موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب استری شدن: روش ها، واکنش ها، و کاربردها
Esterification: Methods, Reactions, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب استری شدن: روش ها، واکنش ها، و کاربردها

Esterification: Methods, Reactions, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Junzo Otera, Joji Nishikido
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه سازه ها: اصول، قالب بندی سازه ها، صفحات و پوسته ها
Theory of Structures: Fundamentals, Framed Structures, Plates and Shells
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه سازه ها: اصول، قالب بندی سازه ها، صفحات و پوسته ها

Theory of Structures: Fundamentals, Framed Structures, Plates and Shells
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Peter Marti
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات گسترده زنجیره ای پر شاخه مستقل در محلول و محدود در  منافذ استوانه
Studies on "Perfect" Hyperbranched Chains Free in Solution and Confined in a Cylindrical Pore
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات گسترده زنجیره ای پر شاخه مستقل در محلول و محدود در منافذ استوانه

Studies on "Perfect" Hyperbranched Chains Free in Solution and Confined in a Cylindrical Pore
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Lianwei Li
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی تحلیل عملکرد با Bicomplex Scalars و تحلیل Bicomplex Schur
Basics of Functional Analysis with Bicomplex Scalars, and Bicomplex Schur Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی تحلیل عملکرد با Bicomplex Scalars و تحلیل Bicomplex Schur

Basics of Functional Analysis with Bicomplex Scalars, and Bicomplex Schur Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Daniel Alpay , Maria Elena Luna-Elizarrarás , Michael Shapiro, Daniele C. Struppa
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال فلزات: ویژگی، خواص و موارد استفاده
Transition Metals: Characteristics, Properties and Uses
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال فلزات: ویژگی، خواص و موارد استفاده

Transition Metals: Characteristics, Properties and Uses
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » متالوژی
نویسنده: Ajay Kumar Mishra
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب   آموزش فنی و مهندسی قدرت برق ترکیبی : مدل سازی، کنترل و شبیه سازی
Hybrid Electric Power Train Engineering and Technology: Modeling, Control, and Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب   آموزش فنی و مهندسی قدرت برق ترکیبی : مدل سازی، کنترل و شبیه سازی

Hybrid Electric Power Train Engineering and Technology: Modeling, Control, and Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Antoni Szumanowski
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استخر تثبیت فاضلاب
Wastewater Stabilization Ponds
نام کتاب:

دانلود کتاب استخر تثبیت فاضلاب

Wastewater Stabilization Ponds
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Frank R. Spellman, Joanne E. Drinan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل غیر خطی شبکه های پویا
Nonlinear Control of Dynamic Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل غیر خطی شبکه های پویا

Nonlinear Control of Dynamic Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Tengfei Liu , Zhong-Ping Jiang , David J. Hill
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جستجوی پیشرفته جبر خطی
Advanced Linear Algebra (Textbooks in Mathematics)
نام کتاب:

دانلود کتاب جستجوی پیشرفته جبر خطی

Advanced Linear Algebra (Textbooks in Mathematics)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Nicholas Loehr
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات خط قدرت MIMO: استاندارد باریک و پهنای باند، EMC، و پردازش پیشرفته
MIMO Power Line Communications: Narrow and Broadband Standards, EMC, and Advanced Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات خط قدرت MIMO: استاندارد باریک و پهنای باند، EMC، و پردازش پیشرفته

MIMO Power Line Communications: Narrow and Broadband Standards, EMC, and Advanced Processing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Lars Torsten Berger , Andreas Schwager , Pascal Pagani , Daniel Schneider
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 26.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مرجع  کانی سازی زیستی (بیومینرالیزاسیون)
Biomineralization Sourcebook
نام کتاب:

دانلود کتاب مرجع کانی سازی زیستی (بیومینرالیزاسیون)

Biomineralization Sourcebook
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Elaine DiMasi , Laurie B. Gower
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 42.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل مبتنی بر ناظر اختلال: روش ها و کاربرد ها
Disturbance Observer-Based Control: Methods and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل مبتنی بر ناظر اختلال: روش ها و کاربرد ها

Disturbance Observer-Based Control: Methods and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Shihua Li , Jun Yang , Wen-Hua Chen , Xisong Chen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تابع هندسه ریمانی و حمل و نقل مطلوب
Sub-Riemannian Geometry and Optimal Transport
نام کتاب:

دانلود کتاب تابع هندسه ریمانی و حمل و نقل مطلوب

Sub-Riemannian Geometry and Optimal Transport
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ludovic Rifford
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4- مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پانرژی کارآمد تحت پوشش منطقه  برای تشخیص مزاحم  در شبکه های سنسور
Energy-Efficient Area Coverage for Intruder Detection in Sensor Networks (SpringerBriefs in Computer Science)
نام کتاب:

دانلود کتاب پانرژی کارآمد تحت پوشش منطقه برای تشخیص مزاحم در شبکه های سنسور

Energy-Efficient Area Coverage for Intruder Detection in Sensor Networks (SpringerBriefs in Computer Science)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Shibo He , Jiming Chen , Junkun Li , Youxian Sun
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی و تجزیه و تحلیل از صدا و داده ها در شبکه های رادیو شناختی
Modeling and Analysis of Voice and Data in Cognitive Radio Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی و تجزیه و تحلیل از صدا و داده ها در شبکه های رادیو شناختی

Modeling and Analysis of Voice and Data in Cognitive Radio Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Subodha Gunawardena , Weihua Zhuang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه موبایل و مدیریت
Mobile Networks and Management: 5th International Conference, MONAMI 2013, Cork, Ireland, September 23-25, 2013, Revised Selected Papers (Lecture ... and Telecommunications Engineering)
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه موبایل و مدیریت

Mobile Networks and Management: 5th International Conference, MONAMI 2013, Cork, Ireland, September 23-25, 2013, Revised Selected Papers (Lecture ... and Telecommunications Engineering)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Dirk Pesch , Andreas Timm-Giel , Ramón Agüero , Bernd-Ludwig Wenning , Kostas Pentikousis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب در  زیر مدار
Suborbital: Industry at the Edge of Space
نام کتاب:

دانلود کتاب در زیر مدار

Suborbital: Industry at the Edge of Space
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Erik Seedhouse
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشگامان جسارت سفربه استراتوسفر
Stratonauts: Pioneers Venturing into the Stratosphere
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشگامان جسارت سفربه استراتوسفر

Stratonauts: Pioneers Venturing into the Stratosphere
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Manfred von Ehrenfried
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پایداری غیر خطی تشکیل دهنده فرمولاسیون برای ویسکوالاستیک سیالات
Stability of-Non-Linear Constitutive Formulations for Viscoelastic Fluids
نام کتاب:

دانلود کتاب پایداری غیر خطی تشکیل دهنده فرمولاسیون برای ویسکوالاستیک سیالات

Stability of-Non-Linear Constitutive Formulations for Viscoelastic Fluids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Dennis A. Siginer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دوران فیثاغورثی
On Pythagoreanism
نام کتاب:

دانلود کتاب دوران فیثاغورثی

On Pythagoreanism
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gabriele Cornelli , Richard McKirahan , Constantinos Macris
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر