موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب زیرساخت های برق در بازار جهانی
Electricity Infrastructures in the Global Marketplace
نام کتاب:

دانلود کتاب زیرساخت های برق در بازار جهانی

Electricity Infrastructures in the Global Marketplace
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: T. J. Hammons
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 45 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجارت الکترونیکی
E-commerce
نام کتاب:

دانلود کتاب تجارت الکترونیکی

E-commerce
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Kyeong Kang
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


رنگرزی و پرداخت نساجی سازگار با محیط زیست
Eco-Friendly Textile Dyeing and Finishing
نام کتاب:

رنگرزی و پرداخت نساجی سازگار با محیط زیست

Eco-Friendly Textile Dyeing and Finishing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Melih Günay
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کتابخانه های دیجیتال – روش ها و کاربرد
Digital Libraries - Methods and Applications
نام کتاب:

کتابخانه های دیجیتال – روش ها و کاربرد

Digital Libraries - Methods and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Kuo Hung Huang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 31 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پژوهش لبه برش در فناوری های جدید
Cutting Edge Research in New Technologies
نام کتاب:

پژوهش لبه برش در فناوری های جدید

Cutting Edge Research in New Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Constantin Volosencu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پمپ های سانترفیوژی
Centrifugal Pumps
نام کتاب:

دانلود کتاب پمپ های سانترفیوژی

Centrifugal Pumps
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Dimitris Papantonis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فن آوری های کمکی
Assistive Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب فن آوری های کمکی

Assistive Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Fernando A. Auat Cheein
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های کاربردی اندازه گیری
Applied Measurement Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های کاربردی اندازه گیری

Applied Measurement Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Md. Zahurul Haq
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در تصفیه پساب نساجی
Advances in Treating Textile Effluent
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در تصفیه پساب نساجی

Advances in Treating Textile Effluent
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Peter J. Hauser
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در سوخت هسته ای
Advances in Nuclear Fuel
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در سوخت هسته ای

Advances in Nuclear Fuel
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Shripad T. Revankar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت فناوری در بافت پارچه های مدرن
Advances in Modern Woven Fabrics Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت فناوری در بافت پارچه های مدرن

Advances in Modern Woven Fabrics Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Savvas Vassiliadis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 21.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در میکروفلوئیدیک
Advances in Microfluidics
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در میکروفلوئیدیک

Advances in Microfluidics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Ryan T. Kelly
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در مهندسی طراحی صنعتی
Advances in Industrial Design Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در مهندسی طراحی صنعتی

Advances in Industrial Design Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Denis A. Coelho
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در فناوری، آموزش و توسعه
Advances in Technology, Education and Development
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در فناوری، آموزش و توسعه

Advances in Technology, Education and Development
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Wim Kouwenhoven
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 38.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مباحث پیشرفته در اندازه گیری
Advanced Topics in Measurements
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحث پیشرفته در اندازه گیری

Advanced Topics in Measurements
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Md. Zahurul Haq
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23 مگابایت
قیمت: 30,000 رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فن آوری های پیشرفته
Advanced Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب فن آوری های پیشرفته

Advanced Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Kankesu Jayanthakumaran
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 53.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طیف سنجی اشعه X
X-Ray Spectroscopy
نام کتاب:

دانلود کتاب طیف سنجی اشعه X

X-Ray Spectroscopy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Shatendra K. Sharma
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیلات موجک  و کاربرد های اخیر آن در زیست شناسی و علوم زمین
Wavelet Transforms and Their Recent Applications in Biology and Geoscience
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیلات موجک و کاربرد های اخیر آن در زیست شناسی و علوم زمین

Wavelet Transforms and Their Recent Applications in Biology and Geoscience
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Dumitru Baleanu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 21.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مباحث در هیدرودینامیک مغناطیسی
Topics in Magnetohydrodynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحث در هیدرودینامیک مغناطیسی

Topics in Magnetohydrodynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Linjin Zheng
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مباحث در اپتیک تطبیقی
Topics in Adaptive Optics
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحث در اپتیک تطبیقی

Topics in Adaptive Optics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Robert K. Tyson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر