موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فرایند تجزیه و تحلیل رگرسیون گاوسی برای داده های کاربردی
Gaussian Process Regression Analysis for Functional Data
نام کتاب:

دانلود کتاب فرایند تجزیه و تحلیل رگرسیون گاوسی برای داده های کاربردی

Gaussian Process Regression Analysis for Functional Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jian Qing Shi and Taeryon Choi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری بازی برای کنترل شبکه های نوری
Game Theory for Control of Optical Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری بازی برای کنترل شبکه های نوری

Game Theory for Control of Optical Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Lacra Pavel
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های بی سیم و سیستم های اطلاعاتی آینده - جلد 1
Future Wireless Networks and Information Systems: Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های بی سیم و سیستم های اطلاعاتی آینده - جلد 1

Future Wireless Networks and Information Systems: Volume 1
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Ying Zhang
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های بی سیم و سیستم های اطلاعاتی آینده - جلد 2
Future Wireless Networks and Information Systems: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های بی سیم و سیستم های اطلاعاتی آینده - جلد 2

Future Wireless Networks and Information Systems: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Ying Zhang
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم و فناوری حریق
Fire Science and Technology 2015
نام کتاب:

دانلود کتاب علم و فناوری حریق

Fire Science and Technology 2015
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Harada, K., Matsuyama, K., Himoto, K., Nakamura, Y. and Wakatsuki, K.
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 59.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثر میدان نگهداری  گیت ترانزیستور فروالکتریک
Ferroelectric-Gate Field Effect Transistor Memories: Device Physics and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اثر میدان نگهداری گیت ترانزیستور فروالکتریک

Ferroelectric-Gate Field Effect Transistor Memories: Device Physics and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Byung-Eun Park , Hiroshi Ishiwara , Masanori Okuyama , Shigeki Sakai and Sung-Min Yoon
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آبکاری مواد کامپوزیت
Electrodeposition of Composite Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب آبکاری مواد کامپوزیت

Electrodeposition of Composite Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Adel M. A. Mohamed and Teresa D. Golden
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفتار مواد دینامیکی، جلد 1
Dynamic Behavior of Materials, Volume 1: Proceedings of the 2014 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب رفتار مواد دینامیکی، جلد 1

Dynamic Behavior of Materials, Volume 1: Proceedings of the 2014 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Bo Song , Daniel Casem and Jamie Kimberley
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های دیجیتال
Digital Systems: From Logic Gates to Processors
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های دیجیتال

Digital Systems: From Logic Gates to Processors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Jean-Pierre Deschamps , Elena Valderrama and Lluis Terés
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شیمی تجزیه
Bioanalytical Chemistry, 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شیمی تجزیه

Bioanalytical Chemistry, 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Susan R. Mikkelsen and Eduardo Cortón
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 36 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوخت های جایگزین: شرایط فنی و زیست محیطی
Alternative Fuels Technical and Environmental Conditions
نام کتاب:

دانلود کتاب سوخت های جایگزین: شرایط فنی و زیست محیطی

Alternative Fuels Technical and Environmental Conditions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Krzysztof Biernat
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در مواد و سازه های هدفمند
Advances in Functionally Graded Materials and Structures
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در مواد و سازه های هدفمند

Advances in Functionally Graded Materials and Structures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Farzad Ebrahimi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 19.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل ساختاری عددی
Numerical Structural Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل ساختاری عددی

Numerical Structural Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Steven O'Hara
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار SPSS
SPSS Statistics for Dummies 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار SPSS

SPSS Statistics for Dummies 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Keith McCormick , Jesus Salcedo , Aaron Poh
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اشعار عملی در معماری
Practical Poetics in Architecture
نام کتاب:

دانلود کتاب اشعار عملی در معماری

Practical Poetics in Architecture
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Leon van Schaik
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقیاس مشخصه گرما سنجی در سینتیک واکنش های شیمیایی
Bench Scale Calorimetry in Chemical Reaction Kinetics: An Alternative Approach to Liquid Phase Reaction Kinetics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقیاس مشخصه گرما سنجی در سینتیک واکنش های شیمیایی

Bench Scale Calorimetry in Chemical Reaction Kinetics: An Alternative Approach to Liquid Phase Reaction Kinetics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Wilfried Litz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش انتشار پرتو برای طراحی دستگاه های نوری موجبر
Beam Propagation Method for Design of Optical Waveguide Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب روش انتشار پرتو برای طراحی دستگاه های نوری موجبر

Beam Propagation Method for Design of Optical Waveguide Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ginés Lifante Pedrola
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه های بیزی و روش ها با کاربردها
Bayesian Theory and Methods with Applications (Atlantis Studies in Probability and Statistics)
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه های بیزی و روش ها با کاربردها

Bayesian Theory and Methods with Applications (Atlantis Studies in Probability and Statistics)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Vladimir Savchuk and Chris P. Tsokos
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانلود کتاب پیشگویی بیزی و الگوریتم های تطبیقی نمونه سازی برای شبکه های حسگر تلفن همراه - بازسازی آنلاین زمینه محیطی در فضا و زمان
Bayesian Prediction and Adaptive Sampling Algorithms for Mobile Sensor Networks: Online Environmental Field Reconstruction in Space and Time
نام کتاب:

دانلود کتاب دانلود کتاب پیشگویی بیزی و الگوریتم های تطبیقی نمونه سازی برای شبکه های حسگر تلفن همراه - بازسازی آنلاین زمینه محیطی در فضا و زمان

Bayesian Prediction and Adaptive Sampling Algorithms for Mobile Sensor Networks: Online Environmental Field Reconstruction in Space and Time
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Yunfei Xu , Jongeun Choi , Sarat Dass and Tapabrata Maiti
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باتری ها برای پایداری: مطالب منتخب از دایره المعارف علم و فناوری پایداری
Batteries for Sustainability: Selected Entries from the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب باتری ها برای پایداری: مطالب منتخب از دایره المعارف علم و فناوری پایداری

Batteries for Sustainability: Selected Entries from the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Ralph J. Brodd
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر