موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب عدم ذوب نانو بلورها
Melt-Quenched Nanocrystals
نام کتاب:

دانلود کتاب عدم ذوب نانو بلورها

Melt-Quenched Nanocrystals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: A. M. Glezer , I. E. Permyakova
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه سازه های هوشمند
Smart Structures Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه سازه های هوشمند

Smart Structures Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Inderjit Chopra, Jayant Sirohi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مادون قرمز و طیف رامان: اصول و تفسیر طیفی
Infrared and Raman Spectroscopy: Principles and Spectral Interpretation
نام کتاب:

دانلود کتاب مادون قرمز و طیف رامان: اصول و تفسیر طیفی

Infrared and Raman Spectroscopy: Principles and Spectral Interpretation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Peter Larkin
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش ریاضیات راهنمایی و متوسطه
Teaching Secondary and Middle School Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش ریاضیات راهنمایی و متوسطه

Teaching Secondary and Middle School Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Daniel J. Brahier
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی
Chemistry a Molecular Approach 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی

Chemistry a Molecular Approach 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Nivaldo J. Tro
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 69.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار مقدماتی
Elementary Statistics: Picturing the World (6th Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار مقدماتی

Elementary Statistics: Picturing the World (6th Edition)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ron Larson and Betsy Farber
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 29.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ازوناسیون آب و فاضلاب: راهنمای عملی برای درک اوزون و کاربرد های آن
Ozonation of Water and Waste Water: A Practical Guide to Understanding Ozone and its Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب ازوناسیون آب و فاضلاب: راهنمای عملی برای درک اوزون و کاربرد های آن

Ozonation of Water and Waste Water: A Practical Guide to Understanding Ozone and its Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Christiane Gottschalk, Judy Ann Libra , Adrian Saupe
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گسترش انرژی باد و ارتباط با عناصر خاکی کمیاب: تجزیه و تحلیل اقتصادی
Wind Energy Deployment and the Relevance of Rare Earths: An Economic Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب گسترش انرژی باد و ارتباط با عناصر خاکی کمیاب: تجزیه و تحلیل اقتصادی

Wind Energy Deployment and the Relevance of Rare Earths: An Economic Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Anja Brumme
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی عددی نوآورانه ژئومکانیکی
Innovative Numerical Modelling in Geomechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی عددی نوآورانه ژئومکانیکی

Innovative Numerical Modelling in Geomechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Luis Ribeiro e Sousa , Eurípedes Vargas Jr. , M.M. Fernandes , Roberto Azevedo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 22.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات مهندسی پایه
Basic Engineering Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات مهندسی پایه

Basic Engineering Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: John Bird
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باتری های باتری های لیتیوم-یون: پیشرفتها و کاربردها
Lithium-Ion Batteries: Advances and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب باتری های باتری های لیتیوم-یون: پیشرفتها و کاربردها

Lithium-Ion Batteries: Advances and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Gianfranco Pistoia
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 50.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترمودینامیک غیر تعادلی
Nonequilibrium Thermodynamics : Transport and Rate Processes in Physical, Chemical and Biological Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمودینامیک غیر تعادلی

Nonequilibrium Thermodynamics : Transport and Rate Processes in Physical, Chemical and Biological Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Yasar Demirel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات بیوانرژی: پیشرفتها و  کاربردها
Bioenergy Research: Advances and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات بیوانرژی: پیشرفتها و کاربردها

Bioenergy Research: Advances and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Vijai K. Gupta , Maria Tuohy , Christian P Kubicek , Jack Saddler , Feng Xu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل جریان: راهنمای عملی
Flow Analysis: A Practical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل جریان: راهنمای عملی

Flow Analysis: A Practical Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Victor Cerda , Laura Ferrer , Jessica Avivar , Amalia Cerda
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحولات در تئوری و عمل نقشه کشی سایبری
Developments in the Theory and Practice of Cybercartography, Volume 5, Second Edition: Applications and Indigenous Mapping (Modern Cartography Series)
نام کتاب:

دانلود کتاب تحولات در تئوری و عمل نقشه کشی سایبری

Developments in the Theory and Practice of Cybercartography, Volume 5, Second Edition: Applications and Indigenous Mapping (Modern Cartography Series)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: D.R.F. Taylor , Tracey Lauriault
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 28.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک کوانتومی
Quantum Mechanics: The Theoretical Minimum
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک کوانتومی

Quantum Mechanics: The Theoretical Minimum
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Leonard Susskind , Art Friedman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروشیمی عملکرد سیستم های سوپرا موکولار
Electrochemistry of Functional Supramolecular Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروشیمی عملکرد سیستم های سوپرا موکولار

Electrochemistry of Functional Supramolecular Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Paola Ceroni , Alberto Credi , Margherita Venturi
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی آلی پیشرفته
March's Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی آلی پیشرفته

March's Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Michael B. Smith
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 33.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول مهندسی شیمی
Principles of Chemical Engineering Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مهندسی شیمی

Principles of Chemical Engineering Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: George DeLancey
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش میکرو در تکنیک های آزمایشگاهی آلی
A Microscale Approach to Organic Laboratory Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب روش میکرو در تکنیک های آزمایشگاهی آلی

A Microscale Approach to Organic Laboratory Techniques
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Donald L. Pavia, George S. Kriz , Gary M. Lampman , Randall G. Engel
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر