موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سطح کلان آموزش از طریق دورههای آموزشی عمومی اینترنتی: استراتژی و پیش بینی برای آینده
Macro-Level Learning through Massive Open Online Courses: Strategies and Predictions for the Future 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سطح کلان آموزش از طریق دورههای آموزشی عمومی اینترنتی: استراتژی و پیش بینی برای آینده

Macro-Level Learning through Massive Open Online Courses: Strategies and Predictions for the Future 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Elspeth McKay and John Lenarcic
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی با اینترنت و خطرات آنلاین
Living With the Internet and Online Dangers
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی با اینترنت و خطرات آنلاین

Living With the Internet and Online Dangers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Corey Sandler
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب سخنرانی ها در مکانیک کوانتومی - با مسائل، تمرین ها و راه حل های آنها
Lectures on Quantum Mechanics: With Problems, Exercises and their Solutions
نام کتاب:

دانلود کتاب سخنرانی ها در مکانیک کوانتومی - با مسائل، تمرین ها و راه حل های آنها

Lectures on Quantum Mechanics: With Problems, Exercises and their Solutions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Jean-Louis Basdevant
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپتیک کوانتومی و غیرخطی با استفاده از ماتریس چگالی
Lectures on Light: Nonlinear and Quantum Optics using the Density Matrix 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتیک کوانتومی و غیرخطی با استفاده از ماتریس چگالی

Lectures on Light: Nonlinear and Quantum Optics using the Density Matrix 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Stephen C. Rand
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقایسه اقلیم سیارات زمینی
Comparative Climatology of Terrestrial Planets
نام کتاب:

دانلود کتاب مقایسه اقلیم سیارات زمینی

Comparative Climatology of Terrestrial Planets
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Stephen J. Mackwell , Amy A. Simon-Miller , Jerald W. Harder and Mark A. Bullock
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انحرافات بزرگ و روش تقریبی در امور مالی
Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance
نام کتاب:

دانلود کتاب انحرافات بزرگ و روش تقریبی در امور مالی

Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Peter K. Friz , Jim Gatheral , Archil Gulisashvili , Antoine Jacquier and Josef Teichmann
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر نانو
Introduction to Nanoscience
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر نانو

Introduction to Nanoscience
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Stuart Lindsay
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آشنایی با جبر خطی برای علوم و مهندسی
Introduction to Linear Algebra for Science and Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب آشنایی با جبر خطی برای علوم و مهندسی

Introduction to Linear Algebra for Science and Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Daniel Norman and Dan Wolczuk
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 35.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هماهنگی دخالت در شبکه های تلفن همراه 5G
Interference Coordination for 5G Cellular Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب هماهنگی دخالت در شبکه های تلفن همراه 5G

Interference Coordination for 5G Cellular Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Lu Yang and Wei Zhang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ربات های هوشمند و کاربردها
Intelligent Robotics and Applications: 8th International Conference, ICIRA 2015, Portsmouth, UK, August 24-27, 2015, Proceedings, Part II
نام کتاب:

دانلود کتاب ربات های هوشمند و کاربردها

Intelligent Robotics and Applications: 8th International Conference, ICIRA 2015, Portsmouth, UK, August 24-27, 2015, Proceedings, Part II
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Honghai Liu , Naoyuki Kubota , Xiangyang Zhu , Rüdiger Dillmann and Dalin Zhou
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 37.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل استنباطی: استدلال با عدم قطعیت
Inferential Models: Reasoning with Uncertainty
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل استنباطی: استدلال با عدم قطعیت

Inferential Models: Reasoning with Uncertainty
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ryan Martin and Chuanhai Liu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نابرابری نمودار مقادیر ویژه
Inequalities for Graph Eigenvalues
نام کتاب:

دانلود کتاب نابرابری نمودار مقادیر ویژه

Inequalities for Graph Eigenvalues
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Zoran Stanić
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای معرف ها برای سنتز آلی
Handbook of Reagents for Organic Synthesis: Reagents for Heteroarene Functionalization
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای معرف ها برای سنتز آلی

Handbook of Reagents for Organic Synthesis: Reagents for Heteroarene Functionalization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: André B. Charette
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 40.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای سنسورهای نوری
Handbook of Optical Sensors 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای سنسورهای نوری

Handbook of Optical Sensors 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jose Luis Santos and Faramarz Farahi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای امنیت ارتباطات
Handbook of Communications Security
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای امنیت ارتباطات

Handbook of Communications Security
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: F. Garzia
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 53.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بسط هادامارد و ارزیابی مجانبی بیش از حد
Hadamard Expansions and Hyperasymptotic Evaluation: An Extension of the Method of Steepest Descents
نام کتاب:

دانلود کتاب بسط هادامارد و ارزیابی مجانبی بیش از حد

Hadamard Expansions and Hyperasymptotic Evaluation: An Extension of the Method of Steepest Descents
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: R. B. Paris
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در مهندسی مکانیک
Advances in Mechanical Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در مهندسی مکانیک

Advances in Mechanical Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Alexander Evgrafov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل پیچیده پیشرفته: یک دوره جامع در تجزیه و تحلیل، قسمت 2B
Advanced Complex Analysis: A Comprehensive Course in Analysis, Part 2B
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل پیچیده پیشرفته: یک دوره جامع در تجزیه و تحلیل، قسمت 2B

Advanced Complex Analysis: A Comprehensive Course in Analysis, Part 2B
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Barry Simon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات کاربردی و امیک برای ارزیابی منابع ژنتیکی محصول برای صفات سازگار با تغییر آب و هوایی
Applied Mathematics and Omics to Assess Crop Genetic Resources for Climate Change Adaptive Traits
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات کاربردی و امیک برای ارزیابی منابع ژنتیکی محصول برای صفات سازگار با تغییر آب و هوایی

Applied Mathematics and Omics to Assess Crop Genetic Resources for Climate Change Adaptive Traits
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Abdallah Bari , Ardeshir B. Damania , Michael Mackay and Selvadurai Dayanandan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترجمه چند جمله ای محیط های موبایل به شبکه های امن پتری - درک حساب دیفرانسیل و انتگرال از دامنه های حفاظت سلسله مراتبی
A Polynomial Translation of Mobile Ambients into Safe Petri Nets: Understanding a Calculus of Hierarchical Protection Domains
نام کتاب:

دانلود کتاب ترجمه چند جمله ای محیط های موبایل به شبکه های امن پتری - درک حساب دیفرانسیل و انتگرال از دامنه های حفاظت سلسله مراتبی

A Polynomial Translation of Mobile Ambients into Safe Petri Nets: Understanding a Calculus of Hierarchical Protection Domains
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Susanne Göbel
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر