موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب عملیات و ایمنی دانشگاهی و پایلوت صنعتی
Academia and Industrial Pilot Plant Operations and Safety
نام کتاب:

دانلود کتاب عملیات و ایمنی دانشگاهی و پایلوت صنعتی

Academia and Industrial Pilot Plant Operations and Safety
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Mary K. Moore and Elmer B. Ledesma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حفاظت در برابر خوردگی فلزات توسط پلیمر های ذاتا هادی
Corrosion Protection of Metals by Intrinsically Conducting Polymers
نام کتاب:

دانلود کتاب حفاظت در برابر خوردگی فلزات توسط پلیمر های ذاتا هادی

Corrosion Protection of Metals by Intrinsically Conducting Polymers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Pravin P. Deshpande and Dimitra Sazou
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلیمرهای رسانا
Conducting Polymers: Bioinspired Intelligent Materials and Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب پلیمرهای رسانا

Conducting Polymers: Bioinspired Intelligent Materials and Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Toribio Fernandez Otero , Hans-Jorg Schneider and Mohsen Shahinpoor
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کامپوزیت های زیست تخریب پذیر سبز
Biodegradable Green Composites
نام کتاب:

دانلود کتاب کامپوزیت های زیست تخریب پذیر سبز

Biodegradable Green Composites
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Susheel Kalia
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 22.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابعاد جهانی سیستم های انتگرال کلاسیک
Global Aspects of Classical Integrable Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب ابعاد جهانی سیستم های انتگرال کلاسیک

Global Aspects of Classical Integrable Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Richard H. Cushman and Larry Bates
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه گراف: کارشناسی ریاضی
Graph Theory:Undergraduate Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه گراف: کارشناسی ریاضی

Graph Theory:Undergraduate Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Khee Meng Koh , Fengming Dong , Kah Loon Ng and Eng Guan Tay
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Gentzen's Centenary: The Quest for Consistency
Gentzen's Centenary: The Quest for Consistency
نام کتاب:

دانلود کتاب Gentzen's Centenary: The Quest for Consistency

Gentzen's Centenary: The Quest for Consistency
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Reinhard Kahle and Michael Rathjen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امواج خود مشابه نسبیتی عمومی که موجب شتاب غیر عادی در مدل استاندارد کیهان شناسی
General Relativistic Self-Similar Waves that Induce an Anomalous Acceleration into the Standard Model of Cosmology
نام کتاب:

دانلود کتاب امواج خود مشابه نسبیتی عمومی که موجب شتاب غیر عادی در مدل استاندارد کیهان شناسی

General Relativistic Self-Similar Waves that Induce an Anomalous Acceleration into the Standard Model of Cosmology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Joel Smoller and John Blake Temple
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرایند تجزیه و تحلیل رگرسیون گاوسی برای داده های کاربردی
Gaussian Process Regression Analysis for Functional Data
نام کتاب:

دانلود کتاب فرایند تجزیه و تحلیل رگرسیون گاوسی برای داده های کاربردی

Gaussian Process Regression Analysis for Functional Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jian Qing Shi and Taeryon Choi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری بازی برای کنترل شبکه های نوری
Game Theory for Control of Optical Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری بازی برای کنترل شبکه های نوری

Game Theory for Control of Optical Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Lacra Pavel
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های بی سیم و سیستم های اطلاعاتی آینده - جلد 1
Future Wireless Networks and Information Systems: Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های بی سیم و سیستم های اطلاعاتی آینده - جلد 1

Future Wireless Networks and Information Systems: Volume 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Ying Zhang
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های بی سیم و سیستم های اطلاعاتی آینده - جلد 2
Future Wireless Networks and Information Systems: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های بی سیم و سیستم های اطلاعاتی آینده - جلد 2

Future Wireless Networks and Information Systems: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Ying Zhang
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم و فناوری حریق
Fire Science and Technology 2015
نام کتاب:

دانلود کتاب علم و فناوری حریق

Fire Science and Technology 2015
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Harada, K., Matsuyama, K., Himoto, K., Nakamura, Y. and Wakatsuki, K.
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 59.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثر میدان نگهداری  گیت ترانزیستور فروالکتریک
Ferroelectric-Gate Field Effect Transistor Memories: Device Physics and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اثر میدان نگهداری گیت ترانزیستور فروالکتریک

Ferroelectric-Gate Field Effect Transistor Memories: Device Physics and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Byung-Eun Park , Hiroshi Ishiwara , Masanori Okuyama , Shigeki Sakai and Sung-Min Yoon
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آبکاری مواد کامپوزیت
Electrodeposition of Composite Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب آبکاری مواد کامپوزیت

Electrodeposition of Composite Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Adel M. A. Mohamed and Teresa D. Golden
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفتار مواد دینامیکی، جلد 1
Dynamic Behavior of Materials, Volume 1: Proceedings of the 2014 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب رفتار مواد دینامیکی، جلد 1

Dynamic Behavior of Materials, Volume 1: Proceedings of the 2014 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Bo Song , Daniel Casem and Jamie Kimberley
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های دیجیتال
Digital Systems: From Logic Gates to Processors
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های دیجیتال

Digital Systems: From Logic Gates to Processors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Jean-Pierre Deschamps , Elena Valderrama and Lluis Terés
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شیمی تجزیه
Bioanalytical Chemistry, 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شیمی تجزیه

Bioanalytical Chemistry, 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Susan R. Mikkelsen and Eduardo Cortón
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 36 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوخت های جایگزین: شرایط فنی و زیست محیطی
Alternative Fuels Technical and Environmental Conditions
نام کتاب:

دانلود کتاب سوخت های جایگزین: شرایط فنی و زیست محیطی

Alternative Fuels Technical and Environmental Conditions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Krzysztof Biernat
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در مواد و سازه های هدفمند
Advances in Functionally Graded Materials and Structures
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در مواد و سازه های هدفمند

Advances in Functionally Graded Materials and Structures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Farzad Ebrahimi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 19.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر