحی معماری: اصول مهندسی الکتریکی

DSP Architecture Design Essentials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Dejan Markovic , Robert W. Brodersen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های هوشمند
Intelligent Systems (Industrial Electronics)
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های هوشمند

Intelligent Systems (Industrial Electronics)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Bogdan M. Wilamowski , J. David Irwin
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوآوری در هوانوردی
Innovation in Aeronautics
نام کتاب:

دانلود کتاب نوآوری در هوانوردی

Innovation in Aeronautics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: T Young , M Hirst
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی معدنی
Inorganic Chemistry, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی معدنی

Inorganic Chemistry, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: James House
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر