موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تر و تر شوندگی
Wetting and Wettability
نام کتاب:

دانلود کتاب تر و تر شوندگی

Wetting and Wettability
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Mahmood Aliofkhazraei
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 50.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیل موجک و برخی از کاربردهای آن در جهان واقعی
Wavelet Transform and Some of Its Real-World Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل موجک و برخی از کاربردهای آن در جهان واقعی

Wavelet Transform and Some of Its Real-World Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Dumitru Baleanu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از R برای آمار مقدماتی
Using R for Introductory Statistics
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از R برای آمار مقدماتی

Using R for Introductory Statistics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: John Verzani
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای جبر خطی
The Manga Guide to Linear Algebra
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جبر خطی

The Manga Guide to Linear Algebra
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Shin Takahashi , Iroha Inoue and Ltd. Trend-Pro Co
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رمز و راز هفت افلاک
The Mystery of the Seven Spheres: How Homo sapiens will Conquer Space
نام کتاب:

دانلود کتاب رمز و راز هفت افلاک

The Mystery of the Seven Spheres: How Homo sapiens will Conquer Space
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Giovanni Bignami
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شاخص گراف
The Harary Index of a Graph
نام کتاب:

دانلود کتاب شاخص گراف

The Harary Index of a Graph
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Kexiang Xu , Kinkar Ch. Das and Nenad Trinajstic
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردهای MPEG
The Handbook of MPEG Applications: Standards in Practice 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردهای MPEG

The Handbook of MPEG Applications: Standards in Practice 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Marios C. Angelides and Harry Agius
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی سطحی
Surface Energy
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی سطحی

Surface Energy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فناوری هسته ای
نویسنده: Mahmood Aliofkhazraei
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برخی از ویژگی های پیشرفته تقویت کننده های نوری
Some Advanced Functionalities of Optical Amplifiers
نام کتاب:

دانلود کتاب برخی از ویژگی های پیشرفته تقویت کننده های نوری

Some Advanced Functionalities of Optical Amplifiers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Sisir Kumar Garai
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات و شیوه ها در کیفیت آب
Research And Practices In Water Quality
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات و شیوه ها در کیفیت آب

Research And Practices In Water Quality
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Teang Shui Lee
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت های اخیر در بیوپلیمرها
Recent Advances in Biopolymers
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت های اخیر در بیوپلیمرها

Recent Advances in Biopolymers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Farzana Parveen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 30.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Metric Geometry of Locally Compact Groups
Metric Geometry of Locally Compact Groups
نام کتاب:

دانلود کتاب Metric Geometry of Locally Compact Groups

Metric Geometry of Locally Compact Groups
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Yves Cornulier and Pierre De LA Harpe
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Measurement of the D0 Meson Production in Pb–Pb and p–Pb Collisions
Measurement of the D0 Meson Production in Pb–Pb and p–Pb Collisions: A Study Performed with the ALICE Experiment at the LHC
نام کتاب:

دانلود کتاب Measurement of the D0 Meson Production in Pb–Pb and p–Pb Collisions

Measurement of the D0 Meson Production in Pb–Pb and p–Pb Collisions: A Study Performed with the ALICE Experiment at the LHC
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Andrea Festanti
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خاصیت مغناطیسی و ابررسانایی در ابررساناهای بر پایه آهن  به عنوان پروب توسط رزونانس مغناطیسی هسته ای
Magnetism and Superconductivity in Iron-based Superconductors as Probed by Nuclear Magnetic Resonance
نام کتاب:

دانلود کتاب خاصیت مغناطیسی و ابررسانایی در ابررساناهای بر پایه آهن  به عنوان پروب توسط رزونانس مغناطیسی هسته ای

Magnetism and Superconductivity in Iron-based Superconductors as Probed by Nuclear Magnetic Resonance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Franziska Hammerath
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سطح کلان آموزش از طریق دورههای آموزشی عمومی اینترنتی: استراتژی و پیش بینی برای آینده
Macro-Level Learning through Massive Open Online Courses: Strategies and Predictions for the Future 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سطح کلان آموزش از طریق دورههای آموزشی عمومی اینترنتی: استراتژی و پیش بینی برای آینده

Macro-Level Learning through Massive Open Online Courses: Strategies and Predictions for the Future 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Elspeth McKay and John Lenarcic
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی با اینترنت و خطرات آنلاین
Living With the Internet and Online Dangers
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی با اینترنت و خطرات آنلاین

Living With the Internet and Online Dangers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Corey Sandler
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب سخنرانی ها در مکانیک کوانتومی - با مسائل، تمرین ها و راه حل های آنها
Lectures on Quantum Mechanics: With Problems, Exercises and their Solutions
نام کتاب:

دانلود کتاب سخنرانی ها در مکانیک کوانتومی - با مسائل، تمرین ها و راه حل های آنها

Lectures on Quantum Mechanics: With Problems, Exercises and their Solutions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Jean-Louis Basdevant
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپتیک کوانتومی و غیرخطی با استفاده از ماتریس چگالی
Lectures on Light: Nonlinear and Quantum Optics using the Density Matrix 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتیک کوانتومی و غیرخطی با استفاده از ماتریس چگالی

Lectures on Light: Nonlinear and Quantum Optics using the Density Matrix 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Stephen C. Rand
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقایسه اقلیم سیارات زمینی
Comparative Climatology of Terrestrial Planets
نام کتاب:

دانلود کتاب مقایسه اقلیم سیارات زمینی

Comparative Climatology of Terrestrial Planets
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Stephen J. Mackwell , Amy A. Simon-Miller , Jerald W. Harder and Mark A. Bullock
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انحرافات بزرگ و روش تقریبی در امور مالی
Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance
نام کتاب:

دانلود کتاب انحرافات بزرگ و روش تقریبی در امور مالی

Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Peter K. Friz , Jim Gatheral , Archil Gulisashvili , Antoine Jacquier and Josef Teichmann
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر