موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تاثیر رسانه های خارجی
Influence from Abroad Foreign Voices the Media and US PublicOpinion
نام کتاب:

دانلود کتاب تاثیر رسانه های خارجی

Influence from Abroad Foreign Voices the Media and US PublicOpinion
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Danny Hayes and Matt Guardino
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستمهای سنسور قابل کاشت در بدن برای کاربرد های پزشکی
Implantable Sensor Systems for Medical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستمهای سنسور قابل کاشت در بدن برای کاربرد های پزشکی

Implantable Sensor Systems for Medical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: A Inmann , D Hodgins
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی اثرات بهداشتی از  استخراج گاز شیل
Health Impact Assessment of Shale Gas Extraction
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی اثرات بهداشتی از استخراج گاز شیل

Health Impact Assessment of Shale Gas Extraction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Research, and Medicine Roundtable on Environmental Health Sciences , Board on Population Health and Public Health Practice , Institute of Medicine , Christine Coussens , Rose Marie Martinez
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حفاری
Drilling Down: The Gulf Oil Debacle and Our Energy Dilemma
نام کتاب:

دانلود کتاب حفاری

Drilling Down: The Gulf Oil Debacle and Our Energy Dilemma
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Joseph A. Tainter , Tadeusz W. Patzek
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای میدان دهیدراسیون گاز
Gas Dehydration Field Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای میدان دهیدراسیون گاز

Gas Dehydration Field Manual
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Maurice Stewart , Ken Arnold
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول و پیشرفت در فناوری بافندگی
Fundamentals and Advances in Knitting Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول و پیشرفت در فناوری بافندگی

Fundamentals and Advances in Knitting Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » صنایع نساجی
نویسنده: Sadhan Chandra Ray
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 20.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دنبال کردن چشمی در تجربه کاربر طراحی
Eye Tracking in User Experience Design
نام کتاب:

دانلود کتاب دنبال کردن چشمی در تجربه کاربر طراحی

Eye Tracking in User Experience Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Jennifer Romano Bergstrom , Andrew Schall
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالب ضروری در فلزات سبک، فناوری الکترود برای تولید آلومینیوم
Essential Readings in Light Metals, Electrode Technology for Aluminum Production
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالب ضروری در فلزات سبک، فناوری الکترود برای تولید آلومینیوم

Essential Readings in Light Metals, Electrode Technology for Aluminum Production
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: John A. Johnson, Alan Tomsett
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 75.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار طراحی روش ماتریس و کاربردها
Design Structure Matrix Methods and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار طراحی روش ماتریس و کاربردها

Design Structure Matrix Methods and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Steven D. Eppinger and Tyson R. Browning
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 75.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روشهای ساده برای شناسایی پلاستیکها
Simple Methods for Identification of Plastics
نام کتاب:

دانلود کتاب روشهای ساده برای شناسایی پلاستیکها

Simple Methods for Identification of Plastics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Dietrich Braun
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کمیت سنجها در عمل
Quantifiers in Action: Generalized Quantification in Query, Logical and Natural Languages
نام کتاب:

دانلود کتاب کمیت سنجها در عمل

Quantifiers in Action: Generalized Quantification in Query, Logical and Natural Languages
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Antonio Badia
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل مشکل ADI (جهت متناوب ضمنی)
The ADI (Alternating Direction Implicit) Model Problem
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل مشکل ADI (جهت متناوب ضمنی)

The ADI (Alternating Direction Implicit) Model Problem
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Eugene Wachspress
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب همکاری نرم افزارهای مهندسی
Collaborative Software Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب همکاری نرم افزارهای مهندسی

Collaborative Software Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Ivan Mistrík , John Grundy , André van der Hoek , Jim Whitehead
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های آماری برای داده های فازی
Statistical Methods for Fuzzy Data
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های آماری برای داده های فازی

Statistical Methods for Fuzzy Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Reinhard Viertl
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک گرافن
Physics of Graphene
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک گرافن

Physics of Graphene
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Hideo Aoki , Mildred S. Dresselhaus
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنگ شناسی
Petrology: Principles and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب سنگ شناسی

Petrology: Principles and Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Gautam Sen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی آلی در واسطه های محدود
Organic Chemistry in Confining Media
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی آلی در واسطه های محدود

Organic Chemistry in Confining Media
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Zory Vlad Todres
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رگرسیون غیر پارامتری و  مدل های تعمیم خطی
Nonparametric Regression and Generalized Linear Models: A roughness penalty approach
نام کتاب:

دانلود کتاب رگرسیون غیر پارامتری و مدل های تعمیم خطی

Nonparametric Regression and Generalized Linear Models: A roughness penalty approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: P.J. Green, Bernard. W. Silverman
سال انتشار: 1993
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد لاستیکی طبیعی: جلد 2: کامپوزیت ها و نانوکامپوزیت ها
Natural Rubber Materials: Volume 2: Composites and Nanocomposites
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد لاستیکی طبیعی: جلد 2: کامپوزیت ها و نانوکامپوزیت ها

Natural Rubber Materials: Volume 2: Composites and Nanocomposites
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Sabu Thomas , Chin Han Chan, Laly Pothen , Jithin Joy , Hanna Maria, Ben-Zhong Tang , Alaa S Abd-El-Aziz , Stephen Craig, Jianhua Dong, Toshio Masuda , Christoph Weder
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 24.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم اصول در روباست (Robust) و آمار غیر پارامتری
Methodology in Robust and Nonparametric Statistics
نام کتاب:

دانلود کتاب علم اصول در روباست (Robust) و آمار غیر پارامتری

Methodology in Robust and Nonparametric Statistics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jana Jurecková , Pranab Kumar Sen , Jan Picek
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر