موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ظهور روبات ها: تکنولوژی و تهدید بیکاری آینده
Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future
نام کتاب:

دانلود کتاب ظهور روبات ها: تکنولوژی و تهدید بیکاری آینده

Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Martin Ford and Jeff Cummings
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ضمایم حلقه ها و ماژول ها
Extensions of Rings and Modules
نام کتاب:

دانلود کتاب ضمایم حلقه ها و ماژول ها

Extensions of Rings and Modules
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gary F. Birkenmeier , Jae Keol Park and Syed Tariq Rizvi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات موثر دستگاه به دستگاه در شناخت شبکه های رادیویی تلفن همراه
Cooperative Device-to-Device Communication in Cognitive Radio Cellular Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات موثر دستگاه به دستگاه در شناخت شبکه های رادیویی تلفن همراه

Cooperative Device-to-Device Communication in Cognitive Radio Cellular Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Peng Li and Song Guo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خوشه های طلا، کلوئیدها و نانوذرات
Gold Clusters, Colloids and Nanoparticles I
نام کتاب:

دانلود کتاب خوشه های طلا، کلوئیدها و نانوذرات

Gold Clusters, Colloids and Nanoparticles I
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: D. Michael P. Mingos
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در سیستم های فراگیر و شبکه
Advances in Pervasive Computing and Networking
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در سیستم های فراگیر و شبکه

Advances in Pervasive Computing and Networking
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Boleslaw K. Szymanski and Bulent Yener
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 17.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدارهای نرم
Soft Circuits: Crafting e-Fashion with DIY Electronics
نام کتاب:

دانلود کتاب مدارهای نرم

Soft Circuits: Crafting e-Fashion with DIY Electronics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Kylie Peppler , Melissa Gresalfi , Katie Salen Tekinbas and Rafi Santo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تر و تر شوندگی
Wetting and Wettability
نام کتاب:

دانلود کتاب تر و تر شوندگی

Wetting and Wettability
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Mahmood Aliofkhazraei
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 50.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیل موجک و برخی از کاربردهای آن در جهان واقعی
Wavelet Transform and Some of Its Real-World Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل موجک و برخی از کاربردهای آن در جهان واقعی

Wavelet Transform and Some of Its Real-World Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Dumitru Baleanu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از R برای آمار مقدماتی
Using R for Introductory Statistics
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از R برای آمار مقدماتی

Using R for Introductory Statistics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: John Verzani
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای جبر خطی
The Manga Guide to Linear Algebra
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جبر خطی

The Manga Guide to Linear Algebra
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Shin Takahashi , Iroha Inoue and Ltd. Trend-Pro Co
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رمز و راز هفت افلاک
The Mystery of the Seven Spheres: How Homo sapiens will Conquer Space
نام کتاب:

دانلود کتاب رمز و راز هفت افلاک

The Mystery of the Seven Spheres: How Homo sapiens will Conquer Space
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Giovanni Bignami
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شاخص گراف
The Harary Index of a Graph
نام کتاب:

دانلود کتاب شاخص گراف

The Harary Index of a Graph
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Kexiang Xu , Kinkar Ch. Das and Nenad Trinajstic
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردهای MPEG
The Handbook of MPEG Applications: Standards in Practice 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردهای MPEG

The Handbook of MPEG Applications: Standards in Practice 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Marios C. Angelides and Harry Agius
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی سطحی
Surface Energy
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی سطحی

Surface Energy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فناوری هسته ای
نویسنده: Mahmood Aliofkhazraei
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برخی از ویژگی های پیشرفته تقویت کننده های نوری
Some Advanced Functionalities of Optical Amplifiers
نام کتاب:

دانلود کتاب برخی از ویژگی های پیشرفته تقویت کننده های نوری

Some Advanced Functionalities of Optical Amplifiers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Sisir Kumar Garai
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات و شیوه ها در کیفیت آب
Research And Practices In Water Quality
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات و شیوه ها در کیفیت آب

Research And Practices In Water Quality
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Teang Shui Lee
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت های اخیر در بیوپلیمرها
Recent Advances in Biopolymers
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت های اخیر در بیوپلیمرها

Recent Advances in Biopolymers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Farzana Parveen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 30.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Metric Geometry of Locally Compact Groups
Metric Geometry of Locally Compact Groups
نام کتاب:

دانلود کتاب Metric Geometry of Locally Compact Groups

Metric Geometry of Locally Compact Groups
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Yves Cornulier and Pierre De LA Harpe
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Measurement of the D0 Meson Production in Pb–Pb and p–Pb Collisions
Measurement of the D0 Meson Production in Pb–Pb and p–Pb Collisions: A Study Performed with the ALICE Experiment at the LHC
نام کتاب:

دانلود کتاب Measurement of the D0 Meson Production in Pb–Pb and p–Pb Collisions

Measurement of the D0 Meson Production in Pb–Pb and p–Pb Collisions: A Study Performed with the ALICE Experiment at the LHC
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Andrea Festanti
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خاصیت مغناطیسی و ابررسانایی در ابررساناهای بر پایه آهن  به عنوان پروب توسط رزونانس مغناطیسی هسته ای
Magnetism and Superconductivity in Iron-based Superconductors as Probed by Nuclear Magnetic Resonance
نام کتاب:

دانلود کتاب خاصیت مغناطیسی و ابررسانایی در ابررساناهای بر پایه آهن  به عنوان پروب توسط رزونانس مغناطیسی هسته ای

Magnetism and Superconductivity in Iron-based Superconductors as Probed by Nuclear Magnetic Resonance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Franziska Hammerath
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر