موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  ملزومات اتوکد 3D عمران2014
AutoCAD Civil 3D 2014 Essentials: Autodesk Official Press
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات اتوکد 3D عمران2014

AutoCAD Civil 3D 2014 Essentials: Autodesk Official Press
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Eric Chappell
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر مدارهای الکتریکی
Introduction to Electric Circuits
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر مدارهای الکتریکی

Introduction to Electric Circuits
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: James A. Svoboda , Richard C. Dorf
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری نانو ایمپرینت
Nanoimprint Technology: Nanotransfer for Thermoplastic and Photocurable Polymers
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری نانو ایمپرینت

Nanoimprint Technology: Nanotransfer for Thermoplastic and Photocurable Polymers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Jun Taniguchi , Hiroshi Ito , Jun Mizuno , Takushi Saito
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیمرها برای ذخیره سازی انرژی و تبدیل
Polymers for Energy Storage and Conversion
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمرها برای ذخیره سازی انرژی و تبدیل

Polymers for Energy Storage and Conversion
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Vikas Mittal
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر طراحی سیستم های حرارتی مایع
Introduction to Thermo-Fluids Systems Design
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر طراحی سیستم های حرارتی مایع

Introduction to Thermo-Fluids Systems Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: André Garcia McDonald, Hugh Magande
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اثرات باد بر روی پل های مهار شده توسط کابل
Wind Effects on Cable-Supported Bridges
نام کتاب:

دانلود کتاب اثرات باد بر روی پل های مهار شده توسط کابل

Wind Effects on Cable-Supported Bridges
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: You-Lin Xu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 40.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تبدیل برق DC به DC پالسوید تعدیل شده: مدار ها، دینامیک و طراحی های کنترل
Pulsewidth Modulated DC-to-DC Power Conversion: Circuits, Dynamics, and Control Designs
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل برق DC به DC پالسوید تعدیل شده: مدار ها، دینامیک و طراحی های کنترل

Pulsewidth Modulated DC-to-DC Power Conversion: Circuits, Dynamics, and Control Designs
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Byungcho Choi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول ریز الکترونیک
Fundamentals of Microelectronics
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول ریز الکترونیک

Fundamentals of Microelectronics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Behzad Razavi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تغییر فلز واسطه در ساخت و ساز های معطر آروماتیک
Transition Metal Mediated Aromatic Ring Construction
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر فلز واسطه در ساخت و ساز های معطر آروماتیک

Transition Metal Mediated Aromatic Ring Construction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Ken Tanaka
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول ترمودینامیک
Fundamentals of Thermodynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول ترمودینامیک

Fundamentals of Thermodynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Claus Borgnakke , Richard E. Sonntag
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلاریمتری رادار دهانه ترکیبی
Synthetic Aperture Radar Polarimetry
نام کتاب:

دانلود کتاب پلاریمتری رادار دهانه ترکیبی

Synthetic Aperture Radar Polarimetry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » GIS سنجش از راه دور
نویسنده: Jakob J. van Zyl
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 18.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  VoIP و ارتباطات متحد: تلفن اینترنتی و شبکه صدای آینده
VoIP and Unified Communications: Internet Telephony and the Future Voice Network
نام کتاب:

دانلود کتاب VoIP و ارتباطات متحد: تلفن اینترنتی و شبکه صدای آینده

VoIP and Unified Communications: Internet Telephony and the Future Voice Network
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: William A. Flanagan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب   آنالیز و طراحی سیستم قدرت
Power System Analysis and Design, Fifth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز و طراحی سیستم قدرت

Power System Analysis and Design, Fifth Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: J. Duncan Glover , Mulukutla S. Sarma , Thomas Overbye
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک و ترمودینامیک پیوسته – از مفاهیم اساسی تا معادلات
Continuum Mechanics and Thermodynamics: From Fundamental Concepts to Governing Equations
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک و ترمودینامیک پیوسته – از مفاهیم اساسی تا معادلات

Continuum Mechanics and Thermodynamics: From Fundamental Concepts to Governing Equations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ellad B. Tadmor , Ronald E. Miller , Ryan S. Elliott
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال حرارت و انتقال جرم
Convective Heat and Mass Transfer
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال حرارت و انتقال جرم

Convective Heat and Mass Transfer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: S. Mostafa Ghiaasiaan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پوشش های نوری و نویز حرارتی در اندازه گیری دقیق
Optical Coatings and Thermal Noise in Precision Measurement
نام کتاب:

دانلود کتاب پوشش های نوری و نویز حرارتی در اندازه گیری دقیق

Optical Coatings and Thermal Noise in Precision Measurement
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Gregory Harry, Timothy P. Bodiya , Riccardo DeSalvo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احتراق آنالیتیک: همراه با ترمودینامیک، سینتیک شیمیایی و انتقال جرم
Analytic Combustion: With Thermodynamics, Chemical Kinetics and Mass Transfer
نام کتاب:

دانلود کتاب احتراق آنالیتیک: همراه با ترمودینامیک، سینتیک شیمیایی و انتقال جرم

Analytic Combustion: With Thermodynamics, Chemical Kinetics and Mass Transfer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Anil W. Date
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل شبه خطی: تجزیه و تحلیل عملکرد و طراحی سیستم ها با حسگرهای غیر خطی  و محرک
Quasilinear Control: Performance Analysis and Design of Feedback Systems with Nonlinear Sensors and Actuators
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل شبه خطی: تجزیه و تحلیل عملکرد و طراحی سیستم ها با حسگرهای غیر خطی و محرک

Quasilinear Control: Performance Analysis and Design of Feedback Systems with Nonlinear Sensors and Actuators
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: ShiNung Ching, Yongsoon Eun , Cevat Gokcek , Pierre T. Kabamba , Semyon M. Meerkov
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب فناوری نانو در ساخت و ساز کارآمدسازگار با محیط زیست
Nanotechnology in Eco-Efficient Construction: Materials, Processes and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری نانو در ساخت و ساز کارآمدسازگار با محیط زیست

Nanotechnology in Eco-Efficient Construction: Materials, Processes and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Fernando Pacheco-Torgal, M V Diamanti , A Nazari , C Goran-Granqvist
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستگاه تنفسی: اصول، طراحی و رهایی دارو
Inhaler Devices: Fundamentals, Design and Drug Delivery
نام کتاب:

دانلود کتاب دستگاه تنفسی: اصول، طراحی و رهایی دارو

Inhaler Devices: Fundamentals, Design and Drug Delivery
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: P Prokopovich
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر